vision7s_skoda_logo-2048x1366

ŠKODA AUTO představuje plán udržitelné mobility

20. 9. 2022 • Novinky

Pomocí komplexního plánu opatření v rámci strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 urychluje ŠKODA AUTO dekarbonizaci podniku. Kromě urychleného rozšiřování elektromobility se zaměřuje na udržitelnou výrobu a používání bateriových vozů, včetně dodavatelských řetězců. Za tímto účelem sází ŠKODA AUTO ve svých vozech například na znovu použitelné materiály a na důslednou recyklaci vysokonapěťových baterií z elektromobilů.

Automobilka definovala udržitelnost jako klíčovou oblast své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 a stanovila si ambiciózní cíle k dalšímu efektivnímu snižování uhlíkové stopy svých firemních aktivit v celém hodnotovém řetězci. Investice společnosti ŠKODA AUTO a její komplexní a transparentní komunikace v oblastech životního prostředí, sociálních témat, governance a financí pomohla koncernu Volkswagen stát se v uplynulém roce první automobilkou na světě, která splnila požadavky definované Akčním plánem Evropské unie pro financování udržitelného růstu a taxonomie EU.

Do roku 2026 uvede ŠKODA AUTO na trh tři nové čistě elektrické automobily, přičemž další modely budou následovat. Do roku 2030 se má podíl čistě bateriových elektromobilů na prodejích značky ŠKODA v Evropě zvýšit na více než 70 procent. ŠKODA AUTO chce dalším rozvojem elektromobility do roku 2030 ve svém vozovém parku snížit emise CO2 o více než 50 procent oproti roku 2020.

skoda_auto_strategicke_pilire_bb4b3777-2560x1440

Při výrobě svých vozů využívá ŠKODA AUTO stále více obnovitelné zdroje energie, čímž při výrobě výrazně snižuje emise CO₂. Například všechny tři české závody mají do roku 2030 vyrábět se zcela neutrální bilancí CO₂, výrobní závody v Indii mají tento cíl již v roce 2025. Závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí tento požadavek plní již od konce roku 2020. Kromě využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů zahrnují komplexní opatření také recyklaci odpadů, používání udržitelných materiálů, procesy šetřící zdroje a do značné míry ekologickou logistiku. Kromě toho ŠKODA AUTO společně se ŠKO-ENERGO podporuje výstavbu větrné elektrárny v Moravici-Melči na východě České republiky.

ŠKODA AUTO používá stále více přírodních, recyklovaných a recyklovatelných materiálů, jako je tomu například u koncepčního vozu VISION 7S. Kromě kovů, hliníku a skla se v nových automobilech již nyní používají recyklované plasty. V modelové řadě ŠKODA ENYAQ iV jsou potahy sedadel vyrobeny ze střižní vlny a recyklovaných PET lahví. Dalšími kroky v cyklu jsou kompozitní materiály vyrobené z plastů a vláken cukrové řepy nebo rákosu rodu Miscanthus (ozdobnice). V současné době se zkoumá také použití rýžových slupek a konopných, korkových a kokosových vláken. ŠKODA AUTO využívá použité vysokonapěťové baterie z elektromobilů ještě před jejich recyklací jako stacionární úložiště energie. Tento druhý životní cyklus účinně snižuje stopu CO₂.

Komplexní přístup společnosti ŠKODA AUTO k udržitelnosti zahrnuje nejen výrobu s neutrálními emisemi CO₂, ale také provoz elektromobilů s převážně nízkými emisemi. Již dnes je zákazníkům dodávána modelová řada ŠKODA ENYAQ iV s neutrální bilanční stopou CO₂. ŠKODA AUTO kompenzuje emise CO₂, kterým se zatím při výrobě nelze vyhnout, nákupem certifikovaných uhlíkových kreditů. Kromě toho společnost podporuje rozšiřování obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Podílí se například na výstavbě nové větrné farmy ve Finsku. S vypočteným množstvím energie 570 GWh ročně bude elektrárna v budoucnu vyrábět dostatek tzv. zelené energie pro zásobování elektřinou přibližně 150 000 domácností nebo pro lokální bezemisní pohon elektromobilů značky ŠKODA.

V listopadu 2021 založila společnost ŠKODA AUTO vlastní Poradní výbor pro udržitelný rozvoj. Tento externí, nezávislý orgán se skládá z pěti mezinárodně uznávaných odborníků, kteří radí představenstvu při realizaci plánovaných opatření v oblasti udržitelnosti a přispívají novými pohledy, podněty a přístupy. Automobilka se tak stala jednou z prvních společností v České republice, která se v této oblasti opírá o odborné znalosti vlastní komise.

ŠKODA AUTO na cestě k vyšší udržitelnosti důsledně zapojuje svých 3 200 prodejců po celém světě. Jedno je totiž jisté – i malá opatření mohou snížit uhlíkovou stopu, například nabídka jízdních kol namísto náhradních vozidel pro zákazníky při návštěvě servisu. Kromě pilíře GreenRetail v maloobchodním sektoru se GreenProduct zaměřuje na vozidla, která jsou co nejšetrnější k životnímu prostředí, a GreenFactory na udržitelnou výrobu.

Opatření společnosti v oblasti udržitelnosti jsou v souladu s environmentálním prohlášením koncernu Volkswagen „goTOzero“, které v oblasti životního prostředí zahrnuje témata změny klimatu, zdrojů, kvality ovzduší a dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.

V této souvislosti vyzývá u příležitosti Dne Země iniciativa „#Project1Hour“ 660 000 zaměstnanců koncernu Volkswagen, aby se každoročně 22. dubna zaměřili na svůj vlastní přínos k udržitelnosti a ochraně klimatu. V roce 2022 se do iniciativy zapojili zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a jejích dceřiných společností SAVWIPL India, ŠKODA AUTO Německo a ŠKODA AUTO Slovensko.

Baterie: Druhý životní cyklus ve stacionárních uložištích energie

ŠKODA AUTO přišla s chytrým nápadem, jak prodloužit životnost baterií elektromobilů a snížit jejich uhlíkovou stopu. Baterie se ve druhém životním cyklu používají ve stacionárních uložištích energie. Prodejci ŠKODA AUTO využívají tato uložiště například jako nabíjecí stanice anebo jako zdroj energie pro osvětlení a klimatizaci v showroomech a servisu. ŠKODA AUTO ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrábí bateriové systémy pro modely postavené na platformě MEB a zajišťuje tak jejich dodávky.

Baterie z plně elektrické modelové řady ENYAQ iV a z vozů SUPERB iV, OCTAVIA iV nebo OCTAVIA RS iV s plug-in hybridním pohonem přecházejí po využití ve voze do druhého životního cyklu. Ve stacionárních uložištích energie dodávají prodejcům ŠKODA udržitelně vyrobenou elektřinu, kterou lze mimo jiné využít pro nabíjecí stanice, osvětlení nebo klimatizaci v showroomu a v servisu. Kapacita stacionárního úložiště je až 300 kWh, lze tak napájet i rychlonabíjecí stanice s výkonem až 150 kW. Systémy také ukládají přebytečnou tzv. zelenou elektřinu, kterou vyrábí například fotovoltaický systém prodejce. Tato elektřina je pak dostupná kdykoli, bez ohledu na počasí nebo aktuální vytížení místní elektrické sítě. Stacionární zásobníky energie jsou individuálně škálovatelné a použité baterie lze v případě potřeby vyměnit v několika jednoduchých krocích. V příštích letech bude vytvořeno více než 4000 těchto udržitelných skladovacích jednotek elektrické energie.

skoda_auto_baterie_04737aeb-2560x1440

Zkušenosti získané v rámci pilotního projektu v Praze ukázaly, že kapacita baterií ve stacionárních uložištích klesá jen asi o dvě procenta ročně. Životnost baterií se tak prodlouží až na 15 let a výrazně se tím zmírní uhlíková stopa. Po skončení druhého životního cyklu v uložištích ŠKODA AUTO předává baterie do řízeného recyklačního procesu. Získané suroviny se pak používají k výrobě nových baterií.

Od května 2022 vyrábí ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi bateriové systémy pro vozy postavené na platformě MEB koncernu Volkswagen. Kapacita více než 250 000 jednotek ročně se má do konce roku 2023 zvýšit na 380 000 jednotek. Montáž modelů ENYAQ iV probíhá hned na sousední výrobní lince. Kromě modelové řady ENYAQ iV se baterie používají také ve vozech Volkswagen, Audi a SEAT. Výrobou této klíčové komponenty v mladoboleslavském závodě bylo dosaženo důležitého milníku v transformaci společnosti směrem k elektromobilitě.

Výroba: V České republice do roku 2030 CO₂ neutrální bilance

ŠKODA AUTO pro udržitelnou výrobu vozů stále více využívá obnovitelné zdroje energie, čímž při výrobě výrazně snižuje emise CO₂. Všechny tři české závody mají být do roku 2030 z hlediska emisí CO₂ zcela neutrální. Závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí tento cíl plní již od konce roku 2020. Kromě využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů patří mezi komplexní opatření také recyklace odpadů, využívání materiálů a procesů šetřících zdroje a do značné míry tzv. zelená logistika.

Závod ve Vrchlabí je již od konce roku 2020 bilančně CO₂ neutrální. To je možné díky optimalizovaným výrobním procesům, trvale snížené spotřebě energie a přechodu na obnovitelné zdroje energie. Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů činil v roce 2020 přibližně 90 %, což snížilo emise CO₂ ze 45 000 na 3 000 tun ročně. Zbývající emise byly vyváženy kompenzačními opatřeními a odpovídajícími certifikáty z globálních projektů na ochranu klimatu. Jen v roce 2020 se ve Vrchlabí díky efektivnímu hospodaření s energiemi podařilo ušetřit více než 2 000 MWh tepelné energie a téměř 1 500 MWh elektřiny. Použití CO₂ neutrálního metanu z bioplynových stanic namísto zemního plynu snížilo emise přibližně o 2 700 tun. Od začátku roku 2019 jsou veškeré odpady z výrobního procesu v tomto závodě recyklovány buď materiálově, nebo tepelně, a od začátku roku 2020 to platí i pro další dva výrobní závody v České republice – Mladou Boleslav a Kvasiny.

Společně s poskytovatelem energetických služeb ČEZ uvede společnost ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi na přelomu let 2022/2023 do provozu třetí největší střešní fotovoltaický systém v České republice. Celkem téměř 6 000 solárních modulů nejnovější generace nabídne jmenovitý výkon 2 300 kW a ročně vyrobí více než 2 200 MWh elektřiny. Menší systém na střechách Servisního centra v Kosmonosech se špičkovým výkonem 441 kWp je v provozu již od konce roku 2019. Společně s teplárnou ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi se podílí téměř 20 procenty na tzv. zelené energii potřebné v mateřském závodě ŠKODA AUTO. Více než 30 procent tvoří tzv. zelená elektřina z externích zdrojů. V teplárně se 30 % potřebného paliva získává z biomasy, tedy z obnovitelných surovin. Do konce desetiletí se má v elektrárnách používat pouze CO₂ neutrální biomasa a bioplyn.

V závodě ve Kvasinách pochází nyní více než 90 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a v Moravici-Melči na východě České republiky podporuje ŠKODA AUTO společně se svou dceřinou společností ŠKO-ENERGO výstavbu větrné elektrárny. Čtyři větrné turbíny zde v budoucnu vyrobí 26,3 GWh energie ročně.

ŠKODA ENYAQ iV je vrcholem výrobního programu a již nyní je dodáván zákazníkům s neutrální bilancí emisí CO₂. ŠKODA AUTO kompenzuje emise CO₂, kterým se při výrobě zatím nelze vyhnout, nákupem certifikovaných uhlíkových kreditů. Automobilka při vývoji a výrobě vozidel snižuje svou uhlíkovou stopu a důsledně podporuje také rozšiřování obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Společnost se například podílí na výstavbě nové větrné farmy ve Finsku. S vypočteným objemem energie 570 GWh ročně bude elektrárna v budoucnu vyrábět dostatek zelené energie pro zásobování elektřinou přibližně 150 000 domácností nebo pro lokální bezemisní pohon elektromobilů ŠKODA.

ŠKODA AUTO nabízí svým zákazníkům udržitelné vozy, které jsou šetrné k životnímu prostředí při výrobě certifikované podle ISO a bodují z hlediska spotřeby energie, použití materiálů a recyklovatelnosti. Lehká konstrukce z vysokopevnostní oceli, která je lehčí při zachování stejné pevnosti, a moderní kompozitní materiály mají vliv na nižší spotřebu i v běžném provozu. V těchto kompozitních materiálech se například plasty kombinují s vlákny z cukrové řepy, skelnými vlákny nebo s minerálními plnivy. Nižší hmotnost, i díky pěnovým plastům, znamená v důsledku nižší spotřebu energie a delší dojezd.

Udržitelnost je klíčová také v případě výrobních zařízení, těžby surovin i jednotlivých procesů: Nedávno vyvinula automobilka společně s firmou BASF inovativní lak, který umožňuje nanášet jednu ze čtyř vrstev laku mnohem tenčeji při zachování stejné kvality a odolnosti. ŠKODA AUTO tak ušetří ve svých českých výrobních závodech celkem 720 tun barvy ročně.

Standardy z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí stanovuje moderní lakovna v Mladé Boleslavi: Kromě finálního bezbarvého laku používá ŠKODA AUTO vodou ředitelné nátěrové hmoty a jen při samotném procesu lakování a sušení se spotřebuje až o 20 % méně energie než v minulosti. ŠKODA AUTO klade zvláštní důraz na to, aby se od samého počátku předcházelo vzniku odpadu. Například v lakovně se na jedno vozidlo spotřebuje o 210 gramů méně rozpouštědla a o 17 % méně bezbarvého laku než v běžných provozech. Kromě toho nevzniká žádný odpadní kal z laku a systém čištění odpadního vzduchu snižuje množství zbytků laku o více než dva kilogramy na karoserii. Veškerý skládkovatelný odpad vznikající při různých výrobních procesech byl od začátku roku 2020 materiálově nebo tepelně recyklován.

Chytrá logistika umožňuje ještě vyšší míru udržitelnosti. Kromě automatizace a digitalizace zajišťuje maximální efektivitu také optimalizace tras a maximální využití dopravních prostředků. V závodě v Mladé Boleslavi používá ŠKODA AUTO pro přepravu uvnitř výrobního závodu dva elektrické tahače, které nahrazují nákladní automobily se spalovacími motory a ročně tak ušetří 60 tun CO₂. Kromě toho využívá společnost pro logistiku také nákladní vozidla na alternativní paliva CNG a LNG. K přepravě dílů a součástek se používají recyklovatelné obaly. Na konci životního cyklu vozidla jsou uplatňovány mechanické a chemické procesy, jako je například speciální tavení kovů, které umožňují od externích partnerů a recyklátorů získat cenné suroviny. Vysoká míra recyklace a rozsáhlé využívání již recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů přispívá k dalšímu snižování emisí.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz