49423463 - worried young driver caught on driving after alcohol

Státy EU se shodly na digitálních řidičských průkazech a lepším vymáhání pokut

4. 12. 2023 • Novinky, Zajímavosti

Řidičské průkazy by měly do budoucna existovat v digitální podobě, řidiči by je mohli mít jen v mobilním telefonu s tím, že platné budou po celé Evropské unii. V Bruselu se na tom dnes shodli představitelé členských států evropského bloku.

Česko na jednání ministrů dopravy zemí EU zastupuje šéf resortu Martin Kupka. Ministři také schválili návrh směrnice, která má usnadnit a zefektivnit přeshraniční vymáhání pokut za dopravní předpisy. Hlavním cílem nových pravidel je podle Evropské komise vyšší bezpečnost silničního provozu a lepší chování řidičů na silnicích.

Konečnou podobu norem bude nyní španělské, a v příštím roce poté případně belgické, předsednictví dojednávat s Evropským parlamentem, což nějakou dobu potrvá. Nové digitální řidičské průkazy tak fakticky ještě nějakou dobu existovat nebudou.

Evropská komise navrhla zavedení digitálního řidičského průkazu, který by byl platný v celé EU, letos v březnu. Jak uvedla, digitalizace by měla usnadnit mimo jiné například blokaci řidičského průkazu při spáchání závažného dopravního přestupku, za který hrozí ztráta řidičského oprávnění. To v současnosti napříč zeměmi EU neplatí. Digitální řidičský průkaz by mělo být jednodušší předložit u dopravní kontroly, ale také ho obnovit či vyměnit, protože všechno bude on-line.

Evropská unie by chtěla, aby byli pachatelé dopravních přestupků dohledatelní a potrestatelní po celém jejím území. Přestože už dnes platí, že řidiči dostávají i pokuty z jiných států, velké procento jich zůstává nezaplacené. Nová směrnice rovněž stanovuje, že velká část dopisu s oznámením pokuty by měla být v jazyce státu, do kterého míří, pro českého řidiče tedy v českém jazyce.

V současné době se prakticky daří vymáhat pokuty jen za překročení rychlosti a za jízdu pod vlivem alkoholu. Norma, kterou dnes schválili ministři, chce počet dopravních přestupků výrazně zvýšit, mimo jiné třeba o nedodržení bezpečné vzdálenosti, nebezpečné předjíždění, nebezpečné parkování, jízdu v protisměru či přetížení vozidla.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz