1549131266-2019-emisie-hamburg-ts

Zákaz vjezdu do měst v Německu nepřináší kýžený efekt

4. 12. 2019 • Novinky

Hon na čarodějnice pokračuje. Zákaz vjezdu do míst, přesněji center německých měst, očividně ke zvýšení kvality ovzduší nepřispívá. Výsledky “experimentu” před pár dny přinesla německá média. Kýžený efekt se nedostavil… To je ale překvapení, co říkáte?

Tamní média informovala, že omezení dopravy na dvou ulicích v Hamburku (Stresemannstraße a Max-Brauer-Allee) ke snížení oxidu dusíku (NOx) nepomohlo. Podle německého Die Welt ani v jedné ze čtyř měřících stanic nebyl zaznamenán výsledek nižší než 40 mg NOx na metr krychlový. Pro úplnost dodáváme, že na Stresemannstraße nemohou jezdit vozidla, která nesplňují normu Euro 6. Na dané ulici pocítili mírné zlepšení, z 48 mg/m3 na 45 mg/m3. Na druhé a kratší ulici se přišlo na to, že snížení poměru NOx nenastalo vůbec.

Smog a automobilové emise

Ve spojení s kvalitou ovzduší se často skloňuje slovo smog. Ve své podstatě doprava produkuje podstatně méně emisí než jiná průmyslová odvětví. Například v sousedním Polsku to je jen zhruba 5 % podíl. Nicméně, ještě v r. 2012 WHO oficiálně potvrdilo, že výfukové plyny z motorů spalujících naftu jsou rakovinotvorné. Karcinogenitu má na svědomí oxid dusíku NOx, jehož obsah je již několik let regulovaný normami. V případě Euro 6 jsou v laboratorních podmínkách tyto hodnoty nastavené na 0,06 g NOx na kilometr pro benzínové motory a pro naftové motory to je 0,08 g NOx. V provozu tyto hodnoty nesmí být vyšší než 0,162 a 0,168 g NOx na kilometr.

Pro srovnání, norma Euro 5 (2009 až 2014) povolovala 0,25 g NOx na kilometr. Automobily s normou Euro 4 mohly produkovat 0,25 g NOx na kilometr a u Euro 3 (2000 až 2005) mohly uvolnit až 0,50 g NOx na kilometr v případě naftových motorů.

Proč benzín nepodléhá omezením?

Benzínové auto s normou Euro 3 produkuje méně NOx než to naftové s normou Euro 5. Tento fakt potvrdila i Mezinárodní rada pro čistou dopravu – ICCT, která počítala emise oxidů v provozu, nikoliv naměřené v laboratoři.

Podle jejich zjištění až 63 % benzínových vozů v normě Euro 6 produkuje méně než 0,09 g NOx na 1 km, což je o 92 % méně, než povolený limit. Tyto hodnoty s přehledem dosahují i normy ​​Euro 5 (55 %), Euro 4 (25 %) a dokonce i malé procento Euro 3 (3 %). Takové hodnoty se nepodařilo naměřit žádnému naftovému autu. Méně než 0,18 g NOx produkuje jen zhruba 9 % naftových aut splňující Euro 6. To znamená, že i 20-leté benzínové auto může být v produkci NOx lepší než moderní diesel.

Co na to úřady?

Úřady s měřením nejsou spokojeny. Koncentrace NOx klesla jen minimálně. Je to velmi málo, přesto, že tento zákaz omezuje zhruba 200 000 aut. Na druhé straně, zákaz platí pouze pro dvě ulice, čili není divu, že to vůbec nefunguje. Tyto zákazy však budou s velkou určitostí pokračovat. Zatím se však zdá, že spíše než ekologii, ubližují ekonomice. Trh s auty a jejich komponenty je v nejistotě a to síle německé ekonomiky rozhodně nepřispívá.

.

« »