hyundai-kona-hybrid-2

Počet elektromobilů se v České republice blíží desetitisícové hranici

8. 4. 2020 • Novinky

V České republice bylo k 31. 12. 2019 v Centrálním registru vozidel evidováno 7 637 bateriových elektrických vozidel. Po započtení dat z prvního kvartálu se již celkový počet těchto vozidel blíží 10 000. Téměř polovinu registrovaných bateriových elektrických vozidel tvořila kategorie M1 (48 %), s odstupem následovala kategorie LA (16 %) a L1 (13 %). Kategorie N1 pak byla zastoupena 4% podílem.

“Ministerstvo dopravy, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., bude v půlročních cyklech zveřejňovat data ke složení vozidlového parku ČR v návaznosti na Národní akční plán Čisté mobility. Předmětem zájmu jsou nejen elektromobily, ale také plug-in hybridy, CNG, LNG a LPG vozidla a výhledově také vozidla vodíková,“ říká Mgr. Jan Bezděkovský, zmocněnec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „V oblasti elektrických bateriových vozidel v uplynulém roce významně vzrostl zájem o vozidla kategorie L, nejčastěji se jednalo o skútry a také vozidla kategorie N, která postupně nacházení uplatnění ve městech např. v technických službách apod. Historicky poprvé se také můžeme podívat detailněji na tzv. sekundární trh. Například v roce 2019 se starší osobní vozidla na všech registracích podílela 30 % u elektromobilů, v případě CNG vozidel 33 % a u LPG vozidel 76 %.“

bez-nazvu-1addaadda

V období leden-březen 2020 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 50 194 nových osobních vozidel, což představovalo meziročně o 9 422 registrací méně, tj. -15,8 %.

„V úvodním kvartále bylo registrováno 1 320 osobních elektromobilů a plug-in hybridů, před rokem to bylo jen 280 těchto vozidel. Z uvedeného počtu bylo 855 elektromobilů (BEV; 65 %) a 465 plug-in hybridů (PHEV; 35 %),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „V obou uvedených kategoriích vozidel bylo již za první kvartál registrováno více vozidel než za celý loňský rok. V letošním roce má z pohledu jednotlivých značek nejvyšší podíl registrací Škoda (771 vozidel, 58% podíl), následuje Hyundai (153 ks, 12 %) a Tesla (114 ks, 9 %).“

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz