Car exhaust pipe

Automobilky žádají EU o zmírnění emisních limitů

13. 4. 2020 • Novinky

V souvislosti s neutěšenou ekonomickou situací vyvolanou šířící se pandemií koronaviru a následným úpadkem hospodářství, žádají fabriky a velcí zaměstnavatelé vlády jednotlivých států o pomoc. Výjimkou nejsou ani producenti aut. Automobilky žádají EU o zmírnění emisních limitů na flotilové emise.

Zastavená výroba, téměř nulové prodeje a neustále přítomné fixní náklady zatěžují pokladny automobilek tak intenzivním způsobem, že některým z nich se již nemusí podařit vygenerované ztráty zvrátit. Navzdory červeným číslům však nad nimi visí ještě jedna povinnost – snižování flotilových emisí a platby za jejich nadprodukci.

Institut flotilových emisí vznikl, aby motivoval automobilky k vývoji a zejména prodeji ekologičtějších modelů. Prodej modelů s většími a “žravejšími” motory samozřejmě nezakazuje, ale tvrdě trestá. Pokutami za nadlimitní produkci CO2. Za každý gram navíc celých 95 eur. Celý systém je doplněn koeficienty zohledňující hmotnost auta (hranice povolených emisí CO2 se ubíráním hmotnosti ještě sníží).

Faktem však zůstává, že pokuty jsou pro mnohé automobilky vyčerpávající a obírají je o peníze potřebné pro vývoj dalších technologií. Sdružení výrobců automobilů v součinnosti s vedením automobilek proto žádá Evropskou komisi o přehodnocení systému výpočtu. Jde jim především o zmíněné flotilové emise a způsob, jakým se do nich započítávají drahé elektrické a hybridní modely (za ně dostávají automobilky tzv. Superkredity).

Evropská komise potvrdila přijetí hromadné žádosti, na její přehodnocení a vyvození výsledků si však nechává čas. Jak se však zástupci EU vyjádřili, jejich prioritou je kromě čistoty ovzduší i zachování zdravé ekonomiky a udržení zaměstnanosti a jsou si vědomi, že automobilkám postiženým zastavením prodejů třeba pomoci. Na jakou formu pomoci však komisaři EU mysleli, prozatím není známo.

.

« »

https://myrosatis.com/wp-content/uploads/2021/03/21210305car-air-purifier.html https://www.autojournal.cz/how-to-use-baking-soda-to-deodorize-refrigerator/