white_smoke_exhaust-1068x601

EU se otáčí zády k elektromobilitě: Pomůže jí zemní plyn

3. 6. 2020 • Novinky, Zajímavosti

Nástup elektrických aut v celoevropské dopravě je dnes již nezvratný proces podpořený intenzivním dotačním programem téměř všech zemí EU. Jak se však ukazuje, zejména v dálkové dopravě stále nepředstavuje akceptovatelnou alternativu a naftové motory zatím neumíme nahradit. Nebo žeby ano? “Elektromobilita nekončí, ale pomůže jí zemní plyn,” tvrdí EU. Zemnímu plynu chce pomoci i výraznějšími dotacemi.

Environmentální politika je v Evropském parlamentu stále velmi horkým tématem. Zejména v těchto dnech, kdy se evropský automobilový průmysl zmítá ve smrtelných křečích a eurokomisaři hledají způsoby, jak ho podpořit. Úkolem číslo 1 zůstává rozběh prodejů nových aut, EU však tvrdohlavě odmítá jakoukoliv podporu pro auta s běžnými spalovacími motory. Frans Timmermans z Evropské komise (zodpovědný za plnění environmentálního programu) však začíná pod tlakem aktuální situace vidět věci reálněji a tvrdí, že klíčovou roli v nahrazování uhlí bude tvořit zemní plyn. Ten zároveň pomůže tvořit infrastrukturu pro vodík a v přechodném období nahradí naftu ve spalovacích motorech používaných v dálkové dopravě. Podle odborníků mají vozidla spalující zemní plyn minimálně o 30% menší emise CO2, než ekvivalentní pohony na naftu a benzin.

Elektřina ano, ale ne všude

Právě dálková silniční doprava je oblast, ve které nemá elektromobilita v současné podobě žádnou šanci. “Musím uznat, že v některých oblastech bude během přechodného období zemní plyn třeba využít jako náhradu za uhlí, naftu i benzín,” říká Timmermans. Komise si uvědomuje, že v současné době se zemní plyn jeví jako jediná ekologická alternativa paliv používaných v dálkové přepravě. A nejen tam, důležitý je i jako náhrada za uhlí používané v elektrárnách produkujících “zelenou” energii pro elektrické vozy.

Z globálního hlediska se tak zemní plyn stává strategickou “zelenou” komoditou, jejíž používání by mělo být výrazněji dotováno z peněz EU. Ve srovnání se spalováním nafty nebo benzínu vzniká spalováním CNG méně oxidů dusíku NOx, oxidu uhelnatého CO, pevných částic PM i karcinogenních látek. Menší je také vliv spalování CNG na skleníkový efekt.

CNG je zkratka anglického názvu “Compressed Natural Gas”, což v překladu znamená stlačený zemní plyn. Jeho hlavní složkou je metan, který mu dává vlastnosti paliva vhodného pro použití ve spalovacích motorech. Obsah metanu je více než 95%, zbytek tvoří uhlovodíky s malou příměsí inertních plynů. CNG je zemní plyn stlačený při tlaku 200 barů. Jeho oktanové číslo je 120 – 130 (běžný automobilový benzin má 95 oktanů).

Vodík čeká za dveřmi

“Je důležité, abychom se podívali na stávající infrastrukturu rozvodu zemního plynu a zjistili, do jaké míry je využitelná pro distribuci vodíku. Možností nahrazení zemního plynu vodíkem jsem nadšený, v tomto směru hodláme udělat na půdě EU hodně práce, “prohlásil Timmersmans. Vodík tak v EU stále považují za trvalou alternativu k elektrickému pohonu. Dokud se však nedostane na výsluní a bude připraven k použití v širším měřítku, zastoupit by ho měl právě zemní plyn.

.

« »

https://myrosatis.com/wp-content/uploads/2021/03/21210305car-air-purifier.html https://www.autojournal.cz/how-to-use-baking-soda-to-deodorize-refrigerator/