56

Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, ale vysoký počet úmrtí

13. 1. 2020 • Novinky

V roce 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 547 a těžce zraněno 2 110 osob. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) kladla za cíl pro rok 2019, aby počet usmrcených nebyl vyšší než 362 a těžce zraněných 2 222. Zatímco počet usmrcených výrazně předpoklady překonal, u těžce zraněných osob byla díky historicky rekordně nízkému počtu národní strategie splněna.

“Přestože rok 2019 přinesl některá pozitivní zlepšení v bezpečnosti na silnicích, více než 540 ztracených životů je příliš vysoké číslo, které představuje nespočet lidských tragédií. Abychom počet smrtelných nehod snížili, potřebujeme konkrétní, měřitelná opatření nejen v prevenci, ale i v policejním dohledu, bezpečnější infrastruktuře a účinné legislativě. Proto jsem obnovil činnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu, která již připravila a schválila více než 40 opatření pro letošní rok. Připravujeme také akční plán na další dva roky a strategii na období od roku 2021,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

V mnoha případech je linie mezi usmrcením a přežitím s těžkým zraněním velmi tenká. Na jedné straně je pozitivní, že celkově byly závažné následky nehod (úmrtí a těžká zranění) historicky nejnižší. Na straně druhé přišlo na našich silnicích o život během jednoho roku 547 osob. To je obrovská ztráta. A to se bavíme o osobách usmrcených do 24 hodin. Po započtení osob, které v důsledku nehod podlehly následkům zranění do 30 dní od nehody, naroste tento počet zpravidla o dalších 10 %. Takový stav bychom neměli akceptovat a bezpečnost silničního provozu postavit jako jasný cíl veřejné správy i osobního vnímání jak řidičů, tak ostatních účastníků silničního provozu.

Počet usmrcených mohl být výrazně nižší. Například viníci pod vlivem alkoholu nebo návykových látek usmrtili vloni 62 osob. Přestože bylo meziročně evidováno o 14 obětí méně, podíl na všech usmrcených osobách činil více než 11 %. K dalším zbytečným následkům dopravních nehod lze jednoznačně také přiřadit relativně vysoký podíl cestujících ve vozidlech, kteří nebyli připoutáni bezpečnostním pásem – zdaleka se to netýká jen řidičů, ale také spolujezdců. Ačkoli výzkum prokázal, že v 37 % by cyklisté v případě použití přilby s vysokou pravděpodobností přežili, nepoužívání cyklistických přileb se ve fatalitách a těžkých zraněních cyklistů v uplynulém roce také významně promítlo.

tz-silnice-2019-historicky-nejmene-tezkych-zraneni-vysoky-pocet-umrti-02

Podle předběžných informací překročily v roce 2019 ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice 79 miliard Kč, což představuje 1,3 % hrubého domácího produktu (HDP). Detaily budou součástí Informace o plnění Strategie v roce 2019, která bude v následujícím období zpracovávána. Finální výpočet bude dokončen až po kalkulaci všech nákladových položek vstupujících do výpočtu dle platné certifikované metodiky.

tz-silnice-2019-historicky-nejmene-tezkych-zraneni-vysoky-pocet-umrti-03

Bilance v oblasti fatalit mohla být nepochybně příznivější – v Jihomoravském kraji bylo meziročně usmrceno o 14 osob více, v Královéhradeckém dokonce o 30 osob více – se 48 usmrcenými osobami to byla nejhorší bilance od roku 2012. Na těchto dvou krajích lze vidět výše uvedené, že linka mezi usmrcením a těžkým zraněním je velmi tenká – v Královéhradeckém kraji bylo meziročně těžce zraněno o 35 osob méně, v Jihomoravském pak dokonce o 100 osob méně. Jako bezprecedentní lze vnímat více než třetinový nárůst usmrcených v důsledku střetu s pevnou překážkou, při kterém bylo v roce 2019 usmrceno 154 osob, tj. meziročně o 41 osob více.

.

« »