everything-you-need-to-knsow-about-in-vehicle-infotainment-system

EU už vidí vaše data o spotřebě, rychlosti a kilometrech: Můžete se však bránit

8. 4. 2024 • Novinky, Zajímavosti

Od roku 2021 EU získává údaje o spotřebě, rychlosti a ujetých kilometrech, ale evropští úředníci mohou s těmito údaji oficiálně pracovat od začátku tohoto roku.

Věděli jste, že Evropská unie sleduje detailně údaje o spotřebě vašich vozidel a dalších parametrech již přes tři roky? Každý nový automobil musí od roku 2021 být povinně vybaven “špionem spotřeby” – konkrétně technologií OBFCM (On Board Fuel Consumption Monitoring).

Unie zavedla monitorovací systém pro kontrolu emisí v reálném provozu a má zájem o přístup ke všem datům, včetně těch, které se týkají vašeho vozidla. Tato data nejsou anonymizována; jsou spárována s konkrétním vozidlem prostřednictvím VIN kódu.

Ačkoliv se dosud tato data pouze sbírala, od 1. ledna 2024 s nimi mohou evropští úředníci pracovat a všechny technické kontroly a servisy jsou povinny tato data poskytovat. Přenos dat se často provádí při návštěvě autorizovaného servisu, kde jsou data načtena a předávána dále, nebo to vůz dělá automaticky přes internet. Systém, který bude fungovat do roku 2026 v testovacím režimu, shromažďuje a uchovává informace o spotřebě paliva nebo elektrické energie, ujeté vzdálenosti a rychlosti jízdy po celou životnost vozidla. Shromažďovaná data musí být uložena v paměti OBFCM a k nim musí být neustále povolen “standardizovaný a neomezený přístup” podle předpisů.

A těch dat opravdu není málo. Podívejte se na jejich seznam:

– celkové množství spotřebovaného paliva (za čas používání) (litry);
– celková ujetá vzdálenost (za čas používání) (kilometry);
– průtok paliva v motoru (gramy za sekundu);
– průtok paliva v motoru (litry za hodinu);
– průtok paliva ve vozidle (gramy za sekundu);
– rychlost vozidla (kilometry za hodinu).
– celkové množství spotřebovaného paliva během provozu s vybíjením baterie (za čas používání) (litry);
– celkové množství spotřebovaného paliva během provozu s možností, aby řidič zvýšil stav nabití (za čas používání) (litry);
– celková ujetá vzdálenost během provozu s vybíjením baterie s vypnutým motorem (za čas používání) (kilometry);
– celková ujetá vzdálenost během provozu s vybíjením baterie s motorem v chodu (za čas používání) (kilometry);
– celková ujetá vzdálenost během provozu s možností, aby řidič zvýšil stav nabití (za čas používání) (kilometry);
– průtok paliva v motoru (gramy za sekundu);
– průtok paliva v motoru (litry za hodinu);
– průtok paliva ve vozidle (gramy za sekundu);
– celková energie ze sítě do baterie (za čas používání) (kWh).

Majitelé vozidel mohou ale projevit nesouhlas se shromažďováním výše uvedených dat. V případě vozidel, která automaticky odesílají data, je nutné kontaktovat přímo výrobce. V případě vozidel, kde se data sbírají mechanicky v servisu (například během pravidelných prohlídek nebo technických kontrol), je třeba vyjádřit nesouhlas přímo u poskytovatele servisu. Jak bude s nesouhlasem v servisu nakládáno, nelze předem přesně předpovědět.

Účelu takto rozsáhlých databází Unie nelze jednoznačně okomentovat. Oficiálně jsou vytvořeny s cílem lépe chránit spotřebitele. Politici v Evropské unii tak mohou sledovat rozpory mezi oficiálními údaji o spotřebě a skutečně dosaženými hodnotami, což může ztížit situaci automobilovým výrobcům. V této souvislosti je často diskuze zejména o plug-in hybridech.

Existuje také názor některých odborníků, kteří se domnívají, že v blízké budoucnosti by tyto databáze mohly sloužit jako základ pro zdanění automobilů se spalovacími motory na základě jejich skutečné spotřeby. Není vyloučeno, že by tito odborníci mohli mít pravdu.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz