Car exhaust pipe, which comes out strongly exhaust gases in Finl

Euro 7 bude sledovat auta ONLINE po celou dobu životnosti: Nenabitý hybrid vám zastaví na hranici měst

8. 3. 2023 • Novinky, Zajímavosti

Nové nařízení Euro 7 má vstoupit v platnost od července 2025 pro osobní automobily a dodávky a od července 2027 pro nákladní automobily a autobusy. Při navrhování opatření Komise uvedla, že zvážila potřebu snížit znečištění spalovacích motorů s dodatečnými náklady, které by takové opatření přineslo automobilovému průmyslu, který již značně investuje do přechodu na vozidla s nulovými emisemi.

Nedávno schválená legislativa EU znamená, že od roku 2035 se mohou prodávat pouze vozidla s nulovými emisemi, což de facto zavazuje výrobce automobilů, aby přijali elektrickou nebo vodíkovou technologii.

Nových norem Euro 7 lze podle Komise dosáhnout pomocí technologie, která je již k dispozici, a výrobci automobilů tak nebudou muset vyvíjet nové prototypy spalovacích motorů.

Brusel byl také opatrný, pokud jde o navyšování pořizovacích nákladů na nové vozidlo v době prudce rostoucí inflace. Podle odhadů EU si normy Euro 7 vyžádají až 0,6 % nárůst ceny nového auta nebo dodávky. Očekává se, že dopad na nákladní vozidla a autobusy bude větší, a to až o 3,1 %.

Šéf EU pro klima Frans Timmermans uvedl, že nová pravidla budou „fungovat ruku v ruce“ s normami pro emise CO2, aby zajistila čistší vzduch ve městech.

Zatímco někteří zpochybňují potřebu revize norem pro znečištění ovzduší vozidel vzhledem k blížícímu se přechodu na technologii s nulovými emisemi, komisař pro vnitřní trh Thierry Breton řekl, že normy „zajistí, že auta se spalovacími motory uváděná na náš trh do roku 2035 budou co nejčistší tak dlouho, jak je to možné a ať jsou používány kdekoli.“

Breton v rozhovoru s novináři uvedl, že kolem 20 % vozidel na silnicích EU zůstane v roce 2050 se spalovacími motory a že toto číslo bude pravděpodobně mnohem vyšší na zahraničních trzích, jako je Asie, Afrika a Latinská Amerika.

Normy jsou také nutné k omezení emisí z brzd a pneumatik, které nebudou podle Bretona omezeny přechodem na plně elektrický vozový park.

Zatímco rekuperační brzdění – způsob zastavení, při kterém elektromotor zpomaluje vozidlo bez použití brzdových destiček – pomáhá snižovat emise částic z brzd, zvýšená hmotnost elektrických vozidel znamená, že je pravděpodobnější, že uvolňují více částic z pneumatik než obdobně velký vůz se spalovacím motorem.

Nové technické normy

Podle návrhu budou nejnižší možné hodnoty emisí výfukových plynů podle normy Euro 6 povinné pro osobní automobily a dodávky. Tyto normy budou lépe zohledňovat skutečné jízdní podmínky ve městech, jako je časté zastavování a rozjíždění.

Nákladní automobily však čelí přísnějším limitům, protože se očekává, že budou déle spoléhat na technologie spalovacích motorů.

Osobní automobily a dodávky budou muset splňovat pravidla Euro 7 dvakrát tak dlouho, než tomu bylo v případě Euro 6, s obdobím shody prodlouženým na 10 let a 200 000 najetými kilometry.

I když je k dispozici norma pro monitorování emisí brzd, v současné době neexistuje žádná dohodnutá metodika pro měření uvolňování mikroplastů z pneumatik. Místo toho budou zákonodárci čekat na výsledek diskusí na úrovni OSN, které by měly přijít v roce 2024.

Legislativa se také zabývá bateriemi elektromobilů, které musí splňovat nové normy životnosti. Aby se zabránilo opakování skandálu Dieselgate, ve kterém byla technologie použita k oklamání emisních testů, Euro 7 zavazuje vozidla používat senzory k měření emisí online po celou dobu životnosti vozidla. Tyto informace bude mít řidič k dispozici a upozorní ho, když jeho vozidlo porušuje emisní normy.

Digitální řešení může také nařídit hybridním vozům přejít na elektrický motor při vjezdu do nízkoemisní zóny, tedy města.

Průmysl i zelení aktivisté byli k návrhu kritičtí, i když z různých důvodů. Obchodní sdružení výrobců vozidel ACEA uvedlo, že návrh zpomalí přechod k vozidlům s nulovými emisemi, zejména u nákladních vozidel tím, že absorbuje finanční zdroje.

Nová legislativa má omezený přínos pro životní prostředí, ale „výrazně zvyšuje náklady na vozidla,“ uvedl Oliver Zipse, prezident ACEA a generální ředitel BMW.

Německý svaz automobilového průmyslu (VDA) argumentoval tím, že termíny obsažené v nařízení nelze dodržet.

„Dnes zveřejněný návrh Evropské komise si neklade za cíl rovnováhu a proveditelnost, ale nereálné extrémní cíle. U osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel jsou mezní hodnoty nominálně nižší, ale načasování není proveditelné,“ uvedla v prohlášení Hildegard Müller, prezidentka německého průmyslového sdružení VDA.

Nevládní organizace pro čistou mobilitu Transport & Environment (T&E) je však nespokojena. Podle organizace jsou tyto návrhy velmi slabé. „Návrhy pro automobily jsou tak slabé, že by si je automobilový průmysl mohl navrhnout sám,“ řekla Anna Krajinska, manažerka emisí vozidel a kvality ovzduší v T&E. „Navzdory rekordním ziskům prodali výrobci automobilů Komisi lež, že ambiciózní Euro 7 je nedostupné,“ dodala.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz