viewimage-2

Elektromobil na jihu Čech samovolně vzplál

26. 7. 2022 • Novinky, Zajímavosti

Do Dynína v 4:40 hodin vyjeli profesionální hasiči ze stanice Soběslav se dvěma cisternami, svolány byly jednotky SDH obcí Ševětín, Dynín a Neplachov s dalšími třemi cisternami a jedním dopravním automobilem. Požár byl ohlášen hned třemi oznamovateli, kteří se shodli na požáru garáže, ve které je osobní auto a motorka. Další podstatnou informací bylo, že se jedná o elektromobil, který byl připojen na napájení.

Když hasiči provedli prvotní průzkum na místě požáru, velitel zásahu podal upřesňující zprávu. Potvrdil požár elektromobilu uvnitř garáže, která je stavebně přímo napojená na rodinný dům. V době příjezdu první jednotky majitel domu vypnul celý dům od přívodu elektrického proudu. Hasiči vypnutí pojistek zkontrolovali a zkontrolovali také, že bylo odpojené i nabíjené elektroauto.

Na hašení auta, motorky i vnitřku garáže pak jednotky nasadily vodní proudy. Po lokalizaci požáru, kterou velitel nahlásil v 5:16 hodin a kdy bylo jasné, že požár je zcela pod kontrolou zasahujících hasičů, že se dále nešíří do domu a nikdo v domě není nijak ohrožen, byl elektrovůz vytáhnut z garáže ven na volné prostranství. Tam jej hasiči dále ochlazovali a termokamerou opakovaně měřili jeho teplotu, a to především po celé ploše podvozku, kde jsou umístěny baterie.
Část zasahujících hasičů dohašovala drobná ohniska v garáži a další hasiči se věnovali shořelému elektromobilu. Pro zvednutí auta a pro lepší přístup k bateriím bylo nutné povolat automobilový jeřáb. Tím byl elektrovůz vyzvednut a hasiči průběžně měřili teplotu.

Jelikož se jednalo o automobil s elektrickým pohonem, vyžádal si velitel zásahu na místo další posilovou jednotku, a to speciální kontejner určený právě na hašení elektromobilů. Přes Národní operační a informační středisko HZS ČR byl povolán kontejner ze stanice Mladá Boleslav.

Kontejner nebyl nakonec zatím využit. Pravidelná měření ukazovala, že teplota shořelého elektromobilu neustále klesá. Kontejner byl proto převezen na stanici v Českých Budějovicích, kde bude minimálně po dobu dvou dnů pro případ, že by se elektromobil začal znovu zahřívat.

Kontejner určený pro hašení elektromobilů je speciální technika, kterou HZS Jihočeského kraje zatím nedisponuje. Jeho nákup je v současné době plánován. Hašení v kontejneru probíhá tak, že elektrovůz je jeřábem do něj přenesen a následně zalit vodou. Tím se zabrání dalšímu nežádoucímu hoření a auto je zároveň trvale ochlazováno. V kontejneru auto zůstává zpravidla několik dní.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz