Dense fog on the country road, oncoming traffic

Řidiči neví, jak používat mlhovky a omezují ostatní: Policie zvýšila pokuty i kontroly

15. 2. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Venku řádí pochmurné počasí a zejména k ránu lze spatřovat na našich silnicích místy hustou mlhu, která se drží na silnici klidně i celý den. To ovšem znamená velký problém pro mnoho řidičů, protože ne vždy každý umí na svém autě správně používat mlhová světla. Leckdy mají být zapnuté, ale nesvítí a v opačném případě, kdy je zas tolik nepotřebujete, svítí jak blázen.

Správné používaní mlhovek definuje i zákon, který říká: „Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.“ Avšak každý řidič si pod těmito slovy představí své. Naštěstí proto existuje i jednoduchá definice zákona. Sníženou viditelnost, tedy za mlhy, sněžení nebo deště, zákon definuje jako: „Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. “

Přestože zákon přímo nedefinuje, jak vypadá hustý déšť nebo husté sněžení, je na každém člověku, aby situaci vyhodnotil sám, avšak stačí se spolehnout na selský rozum, který bohužel některým řidičům občas chybí. Pokud nevidím před sebe ani na metr, patří to do kategorie snížená viditelnost, ale pokud je mlha a vidím i tři auta před sebou, pak je nesmyslné, aby mlhová světla svítila a zbytečně oslňovala ostatní řidiče silničního provozu. Stejně tak za špatné používání mlhových světel vám hrozí pokuta až 2500 korun.

KDY ZAPNOUT?

Mlhovky byste měli zapnout zejména tedy v případech husté mlhy, sněžení a také silného deště, a to zejména v případech, kdy se nacházíte na dálnici a hlavních komunikacích, po kterých souvisle jedete. Stejně tak ve městě jen v případě, pokud se jedná o opravdu hustou mlhu, tedy viditelnost je menší jak 50 metrů.

KDY NECHAT VYPNUTÉ?

Ve městě. Pokud jedete v koloně, opravdu nepotřebujete mít zaplá mlhová světla. Stejně tak pokud jede v proudu souvisle pomalu jedoucích vozidel, jestliže vidíte auta před sebou, tak si můžete být jisti, že i vás auta za vámi vidí. Stejně tak je nezapínejte pokud lehce mrholí, padají vločky sněhu, když je lehký opar mlhy apod.

Nezapomínejte, že zářivky mlhovek jsou mnohem intenzivnější, a tak často může docházet k oslňování ostatních řidičů, což je v mnoha případech i nebezpečné. Pozor si na to dávejte zejména na mokré silnici, kde se světlo odráží. Ostatní řidiči by tak kvůli vám mohli přehlédnou chodce nebo cyklistu.

Existuje ještě jeden prohřešek, který můžete také na silnicích hojně potkávat. Jedná se o řidiče, kteří při snížené viditelnosti používají pouze denní svícení. Řidiči tak zapomínají na fakt, že při tomto režimu autu nesvítí zadní světla. Auto je pak pro ostatní řidiče prakticky neviditelné. Přehlédnout v husté mlze auto bez zapnutých zadních světel, je prakticky rovno srážce.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz