toyota-corolla-2

Reklamní trik značky Atomium nebo opravdu hit letošních Vánoc?

2. 12. 2021 • Novinky, Zajímavosti

Před několika dny se na portálu Novinykraje.cz objevil článek s názvem Je možné, v krajním případě, ujet až 120 kilometrů bez oleje v motoru? Téma rozhovoru nás natolik zaujalo, že jsme neodolali a zavolali na zákaznickou linku společnosti Suprotec EU, abychom se také za naši redakci zeptali na několik otázek. Ani jsme předem nepočítali s tím, že se dovoláme a budou se nám věnovat. Měli jsme štěstí a telefon nám zvedla přímo paní magistra Natálie Pipová, která nám také ochotně naše otázky zodpověděla.

Paní magistro, zmíněný článek se objevil v rubrice komerční sdělení, což znamená, že jste si jej jako společnost objednali. Je tomu tak?

Ano, to máte pravdu. Zadali jsme požadavek na realizaci propagačního článku. V principu nám šlo  o to, aby se o našich produktech dozvěděla široká veřejnost více informací. Jak se následně z rozhovoru ukázalo, tak stále přetrvává mnoho nejasností o našich produktech, i okolo obecného tématu aditiv, právě zejména mezi laickou veřejností.

O jakých nejasnostech hovoříte?

Hlavně o faktu, že naše produkty jsou vnímány motoristickou veřejností jako běžná aditiva, která pouze vylepšují základní vlastnosti motorových olejů a pohonných hmot. Podstatné je, že přípravky Atomium nejsou aditivem do oleje nebo pohonných hmot v pravém slova smyslu, protože běžná aditiva mění nějakým způsobem jejich základní vlastnosti. Tribotechnická látka však interaguje pouze s kovovými plochami. Je chemicky neaktivní, a proto nemůže narušit vyváženost, či jinak negativně působit například na olej. Kromě toho jsou redukční vlastnosti minerálu v tribotechnické látce aktivní pouze v podmínkách vysokých teplot a tlaku, ke kterým dochází pouze v třecích zónách. Ve zbývajících částech olejového systému se mikročástice minerálu jednoduše vznáší v oleji.

V článku, o kterém se bavíme, jste mluvila o Atomiu jako o tribotechnické směsi, nyní o vašich produktech mluvíte jako o tribotechnické látce. Je v tom nějaký rozdíl?

Mluvíme stále o stejných produktech, jen jinými slovy.

Čím jsou aditiva značky Atomium pro motoristy přínosná?

Naše výrobky obsahují patentované tribotechnické látky vyrobené na bázi přírodního minerálu, které mají schopnost obnovit opotřebované třecí plochy motorů a dalších častí jak osobních automobilů, tak průmyslových vozidel a strojů. Zmíněná revoluční technologie znatelně přispívá k snížení spotřeby jak benzínových, tak i naftových motorů. V obou případech tak lze hovořit o přínosu ekonomickém. Dalšími pozitivy je například zmenšení emisí a kouřivosti motoru. Přínosné je obnovení komprese a tím i rostoucí výkon, a také zrychlení odezvy motoru při sešlápnutí plynu. Snižující se vibrace a hluk při běžícím motoru jsou pak dalším kladem hovořícím ve prospěch našich přípravků.

Můžete být konkrétní a vysvětlit na jakém principu vaše výrobky vlastně fungují?

Tribotechnická látka Atomium obsahuje mikročástice aktivního minerálu. Po přidání těchto částic například do motorového oleje se rozptylují v celém jeho objemu a pronikají do všech třecích zón.

Ve chvíli, kdy se tyto částice minerálu dostanou přímo na místo kontaktu třecích ploch, vznikají tam zvláštní podmínky související s aktivací elektronických vazeb v kovu. Díky tomu je povrch schopen zachytit kovové částice obsažené v motorovém oleji. Je-li povrch opotřebený, pak kov, který se z něj „sedřel“ pluje v motorovém oleji ve formě mikročástic. Jedná se o stavební materiál. Tribotechnická látka umožňuje povrchu zachycovat tyto částice a vytvářet ochrannou vrstvu.

Tato vrstva má zvláštní strukturu, díky níž je nový povrch na mikro úrovni tvrdší, pružnější, a co je nejdůležitější, lépe udržuje olejový film. Opotřebené díly motoru jsou, díky tomuto procesu, obnovovány a opravovány. Vozidla ošetřená přípravky Atomium tak fungují delší dobu bez nutnosti nákladných oprav.

Chápu-li to správně, díky postupnému vytvoření odolného ochranného povlaku z mikročástic je možné, v extrémní situaci, aby motor krátkodobě fungoval i bez oleje, aniž by se zadřel?

Ano je to tak, jak říkáte. Právě díky tomuto postupnému procesu je možné, aby takto ošetřený motor dokázal reálně ujet v nouzovém režimu 50 až 120 km bez oleje, jak bylo napsáno v článku, který jste na začátku našeho rozhovoru zmínil. Celý proces je nicméně složitější a vyžaduje, aby motorista věnoval důkladnou péči nejen motoru, ale i celé palivové soustavě. Takže nelze očekávat, že lidově řečeno, nalijete jedno balení našeho přípravku do oleje a za několik hodin budete testovat, zda můžete jezdit bez oleje. Pravděpodobně byste si takto poškodil motor.

opel-insignia-sports-tourer-16

Kdy se tedy projeví očekávaný efekt na vozidle při používání vašich přípravků?

Jak už bylo řečeno tribotechnická látka postupně vytváří ochrannou vrstvu na třecích plochách. Obnova motoru závisí na tom, nakolik byl opotřeben, a jak silně byl znečistěn. Dalším faktorem pak je režim jízdy konkrétního vozidla. Úplné ošetření staršího motoru vyžaduje dobu odpovídající přibližně dvěma intervalům mezi údržbou, což znamená, že potřebný efekt se projeví cca. po najetí 15 až 20 tisíc kilometrů. Nicméně první účinky našich přípravků jsou znatelné již po najetí 2 až 3 tisíc kilometrů.

Jak dlouho působí přípravky Atomium obsahující tribotechnické látky?

Tribotechnická látka působí po celou dobu, kdy jsou její částice přítomné v motorovém oleji.

Po následné výměně oleje bude látka odstraněna z motoru spolu se starým olejem. Ochranná vrstva, která se vytvořila na povrchu dílů však nikam nezmizí. Účinky tribotechnické látky přetrvávají až do doby, než je ochranná vrstva opotřebena, což je po najetí cca. 50 až 70 tisíc kilometrů. Samozřejmě ideálního efektu je dosaženo při pravidelném používání všech našich přípravků.

Je možné vaše přípravky obsahující tribotechnickou látku použít v jakémkoliv motoru?

Určitě ano. Nezáleží na typu motoru a vozidla. Je zcela jedno zda se jedná o benzínový nebo dieselový motor, nebo zda je vozidlo poháněno alternativním pohonem na LPG, CNG či elektrický proud. Tribotechnická látka funguje v každém motoru, ve kterém jsou pohyblivé části, a kde dochází k tření.

Popis účinků tribotechnické látky zní opravdu dost neuvěřitelně. Přistoupila byste na to, abychom v redakci přípravky Atomium vyzkoušeli v praxi a otestovali je?

Jestli vám nestačí důkladně si prohlédnout naše předváděcí vozidlo Toyota Corolla 1.4, které je v provozu již 14 let a za tu dobu najelo uctihodných 218 000 km, pak se žádnému testu nebráníme. Víme, jak jsou naše přípravky spolehlivé, i co motoristům reálně přináší. Chcete-li je podrobit ve vaši redakci dlouhodobému testu a udělat si na ně vlastní názor, proč ne. Nemáme, co skrývat a víme, jak přípravky obsahující tribotechnickou látku fungují. Navíc každý motorista si na ně může udělat vlastní názor a díky našim vánočním akcím tak ušetřit hned třikrát.

Jak to myslíte, že motoristé ušetří třikrát?

To je přeci jednoduché. Odpovídá paní magistra a také my poprvé slyšíme její smích. Nejen že motorista ušetří na koupi přípravků značky Atomium a na opravách vozu, či je minimálně oddálí, ale i na jeho ekonomičtějším provozu. A o to, v dnešní době rostoucích cen, jde přeci především.

Nevíme, jestli se přípravky prodávané pod značkou Atomium stanou, mezi motoristy, hitem letošních vánoc, ani jestli opravdu fungují tak, jak o nich bylo hovořeno, ale jedno víme určitě, a to je, že si nenecháme ujít příležitost podrobit je v naší redakci testu. A vy se můžete těšit, jak náš redakční test přípravků Atomium dopadne, protože jako naši čtenáři budete patřit mezi první, kteří se to dozví.

.

« »