crop_727_477_1573827041-1472366824-e10-benzin

Rostoucí podíl benzinových aut je problém, pomoci mají nová opatření státu

22. 11. 2019 • Novinky

Průměrné emise automobilů v dopravě v Česku jsou stále velmi vysoké. Neprospívá jim ani rostoucí podíl benzinových aut vůči naftovým, vláda tak chystá revizi a aktualizaci Národního politického rámce pro rozvoj trhu s alternativními palivy. Právě ta by totiž měla situaci pomoci a snížit emise z dopravy v Česku.

Cílem revize je povinnost ČR vyhodnotit plnění opatření vyplývajících z předchozích závazků státu v oblasti ochrany životního prostředí a zároveň předložit evropské komisi zprávu o jeho plnění. Průměrná hodnota emisí nových vozidel byla v roce 2017 až 126,1 g/km (CO2). To je vysoká hodnota, kterou musí stát snížit. Situaci neprospívá ani obecný trend nárůstu podílu benzínových aut v dopravě. Navzdory honbě proti naftovým motorem totiž v praxi vykazují menší produkci CO2 než benzínové motory. Zpráva EU uvádí, že zatímco v roce 2016 byl podíl benzinových a naftových motorizací 46:50 (zbytek jsou alternativní pohony), o dva roky později to již bylo 50:47 ve prospěch benzínových aut.

Co je ještě horší, podíl aut na alternativní pohony se snížil. Revize a aktualizace Národního politického rámce pro rozvoj trhu s alternativními palivy proto v následujícím období počítá s výraznější podporou aut na alternativní paliva a jejich masivnější rozšíření ve veřejné i individuální dopravě. Jejím cílem je podpořit rozvoj trhu alternativních paliv v odvětví dopravy a rozvoj příslušné infrastruktury, která má pozitivní vliv na snížení emisí CO2, znečištění a hluku.

Alternativní pohony mají pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí díky úspoře emisí zdraví škodlivých látek a skleníkových plynů a snížení hladiny hluku. Zejména u automobilů na elektrický pohon, mohou zmenšit negativní účinky dopravy na lidské zdraví a životní prostředí. Největší přínos pro kvalitu životního prostředí je v hustě obydlených oblastech s intenzivní dopravou, protože využíváním alternativních zdrojů, se zdroj znečišťujících látek v ovzduší plynoucí z dopravy odstraňuje na lokální úrovni úplně.

Legislativa EU přitom tlačí i na samotné automobilky, ty totiž podle schválených pravidel musí u nových aut už od začátku roku 2020 dosáhnout maximální hodnotu emisí CO2 jen 95 g/km (tato hodnota není stejná pro všechna auta, mění se v závislosti na hmotnosti a kategorii vozidla). Za každý gram navíc budou automobilky platit “emisní pokuty”.

S elektrikou ušetříte nejvíce

Celý dokument je přitom rozsáhlý a podrobně analyzuje všechny aspekty kolem alternativních paliv. V části Analýza sociálních dopadů se mimo jiné např. uvádí následující: “Domácnostem využívajícím alternativní druhy pohonů v rámci osobních vozidel klesnou výdaje na osobní dopravu oproti domácnostem využívajícím automobily se spalovacími, resp. vznětovými motory. “Studie zároveň uvádí modelový příklad s osobním vozidlem kategorie M1 s ročním nájezdem 20 000 km a kvantifikovaných provozními náklady na pohonné hmoty. Zatímco u benzínového motoru je to ročně 36600 Kč, u naftového 28000, u CNG 21000, LPG 19000 a u plně elektrického pohonu jen 12000. Zároveň však zpráva přiznává, že přesná výše úspory nelze vyčíslit, protože je závislá na cenovém vývoji fosilních paliv ve srovnání s cenou alternat12000 Kč.

Aut na alternativní paliva bude více

Analýza dále uvádí, že počet vozidel na alternativní pohon v kategorií M a N k 31. prosinci 2018 činil 60 952 vozidel. Do roku 2025 se očekává nárůst počtu vozidel na alternativní pohon na cca 96 000. Zajímavě zní i informace o návrhu opatření č. 7, který umožní zvýšení informovanosti spotřebitelů porovnáním cen konvenčních a alternativních paliv, na základě kterých může spotřebitel zhodnotit ekonomičnost provozu vozidla s konkrétním typem pohonu.

.

« »