dalnice

Všude tady si postojíte. V Česku nyní neexistuje dálnice bez dopravního omezení

6. 8. 2019 • Novinky, Zajímavosti

Naše silniční, respektive dálniční, síť je slavná zejména páteřní dálnicí D1, která podstupuje dlouhodobou rekonstrukci. To však není jediná dálnice, kde soustavně probíhají práce na silnici a omezují řidiče v průjezdu. Smutným faktem totiž je, že v současnosti v naší zemi neexistuje dálnice, na které by neprobíhala oprava. Ať tedy jedete kamkoli, připravte se na kolony a nepříjemná zúžení nebo svedení jízdních pruhů do protisměru. Pojďme se na opravované úseky podívat.

D1

Dálnice D1 je noční můrou české silniční sítě a začíná být známa i zbytku Evropy. Vždyť dokázala vyřadit i americký armádní konvoj, můžeme říct s nadsázkou a přitom nebudeme daleko od reality. Letos je však situace ještě horší a vyskytuje se na ní rekordní množství uzavírek najednou. Mezi Prahou a Brnem probíhá modernizace dálnice současně na sedmi úsecích a celkově 72 kilometrech. To je celá třetina dálnice, kterou musí řidiči absolvovat mezi betonovými pilíři.

V roce 2019 modernizace probíhá konkrétně mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi (21. až 29. km), Velkým Beranovem a Měřínem (119. až 134. km), Souticemi a Loktem (56. až 66. km) a na obchvatu Velkého Meziříčí (141. až 146. km). V poslední květnový den pak byla naostro obnovena modernizace kritického úseku D1 Humpolec–Větrný Jeníkov (90. až 104. km). To stále není vše. Začátkem léta začala modernizace i na úsecích z Koberovic do Humpolce (81. až 90. km) a Devět křížů–Ostrovačice (168. až 178. km).

d1

D0

Pražský okruh je typickým místem tvořením kolon. V současnosti je to podpořeno i opravou v blízkosti Ořechu, kde probíhá rekonstrukce mostu. jedná se o částečná uzavírka dálnice: levý jízdní pruh a pravý jízdní pruh v km 19,095–19,615 vpravo. Provoz je veden v režimu 2+1/1.

D2

Na pravé části D2 (tj. z Brna do Bratislavy) dochází ke kompletní výměně povrchu vozovky včetně výměny betonových a ocelových svodidel, k opravě odvodnění, dopravního značení, mostů a opravě povrchu ploch na odpočívce Chrlice vpravo. Práce potrvají do poloviny září. V souvislosti s opravami platí následující omezení provozu: a) 24. 6. (06:00) 8. 9. 2019: současně (1) pravý pás dálnice v km 2,940–10,183 a (2) zpevněná krajnice, respektive přídatný jízdní pruh v km 10,183–11,300 vpravo včetně části výjezdové větve MÚK Blučina (EXIT 11) vpravo. Provoz je veden v režimu 1+2/0 (dva jízdní pruhy ve směru na Bratislavu).

D4

Ani hlavní tah z Prahy na Jižní Čechy se nevyhnul betonovým pilířům. Jedná se o opravu povrchu vozovky v levé polovině dálnice D4 (směr na Prahu) v délce 3015 m (10,895-13,910). Dále dojde k očištění a dosypání nezpevněných krajnic, čištění příkopů a propustků, výměně a doplnění svodidel vpravo od jízdního pásu ve směru jízdy a obnově vodorovného značení. Na místě částečná uzavírka v rozsahu: a) 11. 7. (16:00) až 14. 8. (18:30) – etapa 2 – oprava vozovky: levý jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu v km 14,710–9,285 vlevo. Provoz je veden v režimu 1/1+2.

D5

Také hlavní tah na Plzeň se dlouhodobě potýká s rekonstrukcí hned za Prahou. Nejprve tomu bylo v oblasti kolem Loděnice, nyní se rekonstrukce a zúžení přesunulo k Berounu, kde vznikají dlouhé kolony během dopravních špiček. Částečná uzavírka dálnice D5 v rozsahu: a) 7. 7. (14:00) až 10. 8. (etapa 2): současně (1) levý jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu v km 20,075–14,135 vlevo a (2) pravý jízdní pruh v km 16,300–14,135 vlevo. Provoz ve směru na Prahu je veden ve dvou jízdních pruzích v režimu 1/1+2. V rámci prací dojde na opravu vozovky (rozsah dle diagnostiky), obnovu sčítačů dopravy v km 16,2 včetně křižovatkové větve EXITU 18. Bude provedena oprava lokálních výtluků, podélných a příčných trhlin a místních rozpadů vozovky.

Druhou opravu na D5 nalezneme dále směrem na Plzeň. Částečná uzavírka dálnice D5 v rozsahu: a) 28. 7. (16:00) až 6. 9. (22:00): levý pás dálnice v km 78,757–76,410 vlevo. Provoz je veden v režimu 0/1+1.

D6

Ani do Karlových Varů se nedostanete bez komplikací. Na této krátké dálnici probíhají hned dvě omezení. První částečná uzavírka dálnice D6 je v rozsahu od 5. 8. (07:00) do 30. 8. (14:00): střídavě (1) levý jízdní pruh v km 139,400–139,600 vpravo a km 140,250–139,850 vlevo nebo (2) pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 139,205–140,000 vpravo a km 140,280–139,305 vlevo. Provoz je veden v režimu 1/1.

Druhé omezení je v důsledku opravy povrchu vozovky včetně nezpevněných konstrukčních vrstev. Částečná uzavírka v rozsahu: 6. 7. až 31. 10. 2019 (etapa 3): levý pás dálnice v km 13,185–8,875 vč. výjezdové a nájezdové větve MÚK Unhošť (EXIT 12) vlevo. Provoz ve směru na Prahu bude veden v jednom jízdním pruhu v režimu 0/1+2 a po objízdné trase, která je stanovena následovně: 1) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Unhošť (EXIT 12) vlevo: dálnice D6 (směr Praha) – MÚK Jeneč (EXIT 7 vč. silnice III/0066) – dálnice D6 (směr Karlovy Vary) – MÚK Unhošť (EXIT 12), 2) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Unhošť (EXIT 12) vlevo: silnice II/101 – silnice II/201 (Jeneč) – silnice II/201H (Jeneč) – MÚK Jeneč (EXIT 7) – dálnice D6 (směr Praha).

D8

Výživné je to na dálnici D8. Zde probíhají hned 4 dopravní omezení. První částečná uzavírka dálnice D8 v rozsahu: pravý pás dálnice v km 35,710–43,670 vč. výjezdové a nájezdové větve MÚK Doksany (EXIT 35) vpravo. Provoz je veden v režimu 1+2/0 (jeden jízdní pruh ve směru na Prahu) a po objízdné trase stanovené takto: 1) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Doksany (EXIT 35) vpravo: MÚK Roudnice (EXIT 29) – silnice II/240 – silnice II/608 – MÚK Doksany (EXIT 35). 2) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Doksany (EXIT 35) vpravo: MÚK Doksany (EXIT 35 vč. silnice II/608) – dálnice D8 (směr Praha) – MÚK Roudnice (EXIT 29 vč. silnice II/240) – dálnice D8 (směr Ústí nad Labem). Výměna obrusné a ložné vrstvy v celé šíři dálnice, dále oprava větví křižovatek a průjezdní komunikace odpočívky Siřejovice vlevo. Dále oprava poškozených svodidel včetně svodidel osazených v nesprávné výšce, oprava vodorovného značení a reflexních knoflíků, obnova žlabů.

Druhým omezením je částečná uzavírka dálnice D8 v rozsahu: pravý pás dálnice v km 55,440–59,785. Provoz bude veden v režimu 1+1/0. b) 19. 9. (09:00–15:00): část pravého a levého pásu dálnice kvůli realizaci přechodné úpravy provozu pro etapu 2: km 55,340–59,885. Provoz bude veden v režimu 1/1. c) 19. 9. (15:00) až 31. 10. 2019 (etapa 2): levý pás dálnice v km 59,785–55,440. Provoz je veden v režimu 0/1+1.

Třetí práce probíhá v rozmezí km 92,200–82,800 levý pás dálnice včetně výjezdové a nájezdové větve MÚK Petrovice (EXIT 87) vlevo. Provoz bude veden v režimu 0/1+1 a po objízdné trase stanovené takto: 1) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Petrovice (EXIT 87) vlevo: dálnice D8 (směr Praha) – MÚK Knínice (EXIT 80 vč. silnice I/13) – dálnice D8 (směr státní hranice ČR) – MÚK Petrovice (EXIT 87). 2) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Petrovice (EXIT 87) vlevo: silnice II/248 (Petrovice, Tisá, Libouchec) – silnice I/13 (Libouchec) – MÚK Knínice (EXIT 80).

Čtvrtým omezením je plná uzavírka odpočívky Siřejovice v rozsahu km 43,8 vpravo. Jedná se o rozšíření stávající dálniční odpočívky o nová parkovací stání pro nákladní automobily. Součástí prací je příprava území, obnova vozovkového souvrství – výjezd z odpočívky, dopravní značení (přechodné a stálé), úprava podchodu, dešťová kanalizace, úprava splaškové kanalizace, úprava vodovodu, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a oplocení odpočívky.

D10

Několik omezení je i na dálnici spojující hlavní město s Libercem. První zúžení naleznete hned na začátku dálnice: levý jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu v km 8,920–3,620 vlevo. Provoz je veden v režimu 1/1+2. Oprava vozovky levého pásu dálnice D10 v délce 4641 m (v km 3,010 – 7,651). Oprava zahrnuje i nájezd směr Praha na Exitu 3. Součástí je také prodloužení odbočovacího pruhu.

Druhá a větší práce probíhá na úseku 14,440–20,825 vpravo vč. nájezdové a výjezdové větve MÚK U Čtyř kamenů (EXIT 17) vpravo a výjezdové větve MÚK Tuřice (EXIT 21) vpravo. Provoz je veden v režimu 2+1/1 a po objízdné trase, která je stanovena následovně: 1) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Stará Boleslav (EXIT 14) vpravo: MÚK Stará Boleslav (EXIT 14 vč. silnice II/610) – dálnice D10 (směr Praha) – MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10 vč. silnice II/101) – dálnice D10 (směr Mladá Boleslav). 2) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK U Čtyř kamenů (EXIT 17) vpravo: MÚK U Čtyř kamenů (EXIT 17 vč. silnice III/2752) – dálnice D10 (směr Praha) – MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10 vč. silnice II/101) – dálnice D10 (směr Mladá Boleslav). 3) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK U Čtyř kamenů (EXIT 17) vpravo: dálnice D10 (směr Mladá Boleslav) – MÚK Benátky.

D11

Problém budete mít i na trase do Hradce Králové nebo naopak. Oba jízdní směry u Prahy podléhají zúžení. Oprava stávajících vozovek křižovatkových větví v napojení D11 na D0 510 a oprava, případně výměna nebo údržba souvisejících zařízení. V souvislosti s opravou je povolena částečná uzavírka v rozsahu: a) levý pás dálnice v km 8,063–0,058 a pravý pás dálnice v km -0,440 až -0,295. Provoz je veden v provizorních jízdních pruzích v režimu 0/2+2 a po objízdné trase. Ta je vedena takto: MÚK Horní Počernice (EXIT 1) – dálnice D0 (směr D1) – MÚK Běchovice (D0, EXIT 62 vč. místní komunikace v ul. Českobrodská, Praha) – dálnice D0 (směr D11). Do 12. 9. 2019 budou ještě probíhat opravy na MÚK.

D35

Také nedostavěná dálnice D35 podléhá rekonstrukci na několika málo dostavěných kilometrech. Prvním problémem je částečná uzavírka v rozsahu km 288,522–293,200 vpravo a levý jízdní pruh v km 293,576–293,000 a km 289,144–288,700 vlevo. Provoz je veden v režimu 1/1. Celková výměna CB krytu v tl. 28 cm. Vybourání stávajícího CB krytu a betonáž nové CB vozovky v šířce 10,75 m. Cementobetonová vozovka je v havarijním stavu. Prasklé desky, trhliny, schodovitost, poruchy v podélné spáře.

Druhý problém je oprava úseku v km 240,925 až 248,500. Částečná uzavírka v rozsahu: pravý pás dálnice v km 240,670–248,260 včetně nájezdové a výjezdové větvě MÚK Mladeč (EXIT 245) vpravo a výjezdové větve MÚK Litovel (EXIT 248) vpravo. Provoz je veden v režimu 1+1/0 nebo 1+1/1 počínaje MÚK Litovel (EXIT 248) vpravo a po objízdné trase vedené takto: za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Mladeč (EXIT 245) vpravo: silnice III/4499 (Mladeč) – silnice II/635 – MÚK Litovel (EXIT 248).

D46

Dálnice D46 je zcela dokončená dálnice vedoucí z Vyškova přes Prostějov do Olomouce. Je dlouhá 38 kilometrů a i ona obsahuje hned dvě dopravní omezení, ve kterých se tvoří dlouhé kolony. Prvním je úprava na bezúdržbový povrch SDP: levý jízdní pruh v km 22,400–24,350 vpravo a km 24,500–22,550 vlevo. Provoz je veden v režimu 1/1.

Druhé omezení je v souvislosti s prováděním stavby, a to v rozsahu: a) pravý pás dálnice 32,060–33,600 vč. nájezdové a výjezdové větve MÚK Olšany u Prostějova (EXIT 33) vpravo. Vše v termínu od 31. 3.–1. 9. 2019 (2. etapa). Provoz bude veden v režimu 1+1/0 a po objízdné trase. b) levý jízdní pruh v km 34,030–31,950 vlevo a km 31,630–33,740 vpravo. Vše v termínu 1.–4. 9. 2019. (3 etapa). Provoz bude veden v režimu 1/1. Stanovená objízdná trasa povede takto: a) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Olšany u Prostějova (EXIT 33) vpravo: dálnice D46 (směr Olomouc) – MÚK Hněvotín (EXIT 37 vč. silnice II/570) – dálnice D46 (směr Prostějov) – MÚK Olšany u Prostějova (EXIT 33). b) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Olšany u Prostějova (EXIT 33) vpravo: silnice III/5707 (Olšany u Prostějova) – silnice III/44928 (Olšany u Prostějova) – silnice III/57011 (Olšany u Prostějova, Lutín) – silnice II/570 (Lutín, Hněvotín) – MÚK Hněvotín (EXIT 37).

D48

Dálnice D48 bude po svém dokončení spojovat Bělotín, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Český Těšín. Nejdelším otevřeným úsekem je úsek z Frýdku-Místku do Českého Těšína, kde na dálnici D48 navazuje čtyřpruhová silnice I/48 a dále polská rychlostní silnice S52. V současnosti zde probíhají hned dvě opravy. Částečná uzavírka dálnice D48 v rozsahu: část levého jízdního pruhu, pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice resp. přídatný jízdní pruh v km 49,860–49,600 vlevo. Rekonstrukce proběhne ve dvou termínech, a to od 17. 6. do 14. 7. 2019 a od 5. do 18. 8. 2019. Provoz ve směru na Frýdek-Místek je veden v jednom jízdním pruhu.

Závažnější je částečná uzavírka dálnice D48 v rozsahu: a) 1. 8. až 30. 11. 2019 (úsek A – I. etapa): levý pás dálnice v km 29,645–24,980. Provoz bude veden v režimu 0/1+1. b) 1. 12. 2019 až 26. 12. 2020 (úsek A – II. etapa): současně (1) pravý pás dálnice v km 24,630–24,950 a (2) levý pás dálnice v km 29,645–25,030. Provoz bude veden v režimu 1+1/0 a 0/1+1 c) 1. 8. 2019–26. 12. 2020 (úsek B): levý pás dálnice v km 31,250–29,780. Provoz ve směru na Nový Jičín bude veden v jednom jízdním pruhu po kolektorovém pásu MÚK Příbor-západ (EXIT 30) vlevo. d) 1. 8. 2019 až 26. 12. 2020 (úsek C): pravý pás dálnice v km 31,000–33,920 vč. výjezdové a nájezdové větve MÚK Příbor-východ (EXIT 33) vpravo. Provoz bude veden v režimu 1+1/0 a po objízdné trase (popis níže) e) 1. 8. 2019 až 26. 12. 2020 (úsek D): levý pás dálnice v km 37,150–34,000. Provoz bude veden v režimu 0/1+1. Stanovená objízdná trasa: 1) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Příbor-východ (EXIT 33) vpravo – výjezdová větev v km 31,5 vpravo; směr ul. Ostravská) – silnice II/464 (Příbor) – silnice III/04825 (Příbor) – MÚK Příbor-východ (EXIT 33). 2) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Příbor-východ (EXIT 33) vpravo – silnice III/04825 (Příbor) – silnice II/464 (Příbor) – silnice I/58 (Příbor) – dálnice D48 (směr Nový Jičín) – MÚK Příbor-západ (EXIT 30 vč. silnice I/58) – dálnice D48 (směr Frýdek-Místek).

D56

Dálnice D56 je dálnice, která vede z Ostravy do Frýdku-Místku, kde končí a zaúsťuje do dálnice D48. I tady je omezení a to konkrétně částečná uzavírka dálnice D56 v rozsahu – pravý pás dálnice v km 50,260–52,305. Provoz bude veden v režimu 2+1/0.

.

« »