Mercedes-Benz EQV: Weltpremiere für die erste Premium-Großraumlimousine mit elektrischem AntriebMercedes-Benz EQV: World Premiere for the first fully-electric premium MPV

Nejvíce elektromobilů je v Praze, plynových aut v Moravskoslezském kraji

19. 11. 2020 • Novinky, Zajímavosti

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) spolu s Ministerstvem dopravy od letošního roku v pravidelných intervalech zveřejňuje aktuální stav a vývoj registrací vozidel zařazených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility (NAP ČM). Komplexní analýzy jsou k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy zde.

„V uvedených dokumentech jsme se na registrace podívali v evropském srovnání a detailněji pak na národní úrovni. V čím dál větší míře jsme však byli dotazování na počty těchto vozidel v rámci jednotlivých krajů,“ uvádí Ing. Lukáš Kadula z CDV, který se oblasti NAP ČM dlouhodobě věnuje a dodává: „Je nutné si uvědomit, že dlouhodobě více než 70 % nových osobních automobilů je v ČR registrováno jako firemních. Řada těchto registrací je na firmy sídlící v Praze, mj. leasingové společnosti. Proto mohou být data oproti tomu, kde jsou převážně tato vozidla reálně provozována, těmito skutečnostmi zkreslena. Obecně lze říct, že nejvíce bateriových elektrických vozidel bylo registrováno v Praze (BEV 2 365), v součtu plynových vozidel jich bylo nejvíce registrováno v Moravskoslezském kraji (2 472 CNG + 18 638 LPG). Více než 4 z 10 (43 %) bateriových elektrických vozidel je registrováno právě v Praze. Roli v počtu registrací hraje pochopitelně i stáří vozidlového parku. Zatímco BEV jsou ve zvýšené míře registrovaná až v posledním období (zpravidla firemní registrace), v případě LPG vozidel je jejich průměrné stáří nepoměrně vyšší (zpravidla soukromé registrace). Aktuálně jsme z krajského pohledu zpracovali stav BEV, CNG a LPG vozidel kategorie M1, která je v Centrálním registru vozidel zastoupena nejčetněji. Detailnější srovnání pak přineseme v příštím roce v rámci výše uvedených analýz.“

stahnout

Stáří vozidel

V tabulce níže je uveden vývoj počtu registrací v jednotlivých krajích z pohledu roku výroby jednotlivých druhů vozidel. „Registrace BEV vozidel vyrobených v prvních 3 kvartálech letošního roku představovaly 30 % celkově registrovaných BEV vozidel. Stejnou optikou se pak vozidla vyrobená v roce 2020 podílela 5 % na registracích CNG vozidel a 1 % na registracích LPG vozidel; do roku 2009 bylo vyrobeno 2 % BEV, 21 % CNG a 75 % registrovaných LPG vozidel,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel CDV. Z tabulky jsou pak zřejmé podíly jednotlivých vozidel dle druhů paliva z pohledu jednotlivých krajů.

stahnout-1

Krajské podíly na všech registracích

K 30. 9. 2020 bylo v případě kategorie M1 v Centrálním registru vozidel evidováno:

  • 5 542 BEV vozidel, nejvíce (2 365) v hl. m. Praze, tj. 0,26% podíl
  • 21 014 CNG vozidel, nejvíce (6 207) v hl. m. Praze, tj. 0,67% podíl
  • 132 632 LPG vozidel, nejvíce (21 472) v Moravskoslezském kraji, tj. 3,30% podíl

V součtu tří uvedených alternativních paliv je nejvíce vozidel kategorie M1 registrovaných v Moravskoslezském kraji, následuje hl. m. Praha a Středočeský kraj, naopak nejméně registrací je evidováno v Karlovarském kraji. V relativním srovnání, tzn. počet BEV+CNG+LPG vozidel na počet všech registrovaných vozidel, je podíl nejvyšší v Moravskoslezském kraji, následuje Olomoucký a Královéhradecký kraj.

Registrace BEV vozidel v krajích v roce 2020

V letošním roce registrovalo BEV vozidla 23 značek, nejvíce registrací (40 %) si připsala Škoda, s 20 % následovala Tesla, s 10 % pak Hyundai. Registrace z pohledu značek a krajů jsou uvedeny v následující tabulce. Ve všech krajích si nejvíce registrací připsala Škoda, druhou a zároveň jedinou značkou, která si připsala registrace ve všech krajích, byla Tesla.

stahnout-2

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz