49423463 - worried young driver caught on driving after alcohol

Zákaz řízení se má nově týkat celé EU a ne jen země, kde o řidičák přijdete

8. 2. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Před rokem Evropská komise představila balíček opatření zaměřený na zvýšení bezpečnosti na silnicích a snížení počtu dopravních nehod. Tento balíček zahrnuje rozšíření přeshraniční výměny informací, což by umožnilo rychlejší identifikaci a potrestání řidičů za přestupky i mimo jejich domovskou zemi. Součástí návrhu je také rozšíření zákazu řízení uděleného v jedné zemi EU na všechny země EU, nikoli pouze na zemi, kde byl přestupek spáchán.

Nově europoslanci sestavili seznam “nebezpečných přestupků”, včetně řízení pod vlivem alkoholu, způsobení smrtelné nehody nebo překročení povolené rychlosti. Pokud by řidič při těchto přestupcích přišel o řidičské oprávnění, zákaz by se automaticky vztahoval na všechny země EU. Tento seznam a související opatření by však musely schválit jednotlivé členské země.

Poslanci navrhují zařazení jízdy bez platného řidičského průkazu mezi závažné dopravní přestupky, což by mohlo vést k výměně informací o zákazu řízení. Stanovují také nižší rychlostní limity v obytných oblastech, což by mohlo mít za následek odebrání řidičského průkazu při překročení povolené rychlosti o určitou míru.

Evropský parlament navrhuje, aby členské státy EU měly deset pracovních dnů na vzájemné informování o rozhodnutích o omezení řidičských oprávnění a dalších patnáct dnů na rozhodnutí o rozšíření zákazu řízení motorového vozidla na celou EU. Řidič by měl být informován o konečném rozhodnutí do sedmi pracovních dnů.

Tento návrh byl přijat s 372 hlasy pro, 220 europoslanci byli proti a 43 se zdrželi hlasování. Parlament tak dokončil první čtení, ale kvůli chybějící pozici Evropské rady bude práce na tomto zákoně pokračovat až po volbách nového parlamentu v červnu 2024.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz