Globální cíle Hondy v oblasti snižování emisí CO2

22. 6. 2011 • Novinky

Společnost Honda oznámila své globální cíle v oblasti snižování emisí CO2 včetně 30% snížení emisí u svých produktů; Představen nový globální ekologický slogan

Ve snaze o zajištění svobody mobility a trvale udržitelného rozvoje, v rámci kterého si budou moci lidé užívat života, společnost Honda definovala své cíle pro snížení emisí CO2 do roku 2020, jež jsou součástí Ekologické vize Honda (Honda Environmental Vision), která se zabývá nejdůležitějšími problémy dneška – změnami klimatu a problematikou výroby energií. Současně s tím společnost Honda představila globální ekologický slogan, který přímo vychází z ekologického odkazu značky – „Modrou oblohu pro naše děti“.

Společnost Honda prosazuje své vlastní ekologické cíle a zavázala se k aktivní ochraně životního prostředí. V roce 2006 si firma dala za cíl snížit do konce roku 2010 globální emise CO2 související s provozem motocyklů, automobilů a strojů značky Honda o 10 procent v porovnání s hodnotami z roku 2000. V roce 2010 byl tento cíl u všech produktů splněn.

Nyní si společnost stanovila nový cíl – snížit do konce roku 2020 emise CO2 u všech svých globálních produktů o 30 procent v porovnání s hodnotami z roku 2000. Kromě snižování emisí CO2 v rámci výroby a dodavatelského řetězce se společnost Honda rozhodla posílit své úsilí v oblasti snižování emisí CO2 souvisejících s jejími provozními činnostmi. Dále společnost Honda posílí své aktivity zaměřené na vývoj nových technologií z oblasti řízení spotřeby energií, snižování emisí CO2 v rámci mobility i v rámci každodenních životů lidí.

Společnost Honda také představila globální ekologický slogan, který vyjadřuje její aktivní snahu o rozvoj ekologických technologií v celosvětovém měřítku. Pomocí tohoto sloganu se chce značka Honda stát lídrem v oblasti ekologických a energetických technologií.

Nový globální ekologický slogan a symbol budou používány v rámci interních i externích ekologických aktivit značky Honda i v rámci komunikace po celém světě.

Ekologická vize společnosti Honda:

Naplnění „radosti a svobody mobility“ a „trvale udržitelného rozvoje, v rámci kterého si budou lidé moci užívat života”

Zdroj: Honda Česká republika spol. s r.o.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz