arov-t-k-16-10-2023-photo-zdenek-sluka-0055

Češi si nechtějí nechat vzít spalovací auta a zakládají odbojovou asociaci AŘOV

17. 10. 2023 • Novinky, Zajímavosti

Většině z šesti milionů českých řidiček a řidičů v budoucnu hrozí omezení výběru a dostupnosti vozů. To by vedlo ke snížení mobility a osobní svobody. Proti takovýmto hrozbám chce bojovat nově vzniklá Asociace řidičů osobních vozidel (AŘOV).

„Pro řadu lidí jsou auta pracovním prostředkem, pro ženy, které jsou často v pozici taxikářek svých dětí, velkým pomocníkem, pro přepravu seniorů téměř nutností a pro mnohé z nás jsou i koníčkem. Spolek jsme založili z důvodu chybějící seriózní debaty s veřejností na téma budoucí mobility, faktické
i ekonomické dostupnosti osobních vozidel, svobody při jejich výběru a užívání. Sledujeme obří tlak na zákaz spalovacích motorů i používání osobních vozidel obecně. Vadí nám, že se přehlížejí či zamlčují rizika prosazovaného nástupu elektromobility, ať už jde o ekonomickou nedostupnost, potenciální problémy s nedostatkem infrastruktury či elektřiny, nebo v neposlední řadě vzrůstající závislost na Číně,“
vysvětlil zakladatel spolku, bývalý organizátor automobilových závodů Josef Pátl.

Ačkoli je v Česku více než 6 milionů držitelů řidičského oprávnění skupiny B, jejich práva a zájmy podle Pátla v současnosti nikdo systematicky nehájí. Chce to změnit.

Chceme vytvořit spolu s ostatními řidiči platformu, která bude umět jasně definovat své požadavky
a hájit je. Naším cílem je, abychom se mohli i nadále svobodně rozhodnout, v čem budeme jezdit za 10, 15 i 20 let. Vadí nám, že se pod líbivou záminkou dekarbonizace násilně omezují či zakazují některé technologie a naopak privilegují postupy a technologie, podporované novými zákony, směrnicemi
a dotacemi, které jsou nekoncepční, nedomyšlené, a můžou mít řadu negativních důsledků. Nejsme proti dekarbonizaci, ale existují schůdnější cesty,“
řekl Pátl.

Josef Pátl zamýšlí spolek budovat postupně, nabírat nové členy a komunikovat na všech dostupných úrovních. Už dnes se může opřít o podporu stovek milovníků aut včetně několika celebrit. Plánuje vybudovat bonusový program pro sympatizující členy tak, aby se jim kromě zastoupení jejich zájmů členství vyplatilo i jinak. Asociaci vnímá jako spolek, nikoli jako politickou stranu.

„Cíle Asociace jsou přitom založeny nejen na pocitech, ale na objektivních skutečnostech vyplývajících ze základních fyzikálních zákonů, aplikovaných na vozidla a jejich pohony, vyžadující dostatečně intenzivní „nosič energie“ včetně jeho zásobníku (palivo v nádrži, elektřina v akumulátoru). S ním pak souvisí dopad výroby vozidel (energie, materiály) a změn ve výrobě energie i v infrastruktuře (nabíjení, zásobování vodíkem). Je nutné celostní posouzení všech dopadů. Proti nařizované revoluční změně mluví i dosavadní neukončený vývoj baterií a nedostatek zkušeností z provozu a existence alternativních řešení. Pro toto posouzení mají odborníci spojení s Asociací dostatek podkladů, založených na tvrdých datech z experimentů i simulačních prostředků pro předpovídání zmíněných následků a objektivní zhodnocení oblastí nasazení jednotlivých nově vyvíjených automobilů. Za této situace bude Asociace prosazovat postupné hledání nejlepších kompromisních řešení a vyvracet iluze o tom, že vše nové je nutně lepší,“ uvedl odborný konzultant AŘOV, prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (ČVUT, expert na dopravní mobilitu).

Ambasadorem AŘOV se stal herec a automobilový nadšenec David Suchařípa. „Je třeba vzbudit zájem široké veřejnosti, zájem o jejich práva a svobodu v používání osobních automobilů. Tím mohou občané ovlivnit myšlení úředníků, potažmo politiků, aby pak rozhodovali v zájmu občanů, a ne v zájmu různých vlivových skupin,“ vysvětlil, proč se do projektu zapojil.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz