bez-nazvusss

Škoda zahajuje výrobu komponentů pro elektrická vozidla koncernu Volkswagen

6. 9. 2019 • Novinky

Automobilová společnost ŠKODA AUTO ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi vyrobila první sériové komponenty pro elektrické automobily koncernu Volkswagen. ŠKODA zde vyrábí vysokonapěťové trakční baterie pro plug-inhybridy na bázi modulární platformy MQB koncernu Volkswagen.

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, zdůrazňuje: „V listopadu 2017 se koncern Volkswagen rozhodl pověřit společnost ŠKODA AUTO výrobou elektrických komponentů pro plug-inhybridní vozy–to je důkaz enormní důvěry. Mezitím jsme zde přijali potřebná opatření a tento úkol důsledně splnili. Vysokonapěťové baterie vyrobené v Mladé Boleslavi dokládají vysoké technické know-how a jsou výsledkem vynikajícího týmového výkonu všech zúčastněných škodováků.

Vysokonapěťové baterie z Mladé Boleslavi budou pohánět plug-inhybridy koncernu Volkswagen, vycházející z modulární platformy MQB. Baterie se budou používat například v modelu ŠKODA SUPERB iV, jehož výroba bude zahájena v září 2019 v závodě v Kvasinách. Společnost investovala do výrobních linek na vysokonapěťové baterie  téměř 25,3milionů eur. S přípravou závodu v Mladé Boleslavi na výrobu elektrických komponentů začala značka před dvěma lety. Počáteční výrobní kapacitu 150000 kusů ročně v příštích letech společnost ještě rozšíří.

Christian Bleiel, vedoucí výroby komponentů, říká: „Pro nás je tato technologicky vysoce náročná výroba bateriových systémů důležitým krokem při přechodu k elektromobilitě…“

Ve výrobě elektrických komponentů přímo nebo nepřímo pracuje zhruba 200 zaměstnanců. Na výrobní lince se bateriové moduly nejen montují, ale také testují a před montáží do vozů i nabíjejí. Bateriové články a moduly, základní součásti trakčních baterií, nakupuje společnost ŠKODAAUTO od externích dodavatelů. Také co se týká výrobních zařízení, využila automobilová společnost celosvětovou síť koncernu Volkswagen. Na výrobní lince pracuje vedle zaměstnanců podniku také 13 robotů KUKA snosností od 210 do 500 kilogramů. Většina těchto strojů zajišťuje transport velmi těžkých nebo objemných dílů.

Další roboty pomocí šroubovacího vřetene a automatických úchopů ve velice krátké době našroubují na bateriové moduly víka baterií, která mají 39 šroubů. Práce na montážní lince vysokonapěťových baterií vyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření, řada elektrických součástek navíc velmi citlivě reaguje na elektrostatický náboj. Společnost také přestavěla své expediční sklady tak, aby pojaly vysoký počet těžkých baterií. Kromě toho byla implementována specifická protipožární opatření a preventivní opatření pro nakládání s poškozenými bateriemi.

.

« »