Electric,Car,With,Opened,Charging,Socket,Cap,And,Charger,Plugged

V roce 2022 se bateriové elektromobily v EU podílely na prodejích 12,1 %, jak jsme na tom v ČR?

2. 2. 2023 • Novinky

V roce 2022 bylo v zemích Evropské unie registrováno přes 1,1 mil. nových osobních bateriových elektrických vozidel (BEV), meziročně o 28 % více. Zatímco v roce 2021 představoval podíl na všech registrovaných vozidlech 9,0 %, vloni se zvýšil na 12,1 %. S 2,1% podílem BEV patřila v roce 2022 České republice předposlední příčka, za námi s 1,8% podílem skončilo jen Slovensko. Z dalších zemí V4 byly loni BEV zastoupeny v Polsku 2,7 % a v Maďarsku 4,2 %. Nejvyšší podíly BEV byly loni evidovány ve Švédsku (33,0 %), Nizozemsku (23,3 %) a Dánsku (20,8 %). Za zmínku rozhodně stojí vývoj podílu naftových vozidel, které se loni v zemích EU podílely na registracích už jen 16,4 %. Pokud bude zachován trend z posledních let, tak v letošním roce by mohl být v zemích EU registrován podobný počet nových naftových osobních vozidel jako těch bateriových elektrických,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

V podílu registrací nových bateriových elektrických vozidel nepatří Česká republika k premiantům, na druhou stranu veřejná dobíjecí infrastruktura se nám myslím poměrně čile rozvíjí, a to zejména pokud jde o rychlodobíjecí stanice, kde patříme ve srovnání s ostatními státy EU mezi jedny z nejlepších.“ Komentuje aktuální stav Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „Uvědomujeme si však, že je třeba dále zintenzivnit výstavbu tzv. ultrarychlých stanic o výkonu 150 kW a více, a to zejména na dálniční síti. Ministerstvo dopravy chce proto skrz výzvy v Operačním programu Doprava v následujících letech investovat do infrastruktury pro alternativní paliva celkem 6 miliard korun.“

Veřejné subjekty aktuálně mohou čerpat dotace v rámci Národního programu Životní prostředí na pořízení elektromobilů, jedná se o Výzvu č. 3/2022: Ekomobilita. Získat lze např. až 300 tisíc v případě osobních bateriových elektrických vozidel a až 500 tisíc v případě elektrických vozidel s vodíkovými palivovými články kategorie M1.

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových osobních vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i plynová, benzínová a naftová). Vývoj registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v zemích Evropské unie v období 2017–2022 je uveden v následujícím grafu.

Detailní informace k registracím nových osobních vozidel dle druhu paliv v ČR v roce 2022 byly zveřejněny v tiskové zprávě „Alternativní paliva 2022: Více LPG vozidel a bateriových elektromobilů, zájem o CNG znovu klesl“, souhrnné informace k elektromobilům pak ve zprávě z 19. ledna 2023: „V Česku jezdí 14 316 osobních elektromobilů, 77 % je registrováno na firmy“.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz