car-crash-accident-on-the-road-picture

U sedmatřiceti procent nehod jsou mladí řidiči. Pojišťovny varují před diskotékovými nehodami

23. 2. 2023 • Novinky

Podle statistik České asociace pojišťoven (ČAP) způsobí dopravní nehodu zhruba každý pátý řidič s čerstvým řidičákem. Nejčastěji se podílí na smrtelných a závažných dopravních nehodách, a to z důvodu nepřizpůsobení rychlosti. Pojišťovny však varují před dalším fenoménem, který lze pozorovat na českých silnicích, a tím jsou takzvané diskotékové nehody. Všechny mají jedno společné. Partu mladých lidí, kteří se po dlouhé noci plné zábavy vrací autem domů.

K diskotékovým nehodám dochází nejčastěji v průběhu víkendového podvečera nebo noci. Kolizi následně způsobí nesoustředěný řidič, za kterým stojí únava, někdy dokonce i požití alkoholu či omamných nebo psychotropních látek. Zpravidla navíc nejde o srážku více aut, ale naopak náraz do objektů u silnice, za kterým stojí ztráta kontroly nad automobilem z důvodu nesoustředění se na jízdu. „Následky takových nehod patří mezi ty nejhorší, protože spojují dva nebezpečné faktory, alkohol a nezkušenost mladého řidiče. Sebedůvěru ve vlastní schopnosti řidiče vyprovokuje alkohol, stejně jako mnohdy ponoukání ostatních mladých ve voze. Následky jsou opravdu těžké, což je dáno tím, že jde o jízdu po místních komunikacích, někdy užších, bez krajnic, v horším stavu, s množstvím staveb anebo stromů a dalších překážek,“ řekl Igor Sirota, tiskový mluvčí ÚAMK.

Nejhorší následky těchto nehod lze podle pojišťoven vidět na starších a méně udržovaných vozech. „Lidé v nich jsou navíc často nepřipoutaní, někdy se jich v autě vozí více, něž je přípustný počet. Fatální bývají hlavně nárazy do stromů, někdy bohužel i pro více členů posádky. Škody na vozidlech jsou většinou totální. Vliv alkoholu není pravidlem, avšak riziko významně umocňuje,“ upozornila Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.

Podle expertů jsou diskotékové nehody často považovány za záležitost vesnic, kde je setkání s policejní hlídkou výrazně řidší než ve městech, a proto je mnoho řidičů přesvědčeno, že jim nebezpečná jízda projde. Tyto nehody se však dějí i ve větších městech a mají svá specifika. Navíc v nich hrozí nebezpečí srážky s chodci poté, co podnapilý řidič ztratí kontrolu nad svým vozem. „Obecně sice máme za to, že diskotékové nehody jsou jen věcí menších měst a obcí, ale to není pravdou. Jen je ve větších městech zařazujeme mezi takzvaně běžné nehody,“ informoval Igor Sirota.

Experti doporučují prevenci na středních školách

Mladí řidiči bez ohledu na míru jejich zavinění jsou účastníky 37 procent všech smrtelných nehod, jak v České republice, tak i Evropské unii. Dle Světové zdravotnické organizace je navíc riziko dopravní nehody, kterou zaviní řidič do 25 let posilněný alkoholem, minimálně třikrát vyšší než riziko, že ji způsobí opilý řidič nad 25 let. A i přesto, že podíl nehod s alkoholem meziročně mírně klesl, stále jsou tyto nehody jedny z nejvíce rizikových. Česká asociace pojišťoven navíc poukazuje na další alarmující fakt. V jejich průzkumu se až 10 % respondentů přiznalo, že usedají za volant po požití alkoholu nebo jiných návykových látek častěji než v předchozím roce. „Tento fakt je jednoznačně alarmující a může mírně klesající trend posledních let do budoucna bohužel změnit,“ varoval Jan Matoušek z České asociace pojišťoven.

Právě z tohoto důvodu je důležité věnovat náležitou pozornost právě prevenci těchto nehod. Podle Romana Budského z Platformy VIZE 0 je důležité působit především na žáky středních škol. „Nejlépe pomocí šikovně pojatých edukačních programů postavených na řízené vzájemné diskuzi mladých studentů ohledně hlouposti chovat se nezodpovědně v silničním provozu. Zpravidla se totiž nejedná o otázku, zda dojde k závažné nehodě, ale spíše kdy se tak stane,“ sdělil Budský.

Dále je možnost využít pozitivního vlivu zodpovědných vrstevníků na rizikové jedince. V takovém případě doporučují experti stavět tyto prevence především na mladých ženách, které mají výrazně nižší potřebu vystavovat se rizikům a také jsou schopné si uvědomit dlouhodobé dopady případné vážné dopravní nehody. „S mladými jedinci, kteří už se jako řidiči ukázali rizikoví, je třeba pracovat. Zpočátku neuškodí podat pomocnou ruku v podobě terapeutického psychologického kurzu pro rizikové řidiče. V případě recidivy nebezpečného chování za volantem ovšem nezbyde, než vyslovit zákaz řízení motorových vozidel. A důsledně prověřovat, zda je tato restrikce dodržována,“ dodal Budský.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz