Pour,Additive,Liquid,Into,Car,Tank.,Maintenance,For,Long,Use

Aditiva do paliv nabírají na významu: Můžou snížit spotřebu

10. 7. 2022 • Novinky, Zajímavosti

Zvyšující se podíl biosložek v palivech, rostoucí ceny benzinu i nafty a v konečném důsledku neustále se zpřísňující požadavky na emise spalovacích motorů kladou obrovské nároky na kvalitu motorových paliv. Ty pochopitelně splňují všechny zákonné normy, ale ani to ještě neznamená, že se jejich kvalita nedá posunout ještě o stupínek výše. Kvalitní aditiva do paliv zlepší proces spalování a udrží palivový systém v čistotě, čímž mohou účinně snížit spotřebu starších agregátů a v konečném důsledku snižují emise motorů.

Obrovský legislativní tlak na současné spalovací motory si žádá jejich složitou konstrukci a stoprocentní technický stav. Praxe ukazuje, že stačí i mírné zanesení usazeninami z paliva, ať karbon ve spalovacích prostorách nebo v sacím potrubí, a již dávkování paliva, nebo přístup čerstvého vzduchu do motoru neodpovídá původním požadavkům. Přestože výkonné řídící jednotky motorů dnes dokážou nerovnovážný stav vyrovnat, neznamená to, že motor je v pořádku. Usazeniny nenápadně snižují životnost motoru a mohou způsobit nečekaný problém na emisní kontrole. Předcházet tomu však lze a možná jednodušeji, než si myslíte.

Biosložky pomáhají i škodí zároveň

Jednou z možností prevence je také dodatečné individuální přidávání kvalitních aditiv do standardních paliv. To, že se usazeniny tvoří přímo ve válcích motoru, totiž vyplývá z logiky fungování spalovacího motoru. Jak se však usazeniny tvrdého karbonu dostanou například k sacím ventilům? I to je vliv více faktorů, nejčastěji je to průnik výfukových plynů do sání vlivem překrytí ventilů (tzv. střih ventilů) na konci výfukové doby (současné otevření sacích i výfukových ventilů), recirkulací výfukových plynů přes EGR ventil, z odpařujícího se čistého benzínu a přes olejovou „mlhu“ z odvětrání klikové skříně. Všechna tato řešení dnešní motory používají nejen kvůli lepším výkonovým parametrům, ale také z důvodu nižších produkovaných emisí. O to důležitější je, aby se při spalování benzínu vytvářelo ve spalovacích prostorách co nejméně usazenin, které se takto následně „roznesou“ po celém motoru.

Biosložky v současných palivech sice vylepšují jejich emisní bilanci (při jejich spalování vzniká méně CO2), ale zároveň způsobují rychlejší degradaci paliva a vznik zmíněných usazenin. Abychom tento jev u současných benzinů E10 co nejvíce eliminovali, můžeme individuálně aditivovat natankovaný standardní benzin pomocí přípravku. Přípravek obsahuje účinné látky, které stabilizují složku etanolu a navážou na sebe vodu z paliva, čímž účinně zabraňuje tvorbě koroze v palivovém systému, zlepšuje startovatelnost a zároveň prodlužuje životnost paliva natankovaného v nádrži. Stejně důležitá je i schopnost zkvalitňovat průběh hoření paliva, takže v motoru vzniká méně karbonu. Zároveň zlepšuje mazání systému. Přípravek přitom stejně účinně zabírá v palivu E10 i E5.

Čemu aditiva do benzínu zabrání?

Ethanol váže vzdušnou vlhkost a tím vzniká riziko nebezpečné koncentrace obsahu vody v palivu. To může způsobit korozi a poškodit palivový systém. Ethanol způsobuje tvorbu různých pevných usazenin, čímž zvyšuje riziko kazivosti motoru. Toto palivo má také nižší oxidační stabilitu, která se jeví jako problém při dlouhodobém skladování paliva. Při dlouhé nečinnosti (měsíce) palivo zhoustne do formy gelu. Problém zejména u zahradní techniky během tzv. zimní „přestávky“. Ethanol postupně může degradovat různé pryžové a jiné těsnění.

Ani s naftou nejste mimo hru

Kvalita paliva je klíčová i u naftových motorů. U ní je důležitých také hned několik faktorů a zatímco v zimě je to zejména její odolnost vůči zamrzání (vůči krystalizaci), celoročně je jedním z jejích klíčových parametrů tzv. mazavost. Nafta totiž musí mazat všechny komponenty palivového systému, včetně vysokotlakého vstřikovacího čerpadla. Aditivum do nafty se stará, aby jím individuálně ošetřená nafta disponovala nadstandardní schopností mazání, odolností proti zamrznutí (do -25 °C) a zároveň chránila palivový systém proti korozi.

Kvalitnější spalování zároveň znamená vyšší efektivitu, čistý motor spalující kvalitně aditivované palivo tak v praxi vykazuje nejen špičkové průběhy výkonu i točivého momentu, ale také nižší provozní spotřebu. Náklady na dodatečnou aditivaci paliva se vám, zejména při aktuálních vysokých cenách paliv, vrátí hned několikrát.

.

« »