mercedes-benz-eqv-11

V EU se vloni prodalo 67 tisíc elektrických dodávek, meziročně o 20 tisíc víc, jak jsme na tom v ČR?

8. 3. 2023 • Novinky

Celkově v roce 2022 na trhu lehkých užitkových vozidel v EU nadále dominoval vznětový motor s 86,0 % celkových registrací, i když oproti roku 2021 (kdy měl 90,2 %) ztratil část tržního podílu. Naproti tomu elektricky poháněná lehká užitková vozidla vykázala v roce 2022 silný růst a jejich tržní podíl se téměř zdvojnásobil ze 3 % v roce 2021 na 5,3 % v roce 2022.

V loňském roce vzrostl prodej nových lehkých užitkových elektrických vozidel, mezi něž patří jak bateriové elektrické, tak plug-in hybridy, v celé Evropské unii (pozn. data pro Bulharsko a Maltu nebyla k dispozici) o 42,5 % a dosáhl 67 541 registrovaných vozidel. Tento dvouciferný růst vedl ke zvýšení tržního podílu ze 3,0 % v roce 2021 na 5,3 % v roce 2022. Všechny hlavní trhy v regionu zaznamenaly dvouciferný nárůst, přičemž v čele stojí Španělsko (+57,3 %), následované Německem (+41,3 %), Francií (+33,0 %) a Itálií (+20,5 %).

„Více než 52 % nových lehkých užitkových elektrických vozidel v EU bylo vloni registrováno jen ve dvou zemích: v Německu (18 067) a ve Francii (17 133). V České republice bylo vloni registrováno 198 nových lehkých užitkových elektrických vozidel, meziročně o 25,0 % méně. S 1,17% podílem LUeV patřila v roce 2022 České republice poslední příčka. Ze zemí V4 byl v Maďarsku evidován 3,22% podíl (568 vozidel), v Polsku 2,27 % (1 415) a na Slovensku 1,52 % (117). Nejvyšší podíly LUeV byly evidovány ve Švédsku (15,26 %), Dánsku (8,51 %) a Slovinsku (8,35 %),“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV).

V České republice bylo k 31. 12. 2022 registrováno celkem 944 bateriových elektrických vozidel kategorie N1 (vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg):
– 82 % z nich jsou vozidla nová.
– 93 % je registrováno na firmy a organizace.
– Nejregistrovanější značky: ALKE’ (137), NISSAN (108), RENAULT (107), MAXUS (97), MERCEDES-BENZ (87),…
– Krajské registrace: hlavní město Praha (385), Středočeský kraj (93), Jihomoravský kraj (86),

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz