senior-driving-e1470820482349

EU zakročí proti seniorům za volantem a zpřísní kontroly způsobilosti

23. 4. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Pokud chcete řídit auto i ve vyšším věku, možná budete muset brzy prokázat svou způsobilost k řízení. Alespoň s tím počítají plány z Bruselu, které mají výrazně zpřísnit unijní pravidla pro provoz na veřejných komunikacích. Všichni senioři od 70 let musí v budoucnu prokázat, že jsou stále způsobilí řídit. A to každých pět let!

Kontrola seniorů má pomoci zajistit, aby do roku 2050 nedocházelo k dalším smrtelným nehodám na silnicích – to je cíl EU. Do roku 2030 by se měl počet usmrcených na silnicích snížit na polovinu, což by znamenalo kolem 10 000 úmrtí na silnicích ročně. Pro srovnání: V roce 2022 zemřelo na silnicích v EU 20 600 lidí.

Zatím není jasně definováno, jak by měla revize jízdních schopností Ü70 vypadat. Zda podle plánu EU musí řidiči pouze prokázat, že mohou stále bezpečně řídit na silnici, zda je vyžadována řidičská zkouška nebo zda postačuje zdravotní prohlídka u lékaře – vše leží na rozhodnutí příslušných členských států EU dle doporučení EU.

Například v Německu senioři dosud nemuseli pravidelně prokazovat způsobilost k řízení. V určitých situacích – například po nehodě nebo jiných abnormalitách na silnici – mohou tamní úřady nařídit, aby způsobilost řidiče prověřil příslušný odborník a v případě pochybností osobě odebral řidičský průkaz. Řidičský průkaz ale v Německu zpravidla platí doživotně.

Tyto čtyři varovné signály ukazují, že naléhavě potřebujete zkontrolovat svou způsobilost k řízení

– Při čtení se uprostřed objeví rozmazaný bod nebo okolní věci vypadají rozmazaně.
– Divíte se, proč neslyšíte sirény policejního auta. Vaši sousedé si stěžují na to, jak hlasitě si pouštíte televizi.
– Ve svém denním rozvrhu jste zmatení, protože každodenní věci, jako mytí nádobí nebo skládání prádla, najednou trvají déle a déle.
– Ranní vstávání z postele nebo vstávání z křesla během dne je spojeno s bolestí.

V Česku už kontroly máme a ještě přísnější

U nás již nějakou dobu kontrolu seniorů  máme. Konkrétně platí od 65 let a pak každé další dva roky. K prodloužení je nutné potvrzení od lékaře. Unijní doporučení je tak ještě relativně mírné.

Takto regulují vydávání řidičských průkazů pro starší lidi jiné země EU

– V Dánsku musí lidé starší 75 let přiložit lékařské potvrzení, pokud si chtějí nechat obnovit řidičský průkaz. Od 80 let je třeba žádost podávat každý rok.
– Španělé musí mít od 65 let každých pět let obnovený řidičský průkaz. Součástí je i lékařská prohlídka.
– Velká Británie: Lidé starší 70 let si musí každé tři roky nechat obnovit řidičský průkaz. V přihlášce musí být uvedeny všechny zdravotní problémy, které by mohly souviset s řízením.
– Ve Švýcarsku musí projít prohlídkou každý řidič starší 70 let.
– Itálie má nejpřísnější pravidla. Již ve věku 50 let si musíte nechat papíry každých pět let obnovit. Lidé starší 70 let musí chodit do ordinace každé tři roky a všichni starší 80 let každé dva roky – vždy v kombinaci s lékařskou prohlídkou.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz