all-season-tires-for-snow

Prach z pneumatik je mnohem vážnější problém než pevné částice z výfuků

1. 12. 2022 • Novinky, Zajímavosti

Když se objevily první konkrétní informace k nové emisní normě Euro 7, většina veřejnosti soustředila svou pozornost na limity emisí výfukových plynů. Boj proti spalovacím motorům vrcholí, a tak ji mnozí chápou jako přímý nástroj k jejich odstranění ze silnic. Jak však poukazují odborníci, je zde mnohem vážnější problém. Prach z pneumatik totiž jen v zemích EU ročně představuje produkci neuvěřitelných 450 000 tun nečistot uvolněných do ovzduší. Nová emisní norma je výrazně zredukuje.

Prach z pneumatik dosud nikdo neřešil. Vědělo se o něm, ale na pozadí emisí výfukových plynů a jejich regulace nikdy nepředstavoval nebezpečí, na které by bylo třeba zaměřit pozornost. S přibývající hmotností nových aut, rozmachem těžších elektromobilů a teprve nekontrolovatelným nárůstem rozměrů pneumatik osobních vozidel se však začal pomalu prodírat do pozornosti odborníků.

Situace pokročila až do stádia, kdy se pevné částice uvolňované z brzdových obložení a pneumatik aut staly tak vážným problémem, že jej musí řešit nová emisní norma. Že je to zbytečné divadlo? Omyl, těžké a dynamicky provozované osobní auto dnes podle odborníků vyprodukuje 1850x více pevných částic než jeho výfukové potrubí.

Důvod? Ten je jednoduchý, výfuková potrubí nových aut dávno vyplňují filtry pevných částic, nad prachem z pneumatik žádná „ochranná ruka“ nebdí. To by se však mělo změnit a vyřešit to má právě připravovaná emisní norma Euro 7.

Po motorářích tlak i na pneumatikáře

Že každá nová emisní norma tak nějak přitlačí na konstruktéry motorů, je dnes víceméně známý fakt. Ti musí najednou bojovat s několika protichůdnými požadavky, ale výsledkem jsou „čistší“ motory a jejich efektivnější provoz. Emisní norma Euro 7 však poprvé přináší omezení i na konstruktéry brzdových obložení a zejména pneumatikářů.

Podle zatím nezveřejněné metodiky bude kontrolovat množství prachu produkovaného z pneumatik posuzovaného auta. Jak totiž poukazují odborníci, dnešní pneumatika vyprodukuje průměrně na každém kilometru až 36 mg prachu, který se nekontrolovatelně uvolňuje do ovzduší. V rámci zemí EU takto unikne každý rok do vzduchu až 450 000 tun pevných částic z pneumatik.

Cílem emisní normy Euro 7 je regulace tohoto množství a zvýšený tlak na „čistší“ pneumatiky. Výrobci aut se musí zároveň popasovat s rostoucími hmotnostmi aut a často až nesmyslně velkými rozměry kol. Stále častěji se hovoří i o zařízeních, která by prašnost pneumatik minimalizovala (obdoba speciálních vysavačů), zda se však něco podobného dostane i do velkosériové výroby, nebo „zaberou“ spíše výrobci pneumatik a postaví environmentálně „čistší“ verze svých výrobků, zůstává otázkou.

.

« »