1652596236-hydro

Přidali do nafty vodu a vytvořili nové prémiové palivo: Hydrodiesel je bílý jako mléko

16. 5. 2022 • Novinky, Zajímavosti

Možná jste o tom už slyšeli, možná ne, ale společnost Trillion skutečně přidala do nafty vodu a vytvořila nový druh paliva, který se spaluje čistěji, poskytne vyšší výkon a v konečném důsledku je levnější, než konvenční nafta. Hydrodiesel už prošel úspěšným testováním, k jeho prosazení však již chybí politická vůle.

Zprávy jako tato vyvolávají smíšené pocity. Nafta je dnes na jedné straně politický nepřítel číslo jedna, jejíž existenci navzdory zjevnému faktu, že za ni zatím nemáme náhradu, legislativně vyřazujeme z provozu, ale na straně druhé se objevují nové skutečnosti, které by ji mohly posunout do role ekologičtějšího paliva sloužícího alespoň během přechodného období, dokud nepřijde vhodnější alternativa. Kde je pravda samozřejmě netušíme, společnost Trillion však tvrdí, že jejich nový Hydrodiesel je po všech stránkách plnohodnotnou náhradou klasické nafty a jeho použití je možné v současných naftových motorech, aniž by vyžadovaly úpravy.

Zázrak na počkání?

Celý trik spočívá v tom, že chemici společnosti přimíchali do klasické nafty vodu na úrovni nanočástic, tedy došlo k rovnoměrnému a velmi jemnému promíchání struktury nafty s částečkami vody. To vedlo ke zvýšení objemu paliva na úroveň + 125 % a vzniklý Hydrodiesel vykazuje lepší emisní ukazatele. Podle zveřejněných údajů vzniká při spalování nového paliva méně pevných částic CO2 i oxidů dusíku.

Chemikům se údajně podařilo vyřešit také problémy s oxidační stálostí paliva a jeho korozivní agresivitou. Přimíchávání vody by se mohlo dít na konci výrobní linky v rafineriích, ve skladovacích tancích u výdejních stojanů přímo na čerpacích stanicích nebo dokonce během přepravy ve speciálních cisternách. Všechno to zní spíše jako teleshoping, Trillion však tvrdí, že jejich Hydrodiesel je skutečně palivo vhodné i do současných naftových motorů (s minimálními nebo žádnými úpravami).

Nejde přitom o úplnou novinku a tímto palivem a jeho vývojem se společnost zabývá již řadu let. Zdá se však, že Hydrodiesel se narodil do špatné doby a k jeho prosazení už jaksi chybí politická vůle. EU stanovila jasný směr a tím je na nejbližší období elektromobilita. Otázkou tak zůstává, jestli dostane pokrokový Hydrodiesel v praxi vůbec ještě šanci ve větším se prosadit.

.

« »