autokelly_novinari_046aaa

Vyzkoušeli jsme si práci automechanika: I základní úkony nejsou jednoduché

24. 9. 2021 • Novinky, Zajímavosti

Vyzkoušeli jsme si roli automechanika a v moderním školícím středisku zjistili, že i zcela základní servisní úkony, které si spousta z nás dělá doma samo, vyžadují správný postup a technickou znalost problematiky. Pokud někde, byť jen minimálně, pochybíte, může to ovlivnit funkčnost nebo rovnou poškodit dané komponenty. Jak tedy na to a na co si dát konkrétně pozor?

Pravidelná údržba kol – vyvažování

Nastavení správného tlaku v pneumatikách a samotná péče o kompletní kolo vozidla není, jak se mnohdy může zdát, jednoduchou záležitostí. Nesprávné vyvážení kola představuje riziko bezpečného provozu vozidla – může tak dojít k poškození podvozku, vibracím do volantu, většímu opotřebení pneumatik, vyšším provozním nákladům, ale také ke snížení komfortu jízdy. Při údržbě se kontroluje vyváženost kola, stav disku, stav dezénu a tlak pneumatiky. Vyvážení se provádí při každém přezutí či výměně pneumatik. Vyvažuje se na vyvažovacích zařízeních pomocí kovového závaží metodou naklepávací (pro ocelové disky) nebo lepením (pro slitinové disky). Důležitou roli hraje i tlak v pneumatikách – nesprávný tlak zvyšuje spotřebu paliva, dochází k nesprávnému opotřebení pneumatik a tím se zhoršuje ovladatelnost vozidla.

Servis a dezinfekce klimatizace

Pravidelná údržba je nezbytně nutná pro správné fungování klimatizace. Systém klimatizace v osobních vozidlech nelze považovat za hermeticky uzavřený systém a existuje tedy mnoho důvodů (situací) kdy chladivo ze systému samovolně uniká. Nedostatek chladiva snižuje min účinnost funkce chlazení. Za jeden rok může ze systému klimatizace uniknout až 50 g chladiva a to je hlavní důvod, proč provádět pravidelnou údržbu. Pro správnou funkci klimatizace, je také zapotřebí dostatečné množství oleje v systému. Chladivo na sebe váže olej, který putuje v okruhu (systémem) a je důležitý pro pohybující se součásti systému, jako je kompresor. Během pravidelné údržby dojde k částečné výměně i jeho doplnění. Pravidelnou údržbu množství chladiva a oleje se má provádět minimálně jednou ročně. V intervalu 2-3 let je nutné měnit filtr s vysoušečem. Neméně důležitou součástí údržbových prací je kontrola těsnosti klimatizačního systému. Tím, že zamezíme úniku chladiva (pro vozidla s chladivem r134a) z vozidla do atmosféry, přispějeme k ochraně životního prostředí.

Údržbu provádíme plničkou klimatizací v několika krocích – odsátí chladiva ze systému vozu a porovnání množství s předepsaným množstvím, zkouška těsnosti systému podtlakem, doplnění odsátého oleje, případně UV látky, naplnění požadovaného množství chladiva a zkouška správného fungování systému klimatizace – kontrola provozních tlaků. Dalším neméně důležitým o to častějším krokem údržby systému klimatizace je desinfekce vnitřního okruhu vozidla.

Součástí klimatizačního systému je mimo jiné výparník, který je zabudován uvnitř přístrojového panelu. Výparník slouží k výměně tepla, na kterém se usazuje vlhkost, což je ideální prostředí pro vznik baktérií a plísní. Jestliže se systém pravidelně nečistí, putují tyto částice spolu se vzduchem přímo do kabiny.

V rámci údržby systému se mění kabinový filtr minimálně jednou za rok v závislosti na provozu vozidla. Desinfekci se doporučuje provádět alespoň dvakrát ročně – před začátkem sezony (jaro) a po konci sezony (podzim). V praxi ji lze provádět několika způsoby: Desinfekční spreje – aplikují se buď přímo do otvorů ventilace anebo kdekoli v kabině vozu. Desinfekční (ultrazvukový) přístroj – vytváří z chemického roztoku ultrazvukovým rozprašovačem velmi jemnou mlhu. Ozonmaker – zařízení, které vytváří ozon (tento typ se používá i ve zdravotnictví).

Kontrola řídicích jednotek (diagnostika)

Neméně důležitou součásti při každé pravidelné údržbě vozidla je kontrola řídicích jednotek ve vozidle pomocí diagnostického přístroje (jinak nazývaného sériová diagnostika). Existují originální
a universální přístroje v různých provedeních jako samostatná zařízení v podobě průmyslových tabletů nebo komunikační rozhraní, které potřebuje pro svou funkci software zobrazený v PC.

Zdánlivě jasný popis závady v ŘJ nemusí vždy znamenat problém, a proto její správné vyhodnocení musí vždy posoudit servis. Řídicí jednotka nahlásí závady, které nastanou, jako například vadný snímač teploty. Pokud hodnota tohoto snímače bude v předepsaném rozsahu, který je uložen v paměti ŘJ, je pro jednotku tento snímač „důvěryhodný“, ale ve skutečnosti tento snímač bude udávat nepravdivou hodnotu. Správnou informaci musí ověřit mechanik pomocí měřených hodnot v sériové diagnostice, nebo pomocí paralelního měření (osciloskopem) napětí.

Kontrola a oprava brzd – výměna brzdových destiček (obložení)

Ač se mnohdy může zdát oprava brzdového systému jednoduchá, v mnoha případech díky neodborným znalostem představuje riziko nesprávné funkce brzd. Výměna brzdového obložení (brzdových destiček) vyžaduje vždy i výměnu brzdových kotoučů, což se ve většině případů bohužel neděje. Dojde totiž pak nejen k rychlejšímu opotřebení nového obložení, ale také ke vzniku dalších závad, které snižují funkci brzdového systému. Výsledkem jsou závady, které bývají sváděny na nekvalitní materiály náhradních dílů. Hlavním předpokladem pro správné fungování brzdového systému je dodržování výrobcem stanovených postupů a specifikací. Vždy je také nutné vyměnit pojistné šrouby a matice. V závislosti na nájezdu vozidla se doporučuje vyměnit také píst, kluzné vodicí součásti a těsnění. Ověření funkčnosti je nutné provést jízdou, ale bez prudkého brzdění, které by nové komponenty poškodilo.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz