iva_nastavitelne-ventily

Je tohle smrt naftových motorů? V Británii zřejmě našli lepší náhradu

23. 11. 2023 • Zábava

Naftové motory dnes zažívají jednu ránu za druhou. Jako by se proti nim všichni spojili. Od jejich používání se upouští kvůli emisním limitům a dalším nařízením. Hledají se alternativní druhy pohonu, přičemž se stále jako ideální možnost jeví klasické vnitřní spalování. Budoucností je možná právě tento benzínový motor s nastavitelným ovládáním ventilů.

Čemu to pomůže?

Výhody tohoto systému jsou známé již dlouhé roky. Možností nastavení ventilů můžete ovlivnit dobu jejich otevření, což se projeví na výkonu a spotřebě. Konstrukce je velice odlišná od dnes používaných motorů se statickou vačkou. Tam se při navržení motorů musí nastavit priority, jimiž jsou výkon nebo spotřeba. Jsou to náročné počty, do nichž se zahrnuje zatížení motoru, otáčky a podobně.

Jak funguje motor v realitě?

Jak často ale v realitě odpovídá chod motoru předpovědím z laboratoře? Téměř nikdy. V provozu nastávají nejrůznější situace, kdy se ono nastavitelné otevírání ventilů hodí. Na tomto systému začala pracovat britská firma Camcon Automotive a nazvala ho IVA Intelligent Valve Actuation. Při překladu do češtiny získáme název Intelignetní ovládání ventilů, což tento systém shrnuje poměrně pěkně. Až do nedávna tohle vše bylo jen teoreií a držel se spíše jen na papíře. Tato firma se ale s vývojem blíží do cílové rovinky.

Motor jako nikdy předtím

Systém je to velice zajímavý a mnohým možná zamotá hlavu. Kdykoliv během chodu motoru, tudíž třeba v zátahu, volnoběhu i při podtáčení, je možné samostatně ovládat každý jednotlivý ventil nezávisle na ostatních. Nenajdete zde žádné řemeny, řetězy nebo pružiny. Každý výfukový i sací ventil má vlastní vačkovou hřídel se samostatným ovládáním, jež ventil mechanicky zavírá nebo otvírá. Ovládání je uskutečněno elektromotorem, jež neustále zhodnocuje stav motoru a stav otevření dalších ventilů. Cílem je maximální efektivita motoru bez závislosti na otáčkách.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz