deti

Řidiči pozor: Děti se vracejí do škol po půlroční pauze

24. 8. 2020 • Novinky

Epidemie koronaviru a nemoci covid-19 ovlivnila běžný život na celém světě. Výjimkou tedy není ani Česká republika. Epidemie se dotkla každého občana včetně školáků. A právě s blížícím se začátkem nového školního roku by měli výrazně zpozornit všichni řidiči. Místo dvouměsíčního prázdninového období totiž školy letos osiřely ve snaze zamezit šíření koronaviru už začátkem března. Ruch u školních budov a v přilehlých ulicích před a po vyučování tak utichl na celých šest měsíců. Úterý 1. září a následné dny, kdy se děti do škol vrátí, proto přinesou zvýšená bezpečnostní rizika v silničním provozu.

Vstřebávání poznatků z všudypřítomného dopravního ruchu a orientování se v něm tak tentokrát nebude výhradní výsadou prvňáčků zahajujících školní docházku. Po půl roce absence ve školních lavicích se dá předpokládat, že na pravidla správného chování při cestě do školy a zpět domů pozapomněli i ostřílení chlapci a dívky z vyšších ročníků základních škol.

Bylo by proto dobré, aby rodiče prošli s dětmi ještě do začátku září několikrát vytýčenou trasu. Aby jim vysvětlili základy pravidel pro chodce a upozornili na nebezpečná místa. Je však důležité nechat vést a rozhodovat dítě. Jde to i formou hry a při dobrém výsledku může být odměnou například oběd u McDonalda.

Tam, kde je to možné, musejí využívat chodník. Je-li ve vzdálenosti padesáti metrů a blíže řízená křižovatka, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky a podobně, musí chodec využít při cestě přes vozovku právě těchto míst. Chodec nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před přijíždějícím vozidlem, musí dát přednost tramvaji a při chůzi mimo obec zvolit levou krajnici vozovky.

Rodiče by také měli dbát na to, aby oblečení školáků bylo vždy výrazné. Nedovolte dětem používat sluchátka mobilních telefonů, nereagují totiž na silniční provoz. Vyvarujte se také bund s kapucí. Kapuce brání ve výhledu a tlumí zvuky.

Za velký nešvar pak označil výkon služby na přechodech u škol, kterou většinou zabezpečují asistenti městské policie. Tím, že zastaví každé projíždějící vozidlo a umožní dětem přechod vozovky, jim dělají medvědí službu. Nevychovávají je totiž k pozornosti, ale k lajdáctví a bezstarostnosti.

Apeluje ale samozřejmě také na řidiče. Musejí být stále pozorní a obezřetní, což zvláště platí při průjezdu místy s vysokou koncentrací dětí. Po prázdninách, navíc prodloužených kvůli epidemii koronaviru o čtyři měsíce, budou totiž školáci nesoustředění, rozdovádění, poleví ve vnímání svého okolí. Platí to i o jejich chování při pohybu na ulicích. Zabráni do rozhovoru s vrstevníky vstupují například náhle a bez rozhlédnutí do jízdní dráhy.

.

« »

https://myrosatis.com/wp-content/uploads/2021/03/21210305car-air-purifier.html https://www.autojournal.cz/how-to-use-baking-soda-to-deodorize-refrigerator/