dopravni-znacka-710x467

EU hodlá zpřísnit limit maximální rychlosti: Za překročení o 30 km/h by se rovnou bral řidičák, celoevropsky

8. 5. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Nepřiměřená rychlost na silnicích ve městech představuje dlouhodobý problém. Zlozvyk, který často vede k vážným dopravním nehodám a ztrátám na životech. Evropská unie se dlouhodobě snaží zlepšit bezpečnost na silnicích a minimalizovat rizika pro všechny účastníky silničního provozu. Jedním z opatření, na kterých právě pracuje, je zpřísnění pravidel týkajících se rychlosti ve městech.

Evropský parlament již několik měsíců probírá nová opatření zaměřená na snížení rizik spojených s nadměrnou rychlostí ve městech. Jedním z hlavních bodů těchto diskusí je revize maximální povolené rychlosti. V mnoha evropských zemích je povolená maximální rychlost ve městech 50 km/h, ale mnoho řidičů tuto rychlost překračuje, což je problematické z hlediska bezpečnosti obecně.

S tím samozřejmě lze jen souhlasit. Otázkou ale je, jak tohle vyřešit. Jde tedy o celoevropský problém, ne pouze český. Například v Polsku již zpřísnění pravidel vedlo k vyšším pokutám a většímu počtu trestných bodů pro řidiče, kteří porušují povolenou rychlost. Tato opatření vedla ke zlepšení situace na silnicích a k lepšímu dodržování dopravních předpisů. Avšak i přes tato opatření se stále najdou řidiči, kteří riskují a jezdí nebezpečně rychle.

Evropský parlament plánuje zavést ještě přísnější opatření, která mají motivovat řidiče k dodržování povolené rychlosti. Jedním z navrhovaných opatření je odebrání řidičského oprávnění pro ty, kteří v městech překročí povolenou rychlost o 30 km/h nebo více. Tato opatření jsou zaměřena na eliminaci nebezpečného chování řidičů a snížení rizik pro ostatní účastníky silničního provozu.

V Polsku může řidič ztratit řidičský průkaz pouze pokud překročí povolenou rychlost o 50 km/h. Evropský parlament zvažuje přísnější opatření, která by se vztahovala i na menší přestupky. Otevřenou otázkou zůstává délka platnosti odebrání řidičského oprávnění a finanční důsledky pro řidiče. Diskuse o těchto nových pravidlech stále probíhá a není pravděpodobné, že by brzy vstoupila v platnost.

Ne v nejbližší době. Nicméně je důležité si uvědomit, že překročení povolené rychlosti ve městech může mít vážné následky, a je proto důležité dodržovat dopravní předpisy a jezdit bezpečně. Jak je tomu u nás? Překročení o více než 50 km/h je u nás za 6 trestných bodů. To znamená, teoreticky, že řidič tohle může udělat dvakrát. Pokud by začala platit novinka od EU, měl by řidič na takový přestupek pouze jeden pokus.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz