car-crash-accident-on-the-road-picture

Smrtelné dopravní nehody jsou moderní celosvětová epidemie

13. 11. 2019 • Novinky

Ke Světovému dni obětí dopravních nehod, který vyhlašuje Organizace spojených národů každoročně na třetí listopadovou neděli, se připojuje i Česká republika. Celosvětový den vzpomínek tradičně zahajuje pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod u nultého kilometru dálnice D1 v Praze 4 na Chodově, letos to bude 17. listopadu.

Počet lidí, kteří každý rok umírají na silnicích, je enormní. Světová zdravotnická organizace dokonce hovoří o tzv. epidemii smrtelných dopravních nehod. Na celém světě každoročně zemře v důsledku silničních dopravních nehod 1,35 milionu lidí, každý den tak přijde o život 3700 osob. Jeden zbytečně vyhaslý lidský život každých 23 vteřin. Dopravní nehody jsou celosvětově osmou nejčastější příčinou smrti.

Tato fakta jsou zároveň jedním z témat při pravidelných setkáních, která pořádá Mezinárodní automobilová federace FIA. Její členové se pak na národních úrovních připojují k celosvětovým preventivním kampaním, jako je například kampaň 3500Lives se zapojením známých osobností.

Dění na silnicích nejednou připomíná bojovou zónu, celosvětově jsou však počty usmrcených a zmrzačených lidí výrazně vyšší, než v důsledku válečných operací. Celospolečenské ekonomické následky dopravní nehodovosti v řadě států dosahují až tří procent HDP. I v České republice jsou obrovské a v roce 2018 přesáhly částku 80 miliard korun.

Při veřejných shromážděních v Praze, Plzni, Moravské Chrastové a u Šlovic si lidé jako každoročně připomenou Světový den obětí dopravních nehod. Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, vyjádřit solidaritu, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání, kterými se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Organizace spojených národů vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu a v letošním roce připadá na 17. 11. Vzhledem ke státnímu svátku se proto některé akce budou konat až o následujícím víkendu.

Symbolický řetězec zahájí v neděli 17. listopadu v 11 hodin pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod u nultého kilometru dálnice D1 v Praze 4 na Chodově. Organizují ho členové a spolupracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod. Poradna pro pozůstalé Plzeňská zastávka z.s. zve v sobotu 23. listopadu od 16 hodin ke vzpomínkovému setkání do plzeňského kostela U Ježíška. Hudebně ho doprovodí Mirka Nová, Martin Sikora a Jiří Datel Říha. Po 17. hodině na ně naváže neformální posezení v Café Restaurantu Kačaba.

Následující neděli 24. listopadu připomenou památku těch, kdo se nevrátili ze svých cest, ekumenické bohoslužby, které začnou v 15 hodin hned na dvou místech republiky: v naší dosud jediné dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně(odpočívadlo na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu) a v evangelickém kostele v Moravské Chrastové.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz