Dense fog on the country road, oncoming traffic

Za mlhy vždy jen řádně osvětlený

23. 10. 2020 • Novinky, Zajímavosti

Zákon o silničním provozu jednoznačně stanoví, že zadní světla do mlhy se musí používat za mlhy, sněžení či hustého deště vždy. Problém v České republice je, že uvedený zákon ani v nejmenším nenaznačuje definici mlhy.

Doporučujeme používat mlhová světla při dohlednosti pod 100 metrů. A zhoršené viditelnosti za mlhy je také potřeba přizpůsobit rychlost jízdy, což řada našich řidičů ne vždy udělá. Určitou pomůckou může být pravidlo platné u našich německých sousedů, že při dohlednosti pod 50 metrů je třeba zapnout mlhovky a současně se pohybovat rychlostí do 50 kilometrů v hodině. To platí i pro jízdu na dálnici. Samozřejmě druhým extrémem je ponechání zadních mlhových světel v činnosti i tam, kde není důvod.

Zvláště za tmy dovede nepříjemně oslňovat vzadu jedoucí řidiče. To je pro ně nejen nepříjemné, ale také nebezpečné. Proto ne náhodou mají v Itálii či Polsku zákonem stanoveno, že zadní světla do mlhy se nesmějí používat, pokud je dohlednost do vzdálenosti větší než 50 metrů. Ve Velké Británii to je 100 metrů.

Zvláště opatrně pak je třeba používat zadní mlhovky při delší jízdě v koloně vozidel. Pokud je vozidlo vybaveno předními světly do mlhy, jejich používání není povinné. Používat se mohou za stejných podmínek jako zadní mlhovky. Především řidičům s delší praxí je dobré připomenout, že přední mlhovky mohou svítit jen tehdy, jsou-li současně rozsvícena potkávací světla. Někdejší kombinace s předními obrysovými světly je dnes již nepřípustná.

Pozorní by měli být i řidiči spoléhající na funkci automatického přepnutí světel pro denní svícení na světla potkávací. Před vjetím do mlhového oparu je nutno zkontrolovat, zda se tak skutečně stalo.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz