Charging an electric car.

Přechod na elektromobily v ohrožení? EU nemá vlastní nerostné suroviny pro baterie

27. 11. 2022 • Novinky, Zajímavosti

Nerostné suroviny jako lithium, kobalt či nikl budou hrát v automobilovém sektoru přecházejícím na elektrický pohon stále důležitější roli. EU už dnes ví, že klíčových vzácných kovů má akutní nedostatek. Z vlastních zdrojů dokáže pokrýt pouze 1 % potřebného množství. V Bruselu chtějí přijmout opatření v předstihu, aby nerostné suroviny pro autobaterie neskončily podobnou katastrofou jako energetická závislost na Rusku.

Přístup ke kritickým nerostným surovinám bude ovlivňovat nástup všech moderních technologií, uvedl na listopadové konferenci Energy Manifest Fórum Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise. Jejich udržitelné dodávky jsou proto nejen ekonomickou otázkou, ale podle něj jde také o „strategický bezpečnostní imperativ“.

Pokud nebudeme mít dostatek zdrojů, může to ohrozit přechod na elektroauta. „Velmi těžko se nám bude rozvíjet moderní evropská ekonomika,“ říká o tomto scénáři Šefčovič.

Podle jeho slov se EU nesmí stát obětí přehnané závislosti na dovozu kriticky důležitých surovin. Už dnes přitom jsou vidět alarmující příklady nadměrné závislosti, pokud jde o země jako Čína či Chile, které těmito vzácnými kovy disponují.

Jednajme ihned

V Bruselu chtějí jednat v předstihu, abychom se vyhnuli problémům. “Chceme využít poznatky, které máme, abychom si identifikovali suroviny, které budeme pro rozvoj moderní evropské ekonomiky potřebovat,” uvedl Šefčovič.

EU chce otestovat průmysl napříč jednotlivými členskými státy, do jaké míry je na možné výpadky dodávek připraven. Rovněž má být zaveden systém včasného varování, aby nebyly jednotlivé členské státy zaskočeny, když bude některá ze surovin chybět.

Šefčovič zdůrazňuje, že s ohledem na geopolitickou situaci bude důležité diverzifikovat přístup k surovinám tak, aby nepocházely jen z jedné země. Brusel chce také budovat spolehlivá partnerství. Místopředseda Evropské komise přitom zmiňuje i možné investice do domácí těžby.

Ať už při domácí těžbě nebo té zahraniční, Šefčovič říká, že nechtějí polevit při dodržování standardů, pokud jde o ochranu životního prostředí. Již z minulosti však víme, že takové přísliby je v praxi obtížné kontrolovat, resp. vynucovat. Platí to ještě více v situaci, kdy je na trhu omezeno množství dodavatelů těchto strategických surovin. “Manévrovací” prostor a šance diktovat si podmínky jsou tak pro EU značně omezené.

.

« »