Electric vehicle changing on street parking with graphical user interface, Future EV car concept

Elektrifikace v praxi: Německo chrlí rekordně velké emise

26. 8. 2021 • Novinky, Zajímavosti

Velký tlak na elektromobilitu a rostoucí závislost na elektrické energii začíná ukazovat stinné stránky nepřipravenosti společnosti na novodobou revoluci. Německo chrlí rekordně velké emise, podle organizace Agora Energiewende vyprodukuje v roce 2021 dokonce největší nárůst emisí od roku 1990. Důvod? Obrovská poptávka po energii, kterou neumíme vyrábět dostatečně ekologicky.

Rok 2021 nebude pro Německo z pohledu tvorby škodlivých emisí ani zdaleka tak optimistický, než rok předchozí. Zatímco totiž v roce 2020 většina ekonomiky stála, továrny nevyráběly a doprava utichla, v roce 2021 již běží většina organizačních složek naplno, doprava se velmi rychle vrátila na původní úroveň a obrovský nárůst poptávky po elektrické energii začíná zatěžovat klima více, než by si ekologičtí populisté přáli. Podle Federální agentury pro životní prostředí byla až třetina snížení emisí v roce 2020 způsobená pandemií a ne cílenými ekologickými zásahy.

Elektřina ano, ale ne z fosilních paliv

Celá situace kolem elektromobility a zvyšování jednostranné závislosti společnosti od elektrické energie připomíná tak trochu komedii. Odkláníme se ze spalovacích motorů na fosilní paliva a přecházíme na “čistou” elektrickou energii, ale většinu z ní i tak vyrábíme spalováním fosilních paliv. Údajný úspěch 40procentního snížení emisí loni nebyl výsledkem účinné ochrany klimatu, ale jen jednorázový pokles způsoben covidem. V roce 2021 Německo zaznamená největší nárůst skleníkových plynů od roku 1990. Důvodem nárůstu emisí je především zvýšené využívání elektráren na fosilní paliva uspokojujících zvýšenou poptávku po elektřině.

Německo zároveň přiznává, že z důvodu nepříznivého počasí poklesl podíl dodané elektrické energie z obnovitelných zdrojů (- 6,7% oproti roku 2020). Jen větrné elektrárny dodaly v prvním pololetí 2021 o 20% méně energie, než v roce 2020.

Výroba elektriky z hnědého uhlí byla v první polovině roku 2021 o 50% vyšší, než ve stejném období roku 2020. Německo již přiznává, že v roce 2021 se mu stanovené klimatické cíle splnit nepodaří. A přestože je řeč o celkových emisích (včetně průmyslu a energetiky), ukazuje se, že jen dostatečná penetrace elektromobilů v dopravě nestačí. Pro klima a životní prostředí je mnohem důležitější reálný podíl “čisté” elektrické energie a také její spotřebované množství. Dokud se nenaučíme s energií hospodařit efektivněji, o ochraně ovzduší a boji proti klimatickým změnám nemůže být podle všeho vůbec řeč.

.

« »