664155-img-auto-pojisteni-havarie-povinne-ruceni

Co dělat v případě nehody? Roli hraje i správná pojistka

13. 10. 2021 • Novinky, Zajímavosti

Na silnici se dennodenně setkáváme s nečekanými situacemi, které mohou – ať řídíme sebevíc opatrně – zkřížit naše plány. Riziko dopravních nehod se navíc s blížícím se podzimem nemilosrdně zvyšuje. I proto je na čase zkontrolovat, zda máte správně sjednané pojištění na váš vůz, a také si připomenout, jak v případě autonehody či srážky se zvěří postupovat.

Pozornost je třeba věnovat i fázi “přípravy před nehodou”, tedy prostému porozumění právům a povinnostem, které jsou s vašim pojištěním ruku v ruce. Znát podmínky svého pojištění je jednoduše nutnost. Vyplatí se to například když pojišťovna vyžaduje, aby k dopravní nehodě byla zavolána policie nebo asistenční služba, jako tomu bývá typicky v případě srážky se zvěří.

Dvě složky kvalitního pojištění

Aby bylo pojištění auta považováno za komplexní a účinné ve všech situacích, mělo by se skládat ze dvou všem jistě známých složek – z tzv. povinného ručení (o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) a havarijního pojištění. První z nich je pro majitele aut povinné a v případě nehody pokrývá škody, které řidič vozem způsobí na majetku či zdraví ostatních. Havarijní pojištění pokrývá škody způsobené na jejich autě (jimi samotnými i ostatními účastníky provozu), ale i odcizení vozu. Výše pojistného se odvíjí kromě jiného od ceny automobilu, ta je zároveň obvykle pojistnou částkou. Hodnota vozu se ale po čtyřech letech od jeho výroby může výrazně snížit (až o desítky procent!), proto je potřeba pravidelně pojištění aktualizovat. Pro sjednání kvalitního pojištění existuje mnoho tipů a strategií.

„Základním parametrem pro výběr povinného ručení je ale v každém případě limit krytí v případě pojistné události. Jeho dolní hranice je stanovena zákonem na 35 milionů Kč, ale samozřejmě čím vyšší limit je, tím výhodnější pro majitele vozu pojištění bude. Havarijní pojištění se pak doporučuje vybírat podle rozsahu krytí (havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus či všechno dohromady) a také podle druhu spoluúčasti, tedy podle toho, do jaké výše se budete muset podílet na financování pojistné události. Spoluúčast se zpravidla pohybuje mezi 0 a 20 procenty, a čím nižší tedy je, tím výhodnější je pro pojištěného (ale pojistné je pak samozřejmě vyšší),” říká Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Jaké kroky jsou třeba podniknout po bouračce?

Z právního hlediska, samozřejmě hned po zajištění bezpečí všech účastníků nehody, se situace liší, dle toho zda je nutné zavolat k nehodě Policii ČR nebo ne. Povinnost zavolat je typicky při škodě na zdraví, věcné škodě na některém z vozidel vyšší než 100 000 Kč či škodě způsobené třetí osobě (to neplatí v případě leasingu apod.). Pokud naopak nemusíte volat Policii ČR, jste povinni sepsat záznam o nehodě a v každém případě samozřejmě kontaktovat pojišťovnu, se kterou máte sjednáno pojištění povinného ručení.

„Pokud věc neřeší Policie ČR, která o věci vydá protokol, je možné využít například standardizovaného euroformuláře, tzv. Evropského záznamu o dopravní nehodě, který svými kolonkami nasměruje řidiče k jeho kompletnímu vyplnění. Pokud ale tiskopis zrovna nemáte po ruce, v krajním případě lze oznámení sepsat i na čistý list papíru, i tento záznam ale musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků, a který všichni účastníci nehody podepíší,” vysvětluje Smolík.

Mezi bezodkladné povinnosti ve vztahu k pojišťovně dále patří:

- písemné ohlášení škodné události a případné nahlášení toho, že proti vám bylo uplatněno právo na náhradu újmy,

- vyjádření se k požadované výši náhrady a

- informování o zahájení možného správního či trestního řízení.

Ať už jste ale nehodu zavinili, nebo ne, ještě před jejím oficiálním nahlášením je důležité zajistit všechny patřičné důkazy o nehodě, a to přímo “na místě činu”.

Detailní zdokumentování situace vás může v budoucnu ušetřit mnoha komplikací. Je tedy dobré nezapomenout na vyfotografování či natočení postavení vozidel po nehodě (a to zblízka i zdálky), jejich brzdné dráhy a všech viditelných poškození,” dodává Smolík z pojišťovny právní ochrany D.A.S. Dále si také nezapomeňte vyměnit kontakt se všemi spoluúčastníky a svědky nehody. Mimo digitální stopy si ale ponechejte i poškozené či odpadlé díly a konkrétní součástky vozidla pro případ, že by pojišťovna požadovala znalecký posudek potřebný k proplacení oprav.

Budete-li muset následnou opravu poškozeného auta řešit se svou havarijní pojišťovnou, je nejlepší s tím začít hned na místě bouračky. Tak mimo jiné lehce využijete asistenčních služeb, které je většině případů součástí pojištění (a to často i povinného ručení), jako je odtah nebo zapůjčení náhradního vozidla. Naprostým základem při vyjednávání s pojišťovnou (případně i s policií), je v tomto případě úplnost, pravdivost a srozumitelnost – pracovníci pojišťovny musí znát pravé příčiny nehody, rozsah škody, musí vědět o případném zapojení třetích osob nebo vícenásobném pojištění. Jakákoliv snaha o upravení těchto údajů se nevyplácí.

A co dělat, když svým autem srazím zvěř?

Srážky se zvěří patří mezi časté dopravní nehody, a to zvláště na podzim v ranních a večerních hodinách. Komunikace v tomto případě je ovšem přirozeně složitější, protože němá tvář na druhé straně už nepřispívá do potřebnému dialogu, který je pro zajištění všech potřebným údajů zásadní. Pojištění srážky se zvěří může být jak připojištěním k povinnému ručení, tak složkou havarijního pojištění. K jeho užití je v obou případech třeba udělat pět základních kroků:

(1) upozornit na místo nehody výstražným trojúhelníkem a pohybovat se po místě v reflexní vestě,

(2) i v případě jen sebemenší škody přivolat policii, protože jde o zákonnou povinnosti (každé zvíře někomu patří, např. mysliveckému sdružení, a jde tedy o výše zmíněnou škodu třetí osobě) a nahlášení střetu se zvěří policii bývá také podmínkou k plnění pojištění,

(3) kontaktovat asistenční službu vašeho pojistitele,

(4) vše poctivě zdokumentovat stejně jako v případě srážky dvou aut a

(5) se sraženou zvěří zbytečně nemanipulovat a počkat na příjezd policie.

Kdy pojišťovna částku neproplatí

Pojišťovna však nemusí proplatit škodu ani v případě, že pojistku pravidelně platíte, resp. její výplatu po vás může v určitých případech vymáhat. Jedním z důvodů je alkohol, či drogy za volantem, které se opravdu nevyplatí. V případě havarijního pojištění nebude pojišťovna plnit vůbec a v případě povinného ručení má pojišťovna právo po vás vymáhat škodu, kterou zaplatila poškozeným z jeho povinného ručení a vyplacené peníze požadovat zpět v plné výši. A součástí plnění mohou být nejen škody na majetku, ale také škody způsobené na zdraví či životě. A sem patří nejen bolestné, ale také ušlý zisk a v nejhorším případě náklady spojené s trvalými následky. Stejně problematické je také řízení pod vlivem léků, ujetí z místa nehody či řízení bez řidičského oprávnění. Ale v případě, že pojišťovna odmítá platit neprávem, na trhu existuje pojišťovna právní ochrany, které tyto situace pokrývá a po pojišťovně částku vymáhá.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz