Car exhaust pipe, which comes out strongly exhaust gases in Finl

Blokační menšina prohrála a EU finálně zakázala spalovací motory od roku 2035: Výjimku budou mít e-paliva

29. 3. 2023 • Novinky, Zajímavosti

Včera, navzdory blokační menšině, která pohrozila, že nová pravidla nepřijme, přijala Rada EU nařízení, kterým se od roku 2035 stanoví přísnější emisní normy CO2 pro nová auta a dodávky. Cílem nových pravidel je snížit emise ze silniční dopravy, která má nejvyšší podíl emisí z dopravy – a také poskytnout správný impuls pro automobilový průmysl, aby se posunul směrem k mobilitě s nulovými emisemi a zároveň zajistil pokračující inovace v tomto odvětví.

V předvečer konečného rozhodnutí potvrdit ambiciózní cíle snižování emisí CO2 pro osobní automobily a dodávky se vytvořila blokující menšina tvořená zeměmi přátelskými k autům a to včetně Německa, Itálie, Polska, Bulharska a České republiky, aby se pokusila zastavit nová legislativa.

I když jsme chápali důvody, které tyto země přiměly, aby se postavily proti rozhodnutí zakázat registraci nových automobilů, které vypouštějí CO2, vzhledem k průmyslové krizi, kterou by toto mohlo způsobit, nebylo pochopeno, proč se tak stalo na poslední chvíli po dvou letech diskusí a příznivém hlasování Evropského parlamentu dne 14. února 2023. Ačkoli většina byla omezena na 53%.
Blokující menšina se rozpadla poté, co Německo dosáhlo dohody, že i po datu roku 2035 budou stále povoleny spalovací motory, které využívají e-palivo.

E-palivo se získává z vodíku a CO2. Vzhledem k tomu, že se při jeho výrobě odstraňuje CO2 z životního prostředí, EU souhlasila s výjimkou požadovanou Německem. To pak vyklouzlo z blokádní menšiny a včera hlasovalo pro nové nařízení EU. Nyní musí Komise připravit ad hoc legislativní text, který tuto odchylku umožní.

Nové cíle potvrzené Radou jsou:

55% snížení emisí CO2 u nových automobilů a 50% u nových dodávek od roku 2030 do roku 2034 ve srovnání s úrovněmi v roce 2021
100% snížení emisí CO2 pro nová auta i dodávky od roku 2035

Jaká vozidla mohou jezdit od nynějška do roku 2035?

Obecně platí, že EU reguluje emise všech vozidel, včetně osobních automobilů, autobusů, nákladních automobilů a motocyklů. Emisní normy Euro stanovují limity pro množství znečišťujících látek, které mohou vozidla vypouštět. Současná norma je Euro 6 pro nové osobní a lehké užitkové vozy, která vstoupila v platnost v roce 2015.

Kromě emisních předpisů mohou existovat omezení pro vozidla na základě místních předpisů, jako jsou nízkoemisní zóny v některých městech, kam mají vozidla s vyššími emisemi zakázán vjezd.

Do roku 2035 tak mohou v EU jezdit vozidla, která splňují emisní normy Euro a jakékoli místní předpisy. Po roce 2035 se budou v EU moci prodávat pouze vozidla s nulovými emisemi nebo s nulovou bilancí CO2, ale vozidla se spalovacími motory, která byla prodána před tímto datem, budou moci nadále jezdit.

Mezitím by mělo vstoupit v platnost nové nařízení Euro 7, které má omezit dopad elektromobilů na životní prostředí kvůli opotřebení pneumatik a omezené životnosti baterií.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz