blikani-na-krizovatce-hlavni-vs-vedlejsi-630x300c

Neoprávněné užití výstražných světel? Pokuta až 5 tisíc korun, zákon je již v platnosti

24. 5. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Existuje jeden přestupek, kterého se občas dopustí téměř každý z nás a to i přesto, že novela umožňuje policii trestat ho pokutou až 5 000 Kč.

Konkrétně se jedná o přestupek za “neoprávněné užití světelného výstražného znamení zapnutím výstražného světelného zařízení” – tedy puštění “čtyřech blinkrů” najednou. Zákon umožňuje použití výstražných světel pouze v případě hrozícího nebezpečí, zejména při náhlém snižování rychlosti nebo zastavení vozidla. Jakýkoli jiný způsob použití je zakázán, včetně populárního “stání na blikačkách”.

Co se týče postihu, sazebník od 1. ledna 2024 uvádí pro tento přestupek “až 1 500 Kč příkazem na místě”. Ve správním a přestupkovém řízení může být pokuta od 2 000 do 5 000 korun. Před tím byla pokuta až 2 000 korun na místě a 1 500 až 2 500 korun ve správním řízení.

Podle informací z Ministerstva dopravy vám nikdo neudělí pokutu 5 000 Kč za to, že někomu poděkujete probliknutím čtyřmi blinkry. Avšak varování od policejní hlídky nebo odstavení vozidla na nevhodném místě, spolehnutím se na tento způsob označení vozu, může vyvolat zájem policistů.

Je tedy důležité být opatrný při používání výstražných světel, zákon totiž vstoupil v platnost 1.1.2024.

Jak na to nahlíží zákon?

§31 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení. Mimo obec může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li to nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidla.

§31 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci.

§31 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení.

§31 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Výstražné znamení se užívá jen po dobu nezbytně nutnou.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz