Car exhaust pipe, which comes out strongly exhaust gases in Finl

I ten nejnovější diesel má horší zplodiny než starý benzín

21. 6. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Je všeobecně známo, že dieselové motory jsou v otázce emisí vždy mírně pozadu oproti benzínovým variantám. Překvapivé skutečnosti však vyniknou, když dojde k jejich srovnání.

Ani nový diesel splňující nejpřísnější normu Euro 6d není tak efektivní jako starší benzínové vozidlo. To naznačuje, že nadšení pro vytváření “čistých” dopravních zón ve městech s povolením normy Euro 6d má omezený smysl. V reálu totiž budou ve městech jezdit vozidla, která mají s “čistými” výfukovými plyny jen malou souvislost. Nejnovější výzkumy tak značně komplikují projekty Evropské unie.

Výzkum byl proveden iniciativou The Real Urban Emission (TRUE). Studie se zaměřila na množství reálných emisí škodlivých látek ze spalovacích motorů. Pozornost byla věnována látkám, které nejvíce zatěžují naše tělo – oxidy dusíku a částicím PM 2,5, které se ukládají v plicích a nejsou zachyceny moderními filtry pevných částic ve vozech.

Studie iniciativy TRUE potvrzuje tuto skutečnost. Testy byly prováděny v souladu se všemi emisními normami EU, od Euro 1 do Euro 6d. Výsledky ukazují, že pokud jde o naftová vozidla, žádné z nich nesplňuje akceptovatelná kritéria až do normy Euro 6. Teprve norma Euro 6d TEMP představuje první krok k vylepšení.

V průzkumu se neobjevují “červené semafory” ani “zelené”, vše je v oblasti žluté, tedy v průměru. Z toho vyplývá jasný závěr – i starší benzínová auta mají “čistší” výfukové plyny než nejnovější naftové. Otázkou zůstává, zda se výsledky této studie promítnou do politických rozhodnutí v blízké budoucnosti. Je to důležité, pokud nám záleží na zdraví a životech lidí, protože skutečný dopad emisí v reálu je klíčový, ne pouze platnost čísla emisní normy.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz