Sport.,Cycle,Support,Team.

Mrtvých cyklistů neubývá

28. 4. 2023 • Novinky

Každý rok zemře na českých silnicích přes 40 cyklistů. K nejvíce nehodám za účasti cyklisty dochází v letních měsících, ale smrtelné se propisují do statistik celoročně. Podle předběžných výsledků jen za první tři měsíce letošního roku zemřelo na silnici 14 cyklistů, o 9 více než v roce 2022.

Cyklistika se stala v řadě případů celoročním sportem. Například poslední dva roky bylo první den roku tak příznivé počasí, že to na městských cyklostezkách vypadalo jak na jaře. Jedním z faktorů je i kvalitní oblečení, které umožní vášnivým cyklistům nečekat na jarní teploty. Zároveň přibývá i těch, kteří vyznávají jízdu na kole jako preferovanou formu dopravy obecně.

Lidé by však neměli zapomínat i na cyklistické helmy. Ačkoliv nejsou pro dospělé jedince povinné, významně zvyšují jejich bezpečnost. U většiny nehod nemají cyklisté na hlavě přilbu. To se potvrdilo například v roce 2021, kdy cyklisté bez přileb tvořili až 72 % všech případů nehod. V období let 2012 až 2018 zahynulo při silničních nehodách 368 cyklistů. „Hlavní příčinou těchto tragických událostí je nepoužívání cyklistických přileb. Jde přitom o investici v řádu stokorun, která může zachránit život,“ zdůrazňuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Podle studie, kterou zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu, by přitom 37 procent ze zemřelých cyklistů nehodu přežilo, kdyby použili přilby.

Asi by bylo dobré zdůraznit, že velkým problémem cyklistů je alkohol. V loňském roce asistoval u 28 procent všech nehod, které zavinili. Ze všech skupin účastníků silničního provozu je to suverénně nejvíce – a dalo by se říci tradičně,“ říká dopravní expert Roman Budský z Platformy Vize 0. U chodců byl tento podíl ve výši 12 procent a u řidičů automobilů 5 procent. „Je tak dobré připomenout, že i cyklista je z hlediska zákona o silničním provozu řidič, a tedy je u něho nulová tolerance alkoholu,“ dodává Budský.

Podrobnější statistiky úmrtí cyklistů za rok 2021 říkají, že častěji dochází k úmrtí cyklisty v obci (75 %), ve dne (86 %) a nejvíce smrtelných úrazů bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji. Nejhorším dnem byl pátek (9 úmrtí) a měsíc duben (8).

Pro náruživé cyklisty je vhodné zřídit také úrazové pojištění, které má pomoci jedinci překlenout delší období, kdy ho závažná událost, jako například dopravní nehoda, vyřadí z běžného života. Zároveň je dobré mít zřízeno také pojištění odpovědnosti. Například pojišťovna UNIQA ročně eviduje stovky případů, kdy cyklista sám za jízdy způsobí škodu na majetku nebo újmu na zdraví někomu jinému. „Zaznamenali jsme přejetí psa, kolizi dvou vozidel v důsledku zakolísání cyklisty při předjíždění nebo srážku dvou cyklistů v zatáčce s vážným zraněním. Dokonce máme zkušenost ze střetu cyklisty v plné rychlosti se splašeným koněm,“ uvádí příklady mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová s tím, že některé takto vzniklé škody lze hradit z pojištění občanské odpovědnosti. Z příhod současně vyplývá, že vyplatit se může i úrazové pojištění.

Nákup kola je dnes vcelku významnou investicí. Zároveň jsou v kurzu i elektrokola, jejichž cena se pohybuje od 35 tisíc korun a výše. V posledních letech stoupá počet případů krádeží kol. V roce 2021 bylo odcizeno a ukradeno 4 799 kol, v roce 2022 jich bylo 4 820.

Nejen pro případy krádeží je proto vhodné nechat si kolo pojistit. „Je-li uloženo v bytě, individuálně zabezpečených prostorách nebo uvnitř rodinného domu, hradí pojišťovna v případě krádeže vloupáním celou hodnotu kola nebo kol, a to až do výše 20 % pojistné částky sjednané pro domácnost,“ dodává Eva Svobodová s tím, že kola jsou pojištěna i na výletě nebo cestou do práce a pojištění platí i v případě cest s kolem po Evropě, jsou-li předpisově zabezpečena. Individuálně pak lze pojistit i dražší kola na vyšší částky. Pro pojistné plnění je třeba vždy mít potvrzení o odcizení od policie.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz