Sport.,Cycle,Support,Team.

Vlastnictví auta se stane neetickým luxusem a zbytečností, tvrdí někteří politici

11. 7. 2022 • Novinky, Zajímavosti

Doprava ve velkých evropských metropolích je stále příliš hustá na to, aby se na silnice a městská parkoviště vešla všechna auta. Jejich počet navíc neustále roste a nepomáhá ani rozvoj cyklistiky a pěších zón. Jak však předpovídají někteří aktivisté a evropští politici, vlastnictví auta se již brzy stane neetickým luxusem a zbytečností. Pomoci by tomu měla i nová celoevropská legislativa.

Problematikou houstnoucí městské dopravy a hledáním řešení, jak z toho ven, se zabývá stále více odborníků. V několika evropských metropolích proti dopravě bojují zaváděním pěších zón, vytvářením cyklostezek, vyhrazených pruhů pro alternativní druhy dopravy a různým omezováním vjezdu do vybraných lokalit. Jak však upozorňuje mediální portál EU, rozšiřování a údržba dopravní infrastruktury – silnice, parkoviště, signalizační systémy – jsou nákladné a málokdy dokáží držet krok s rostoucími požadavky motoristů. Výsledkem jsou dopravní zácpy, snížená kvalita života, vytlačování zeleně a veřejného prostoru určeného pro chodce. K tomu se přidružují sekundární následky a betonové a asfaltové plochy silnic a parkovišť se přehřívají, vyšší prašnost je zdravotním rizikem a dešťová voda se nevsakuje do půdy, ale končí v kanalizaci.

Jen elektromobilita nestačí, auta musíme potlačit úplně

K řešení těchto problémů nestačí přechod k elektromobilům či jiným udržitelným pohonům. Je třeba změnit podobu a organizaci míst, která se dlouhodobě přizpůsobují potřebám motorismu. Řešením je údajně zcela odstranit auta z měst a vytvořit stav, kdy se stane vlastnictví auta ve městě přežitkem. A nebavíme se jen o velkých evropských metropolích, tento problém trápí i města v Česku.

Amsterdam například plánuje postupné snižování počtu parkovacích míst. Brusel dal v dopravě právo přednosti chodcům a cyklistům a v příštích měsících ho plánuje ještě rozšířit. Starostka Paříže Anne Hidalgová chce zase ze svého města učinit světovou cyklistickou metropoli. Výrazně se zde sníží prostor určený motoristům, na jeho úkor bude budována cyklistická infrastruktura.

Jak dále uvádí Euractiv, vlastnictví osobního auta je dnes v mnohém záležitostí statusu. Brzy se však může stát zbytečným a neetickým luxusem, ve městech bude nepraktické a u delších tras ho mohou plnohodnotně nahradit různé systémy sdílení či půjčování automobilů. Rok 2035 by se tak neměl nést jen ve znamení ukončení prodeje aut se spalovacími motory, ale i nové legislativy, která bude ve městech přát alternativní dopravě a naopak potlačí používání standardních aut.

.

« »