policie233a

Platí nové změny v bodovém systému a sankcích

14. 11. 2019 • Novinky

Jezdíte často autem a občas zapomeňte na nějaký ten dopravní přestupek? Ale ejhle vaše bodové konto řidiče není nekonečné, snadno se může stát, že body přibudou jedna dvě a vy stojíte před odebráním řidičského průkazu. Zpracovali jsme pro vás takový přehled o bodovém systému v české republice. Připravte si kávu a jdeme na to.

Bodový systém, co to vlastně je? Jedná se o tzv. trestné body pro řidiče motorových vozidel na území České republiky. Nula je velmi dobře, dvanáct velmi špatně. Záchrannou brzdou pro vás můžou být body, které se odečítají, avšak tyto body nejdou do mínusu, tzv. nemůžete si je nastřádat na horší časy. Jsou dva způsoby odečtu bodů. První zahrnuje 4 body, které se automaticky odečtou po roce ježdění bez přestupku. Další 3 body pak můžete získat při úspěšným absolvováním Školení bezpečné jízdy. Pro někoho, kdo se pohybuje na hraně vybodování, neocenitelné.

Co se týče školy bezpečné jízdy, tak i ta má svá omezení, kdy ji člověk může absolvovat. Školení lze absolvovat jednou za kalendářní rok. Abyste mohli školení absolvovat, musíte mít na kontě maximálně 10bodů a zároveň žádný z vašich přestupků nebyl obodován 7 body, jedná se o přestupky typu řízení pod vlivem alkoholu, neposkytnutí první moci, odmítnutí testu na alkohol atd.

Co se týče automatického odpočtu 4 bodů, zde je to jednoduší. No, i když budete muset dbát velké opatrnosti na svou jízdu, jak už bylo řečeno, stačí 12 měsíců dodržovat dopravní předpisy a poté vám budou body odečteny.

Je dobré vědět, že body vám přiděluje úřad s rozšířenou působností, nikoli policista. Současný stav vašeho bodového konta si můžete nechat zjistit na kterékoli pobočce Czech Pointu, nebo pokud jste vlastník datové schránky, tak pak i online.

Pojďme se nyní podívat na přehled přestupků, které jsou obodovány a za které dostanete jen pokutu. Přesný výčet naleznete v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. My vám přinášíme přehled jen některých. Jak už víte nejvyšší bodování za jeden přestupek, je 7. V případě prohřešků za sedm bodů se zpravidla nevydává na místě pokuta, vše se řeší ve správním řízení, při kterém lze dostat také zákaz činnosti. Přehled přestupků naleznete v následující tabulce, stačí rozkliknout:

0511-bodovy-system-web

 

Poslední skupinou jsou přestupky, za které nedostanete sice žádný bod ale pokutu ano, jedná se o přestupky: vozidlo bez SPZ, stání na místě určeného pro invalidy, neohlášení dopravní nehody, použití antiradu aj.

Nyní se pojďme podívat na to, co se stane, když dojde k vybodování tzv. ke ztrátě všech 12 bodů. Z pravidla do několika dnů od spáchání posledního přestupku vám přijde doporučený dopis do vlastních rukou. Obsahem dopisu je oznámení o dosažení 12 bodů a výzva k odevzdání vašeho řidičského průkazu. Jste vyzvání k odevzdání řidičského oprávnění do 5 pracovních dnů na příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností. Pokud vaše zlé já přemýšlí nad tím, že řidičský průkaz neodevzdá a dále bude řídit, jedná se o ignorování výzvy, což vám silně nedoporučujeme. Nesplnění této povinnosti vás bude stát dalších 30.000 korun českých. Je třeba si uvědomit, že váš řidičský průkaz v této chvíli je neplatný. Pokud by vás zastavila policie a tento fakt byl zjištěn, jedná se tak o „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ za který hrozí odnětí svobody až na tři roky. Dobře si rozmyslete, jaké budou vaše další kroky.

Pokud se cítíte v právu vaší jedinou možností, jak se proti odebrání řidičského oprávnění bránit je podat námitku, a to co nejdříve, nejdéle však pátý den, kdy má být řidičák odevzdaný na úřad. Námitka přeruší lhůtu 5 dnů pro odevzdání průkazu, a vy tak dostanete více času, než bude pravomocně rozhodnuto, že průkaz odevzdat musíte. Čas, který dostanete navíc, můžete využít ke konzultaci s odborníkem, který vám pomůže danou věc řešit, existuje pak reálná možnost, že o řidičák nepřijdete.

Na závěr se podíváme, co dělat, když vám řidičský průkaz byl odebrán a následně uplynula 12 měsíční lhůta. Jako první je třeba podstoupit přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole (pozor je třeba projít všemi třemi částmi zkoušky). Následně budete muset absolvovat lékařskou prohlídku a také dopravně psychologické vyšetření (zde opět pozor vyšetření si hradí řidič sám, pravidla se jedná o částku pohybující se mezi 1500 – 4000 korun). Pokud vše splníte, můžete obecní úřad požádat o navrácení vašeho řidičského oprávnění, k žádosti připojíte všechny potřebné dokumenty.

Nevím jak vy, ale já raději budu jezdit dle předpisů, než abych musel absolvovat tento sáhodlouhý proces a ještě zaplatit za psychologa, který v mé zálibě na dívání se do ohně neuvidí nic pozitivního. Inu rozhodnutí, jak se na silnici příště zachováme, je jen na každém z nás.

 

.

« »