Loading energy of an electric car

Elektromobily neřeší škodlivost aut a jejich dopad na život lidí, tvrdí studie

3. 4. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Elektromobily nám sice ve městech přinášejí čistější ovzduší, ale jsou stejně nebezpečné jako klasická auta. A to se vším, co k tomu patří. Z hlediska nebezpečných vlivů na život toho hodně nenapravují.

I kdyby byla všechna auta ze dne na den čistě elektrická, ničivý dopad dopravy na život by neodstranila. Konstatuje to zajímavá studie. Začíná se statistikami. Na naší planetě se dnes totiž pohybují zhruba dvě miliardy motorových vozidel, z čehož 65 % představují auta. To je 16 aut na 100 lidí, ale míra vlastnictví aut je mnohem vyšší v bohatších industrializovaných zemích. Tato obrovská flotila si vyžaduje neustálé investice do výstavby a udržování silnic a dálnic, parkovišť, těžby a zpracování ropy a dalších materiálů. Všechny tyto investice přinášejí zranění, úmrtí, emise skleníkových plynů nebo výskyt chorob. Komplexní přehled publikovaný minulý měsíc poskytuje pohled na to, co autoři nazývají “škodlivost aut”.

Studie konstatuje, že systém dopravy “upřednostňuje rychlost před bezpečností”. Motorová vozidla jsou zodpovědná za jedno z 34 úmrtí, což představuje ročně 1,7 milionu obětí, buď přímo v souvislosti s nehodami, nebo prostřednictvím znečištění životního prostředí.” Je to dost ponurá práce,” přiznal hlavní autor studie Patrick Miner, kandidát na doktorské studium na University of Edinburgh, jehož disertační práce se zaměřuje na to, jak automobilová kultura ovlivňuje využívání městské půdy. Minerovi trvalo dva a půl roku, než prozkoumal přibližně 400 dokumentů pokrývajících vše od znečištění hlukem přes kumulativní úmrtí (60 až 80 milionů obětí), zranění (2 miliardy), až po 35 % podíl ropy na těžených fosilních palivech.

Motivace pro studii vyplynula z jednoduché potřeby, řekl Miner. “Když mluvíte o škodlivosti dopravy, je užitečné mít jeden dokument, na který můžete směřovat lidi, místo desítek jiných v mnoha disciplínách. To byl impuls pro tento seznam.” Studie odhaluje, že v roce 2019 až 43 % obětí zabitých motorovými vozidly tvořili chodci nebo cyklisté a že největší podíl smrtelných nehod v dopravě má Afrika a Jihovýchodní Asie. Nebo že velká SUV mají osmkrát větší pravděpodobnost, že způsobí smrt dítěte, než tradiční auta. Znečištění ovzduší související s dopravou způsobuje srdečněcévní choroby, rakovinu plic, astma a infekce dolních dýchacích cest u dětí.

Elektrické auto sice dokáže odstranit některé negativní dopady dopravy, ale ne nehody, nerovnosti ani trend výstavby měst navržených více pro auta než pro lidi. Výměna spalovacích motorů za elektromotory neovlivní, do jaké míry se města zastavují, aby se do nich vešla auta, ani jak auta zabíjejí lidi, píšou autoři. I když elektromobily nevypouštějí z výfuků oxid uhelnatý (jsou lokálně bezemisní), jsou často těžší než jejich protějšky s vnitřním spalováním, což přináší větší znečištění mikročásticemi z pneumatik. Aby došlo ke zlepšení, musí se změnit celý pohled na dopravu. Zastánci bezpečných ulic vyzvali, aby se upustilo od spojení “dopravní nehoda” a používalo se “autonehoda”, aby bylo jasné, co nehodu způsobilo.

Odkaz na studii: EVs Can’t Fix a Global Epidemic of ‘Car Harm,’ Study Finds – Bloomberg

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz