odtah

Stání na chodníku je vždy zakázané: Jaká pokuta a postih hrozí?

4. 5. 2023 • Novinky

Zejména ve velkých městech je stání aut na chodníku či jeho části velké téma. Omezuje to mnohdy již úzké cesty pro pěší. Dnes se na tuto problematiku podíváme z hlediska práva. Je možné stát na chodníku, nebo je to vždy zakázáno? A co řidiči hrozí?

Obecně na chodníku stát nelze

Pokud se podíváme na zákon o silničním provozu, tedy zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ten stanoví jasné obecné pravidlo, které určuje, že stát nesmí řidič na silniční vegetaci. Pojem silniční vegetaci, byť v právním řádu není definován, znamená a je tak konstantně vykládán, jako příslušenství dálnice, silnice či místní komunikace, tedy včetně chodníků. Na chodníku se tak dle § 27 odst. 1 písm. r) zákona o silničním provozu nesmí stát. I toto pravidlo má však svou výjimku.

Výjimku stanoví dopravní značka

Stejné výše uvedené ustanovení však také zavádí výjimku z tohoto obecného pravidla. Na chodníku je možné stát, pakliže, že jde o parkovací plochu, což stanoví příslušná dopravní značka. Pakliže tedy budete zde chtít zaparkovat, naopak budete muset dodržovat pravidla parkování buď podélného či kolmého, dle toho jak značka, která je opatřením obecné povahy, stanoví. Pakliže jde o parkovací místo na chodníku, nesmíte nepřiměřeně zasahovat do vozovky. Musíte celým autem nebo jeh částí stát na chodníku. Pokuta vám v tomto případě, na rozdíl od situací, kde chodník není označen nijak, a je tedy zde zákaz státní ze zákona, nehrozí.

Co když zákaz porušíte

Pokud porušíte zákaz a byť částí automobilu parkujete na chodníku, spácháte přestupek, který bude řešit nejčastěji obecní nebo státní policie. Teoreticky sice daný přestupek lze vyřešit domluvou, pakliže jej však příslušníci policie již řeší, velmi často dojde na pokutu. Pokuta se pohybuje od 1500 do 2500 Kč. Na místě, tedy v blokovém řízení pokuta nepřekročí 2000 Kč.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz