shutterstock_1260078781

Problikávání dálkovými světly je přestupek: Řidiči si neuvědomují, že tím porušují zákon

21. 4. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Řidiči, kteří používají dálková světla k blikání, často porušují předpisy. Tento způsob komunikace mezi řidiči na silnicích, známý jako vyblikání dálkovými světly, často signalizuje žádost o umožnění předjetí.

Mnozí motoristé však nejsou obeznámeni s tím, že tímto gestem porušují ustanovení § 31 zákona č. 361/2000 Sb. Toto ustanovení předepisuje, že řidič by měl použít zvukové výstražné znamení, pokud je to nezbytné k odvrácení hrozícího nebezpečí. Mimo obec může řidič použít zvukové výstražné znamení k upozornění na předjíždění.

Zákon také umožňuje řidičům dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo přepínáním mezi potkávacími a dálkovými světly. Blikání jako pozdrav nebo varování před kontrolou rychlosti je však považováno za nezákonné.

Poslední dobou je pozorovatelné agresivnější chování některých řidičů, kteří blikají jako o život a snaží se vynutit si prostor na silnici. Podle průzkumu provedeného německým automobilovým portálem AutoScout24 přiznalo 41 % dotazovaných řidičů, že občas jezdí agresivně. Z toho 20 % respondentů uvedlo, že používá blikání dálkovými světly jako signál pro řidiče vpředu, aby uvolnili prostor pro předjíždění.

Dalších 8 % řidičů kombinuje blikání světly se zvukovým signálem, tedy troubí. Znepokojivých je však 6 % řidičů, kteří nejenže blikají a troubí, ale také se tlačí na vozidlo před sebou, snažíce se ho donutit uhýbat na pravou stranu silnice. Pouze 2 % řidičů uvedlo, že k tomu všemu gestikuluje a stahuje okénko, aby vyjádřili svůj nesouhlas s chováním řidiče před nimi.

Je důležité poznamenat, že tento agresivní styl tlačení na vozidlo je častěji praktikován muži než ženami. Dopravní experti varují, že v těchto situacích je klíčové zachovat klid. Nedoporučuje se brzdit, vybržďovat, gestikulovat na řidiče za vámi nebo se snažit ho “vychovávat”, protože to může vyvolat další agresivitu a zvýšit riziko nehody.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz