Electric vehicle changing on street parking with graphical user interface, Future EV car concept

V Česku jezdí 16 tisíc osobních elektromobilů, v průměru jsou 3 roky staré

29. 4. 2023 • Novinky, Zajímavosti

K 31. březnu 2023 bylo v České republice registrováno 15 984 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV kat. M1). Během prvního kvartálu se jejich počet zvýšil o 1 788, čtvrtinu letošních registrací evidovala Tesla (448), následoval Volkswagen (232) a Škoda (222). Celkem 3 822 osobních BEV bylo registrováno jako ojetých, tj. 23,9 % (pozn. v hl. m. Praze 22,5 %, v ostatních krajích 24,8 %), 12 226 vozidel bylo registrováno na firmy, tj. 76,5 % (pozn. v hl. m. Praze 82,9 %, v ostatních krajích 75,2 %). Průměrné stáří osobního vozidlového parku v České republice bylo 16,00 let, v případě osobních bateriových vozidel pak 3,03 let.

Celkem bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 25 778 BEV: 8 568 kat. L, 15 984 kat. M1, 147 kat. M3, 1 034 kat. N1, 3 kat. N2, 12 kat. N3 a 30 BEV zařazených jako ostatní.

Nejregistrovanější bateriová elektrická vozidla dle kategorie a značky:

- Kategorie L: HECHT (2 487), AKUMOTO (510), SUPER SOCO (428)
– Kategorie M1: ŠKODA (3 266), TESLA (2 413), VOLKSWAGEN (1 927)
– Kategorie M3: SOR (68), ŠKODA (42), SOLARIS (24)
– Kategorie N1: ALKE’ (137), NISSAN (116), RENAULT (112)
– Kategorie N2: FORD (2), FIAT (1)
– Kategorie N3: VOLVO (6), FRAMO (3), MERCEDES-BENZ (2)

Česká republika skončila v prvním kvartálu v podílu registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel mezi zeměmi Evropské unie s 2,37 % před Slovenskem na předposledním místě. „I přes ne zcela lichotivé evropské srovnání jezdí po českých silnicích již téměř 16 tisíc osobních bateriových elektromobilů, k dispozici mají přibližně 3 650 veřejných dobíjecích bodů, z nichž 72 % slouží pro pomalé AC dobíjení, 23 % pak pro rychlejší DC dobíjení a 5 % pak tvoří ultra rychlé dobíjecí body s výkonem 150+ kW, kterých je v Česku 153. Přibližně čtvrtina elektromobilů byla registrovaná jako ojetých, tzn. s opakovanou registrací. Z celkem 3 822 těchto ojetin bylo 43 % registrováno na osoby a 57 % na firmy, nejvíce ojetých vozidel bylo evidováno u značek Tesla (776), BMW (715) a Fiat (473). U nově registrovaných vozidel je pouze 17 % z nich registrováno na osoby a 83 % na firmy, nejvyšší počet vozidel pouze s jednou registrací evidovala Škoda (3 185), Tesla (1 637) a Volkswagen (1 539). Nejoblíbenější značkou elektromobilů mezi soukromými osobami byla s 622 vozidly Tesla, před Škodou (432) a BMW (391), mezi firemní klientelou pak Škoda (2 829), Tesla (1 791) a Volkswagen (1 563),“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Nejvyšší podíl ojetých elektromobilů v Královéhradeckém a Zlínském kraji

Téměř 40 % osobních elektromobilů bylo registrováno v hl. m. Praze, kde byl ze všech krajů také nejvyšší podíl firemních registrací (83 %). Naopak nejvyšší podíl BEV v soukromém vlastnictví byl evidován v Libereckém kraji (35 %). Nejvyšší podíl nových elektromobilů, tzn. vozidel pouze s jednou registrací, byl evidován ve Středočeském kraji (80 %), nejvyšší podíl ojetých elektromobilů, tzn. vozidel s opakovanou registrací, byl evidován v Královéhradeckém a Zlínském kraji (shodně 31 %).

Plug-in hybridy a vozidla s vodíkovým palivovým článkem

K 31. březnu 2023 bylo v České republice registrováno 9 762 osobních plug-in hybridních vozidel (PHEV kat. M1). Během prvního kvartálu se jejich počet zvýšil o 1 311. Nejvíce byla s 22% podílem zastoupena značka Škoda (2 163), před Mercedes-Benz (1 296), BMW (1 262), Volvo (884), Mitsubishi (654) a Hyundai (619). Celkem 1 339 osobních PHEV bylo registrováno jako ojetých, tj. 13,7 %, 7 735 vozidel bylo registrováno na firmy, tj. 79,2 %. Přes 47 % osobních plug-in hybridů bylo registrováno v hl. m. Praze (4 615), následuje kraj Středočeský (1 335), Jihomoravský (723), Moravskoslezský (542), Královéhradecký (373) a další.

Ke stejnému datu bylo v Česku registrováno 14 osobních vozidel s vodíkovým palivovým článkem, během prvního kvartálu letošního roku přibyla 2 vozidla. Z uvedeného počtu bylo 11 značky Toyota a 3 Hyundai. Celkem 10 vozidel je registrováno v hl. m. Praze, dvě v Moravskoslezském kraji a po jednom pak ve Středočeském a Karlovarském kraji.

Mezi elektrická vozidla jsou zařazena:

- bateriová elektrická (BEV), kterých bylo v České republice napříč všemi kategoriemi registrováno 25 778,
– plug-in hybridní (PHEV), 9 762 registrací kategorie M1,
– s vodíkovým palivovým článkem (FCEV), 14 registrací kategorie M1.

Celkem tak bylo v České republice registrováno 35 554 elektrických vozidel, přičemž 35 540 z nich bylo s externím dobíjením.

Podpora veřejné dobíjecí infrastruktury z Ministerstva dopravy

„Ministerstvo dopravy v uplynulých letech podporovalo budování veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice. Aktuálně připravujeme výzvu Operačního programu Doprava, který je spolufinancován Evropskou unií, zaměřenou na podporu výstavby veřejných dobíjecích stanic v České republice. Spuštění výzvy očekávám v horizontu dvou měsíců. Ve výzvě využijeme data z projektu Centra dopravního výzkumu (CDV), jehož aplikačním garantem bylo Ministerstvo dopravy, který identifikuje vhodné lokality pro výstavbu dobíjecí infrastruktury dle jejich výkonových parametrů. Zároveň jsme s kolegy z CDV analyzovali stávající dobíjecí infrastrukturu na síti TEN-T a podpory budeme systematicky cílit také na ty úseky silniční sítě tak, abychom splnili požadavky Nařízení AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation),“ uvádí Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „V tomto roce také probíhá aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility.“

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz