Electric vehicle changing on street parking with graphical user interface, Future EV car concept

Každé 10. letos registrované vozidlo v EU bylo bateriovým elektromobilem, zemní plyn ztrácí

7. 5. 2022 • Novinky, Zajímavosti

V prvním čtvrtletí roku 2022 se zvýšil podíl hybridních vozidel na trhu a jejich podíl na celkovém prodeji osobních automobilů v Evropské unii činil 25,1 % (oproti 20,9 % v prvním čtvrtletí roku 2021). V prvních třech měsících roku vzrostl také celkový počet registrací nových vozidel s elektrickým pohonem. Podíl bateriových elektromobilů na trhu se oproti stejnému období loňského roku téměř zdvojnásobil – nyní tvoří 10,0 % všech prodejů – a předstihl tak plug-in hybridy, které tvoří 8,9 % trhu EU. Naopak vozidla s naftovým a benzinovým motorem nadále ztrácela svůj podíl na trhu. Nicméně registrace vozidel na tradiční fosilní paliva stále dominovaly trhu s celkovým podílem 52,8 %.

V prvním čtvrtletí roku 2022 vzrostl prodej bateriových elektromobilů (BEV) v EU o 53,4 % na celkových 224 145 vozidel. Mnoho trhů v EU zaznamenalo trojciferný procentuální nárůst, přičemž nejsilnější růst zaznamenalo Rumunsko (+408,0 %). Ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenalo nejvýraznější nárůst Španělsko (+110,3 %), následované Francií (+42,7 %) a Německem (+29,3 %). Itálie byla jediným trhem EU, který zaznamenal pokles prodejů BEV (-14,9 %).

Registrace plug-in hybridních elektromobilů (PHEV) se v první čtvrtině roku v celé Evropské unii propadly o 5,3 %. Přesto PHEV stále rozšiřovaly svůj celkový tržní podíl díky poklesu prodejů benzinových a dieselových vozidel. Výkonnost vozidel PHEV se na čtyřech klíčových trzích v regionu lišila: Německo a Francie zaznamenaly pokles (-13,2 % a -6,1 %), zatímco Španělsko a Itálie zaznamenaly solidní růst (+46,3 % a +18,9 %).

S 563 030 prodanými automobily od ledna do března byly hybridní elektromobily (HEV) v EU po benzínu nejrozšířenějším typem paliva, co se týče objemu, s nárůstem o 5,3 %. S výjimkou Itálie (-6,3 %) přispěly k pozitivním výsledkům v regionu všechny hlavní trhy. Prodej vozidel na zemní plyn (NGV) v EU pokračoval v klesajícím trendu a zaznamenal další dvouciferný pokles (-56,0 %), neboť snížení prodeje zaznamenalo mnoho trhů. Naproti tomu vozidla na LPG zaznamenala výrazný nárůst (+48,6 %) a v EU bylo zaregistrováno 67 717 kusů. Tento nárůst byl způsoben především dvoucifernými, a dokonce trojcifernými procentními přírůstky na všech čtyřech klíčových trzích: Německu (+287,7 %), Francii (+76,6 %), Španělsku (+41,5 %) a Itálii (+17,3 %).

„Pokud jde o narůst obliby LPG v porovnání poklesem trhu CNG vozidel, myslím, že tomu docela pomohla současná výrobní politika společnosti Dacia. Naopak u CNG si nelze nevšimnout, že většina evropských automobilek již této technologii příliš nevěří. Klíčovým faktorem v posledním roce však zcela jistě bude cena paliva. Zatímco cena CNG za poslední rok vzrostla v podstatě na dvojnásobek, u LPG je ten nárůst přeci jen nižší. Při současném vývoji cen pohonných hmot tak mohou prodeje LPG dle mého odhadu dále stoupat,“ komentuje aktuální statistiky plynových vozidel Mgr. Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Od ledna do března 2022 pokračovaly registrace vozidel se vznětovými motory v celé EU v sestupné trajektorii a zaznamenaly prudký pokles (-33,2 %) na 378 009 kusů. V důsledku toho se tržní podíl vozidel s naftovým motorem oproti 1. čtvrtletí loňského roku snížil o 5,3procentního bodu. Výrazné ztráty zaznamenaly všechny trhy EU, včetně čtyř hlavních: Francie (-44,1 %), Itálie (-39,2 %), Španělsko (-30,8 %) a Německo (-20,2 %). Stejně tak se ve stejném období výrazně snížil podíl benzinových automobilů na trhu – ze 40,8 % na 36,0 %. I přes tento pokles zůstala benzinová vozidla nejoblíbenější z hlediska objemu (808 039 kusů).

Česko je v podílu bateriových elektromobilů předposlední, za námi je jen Slovensko

„V 1.Q 2022 bylo v zemích Evropské unie registrováno 222 145 bateriových elektrických vozidel (BEV), meziročně o 59 % více. Zatímco v 1.Q 2021 představoval podíl na všech registrovaných vozidlech 5,7 %, letos už 10 %. S 1,7% podílem BEV patřila v roce 2021 České republice předposlední příčka, za námi s 1,6% podílem skončilo jen Slovensko. Ze zbývajících zemí V4 byl v Polsku evidován 2,2% podíl, v Maďarsku pak 4,4 %. Nejvyšší podíly BEV byly letos evidovány ve Švédsku (28,3 %), Dánsku (17,4 %) a Nizozemsku (15,8 %),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) a dodává: „V České republice bylo dle posledních dostupných dat Ministerstva průmyslu a obchodu evidováno 1 906 veřejných dobíjecích bodů, Ministerstvo dopravy pak evidovalo ke stejnému dni 11 572 BEV (z toho 10 797 M1 a 775 N1). Na 1 veřejný dobíjecí bod tak v průměru v České republice připadalo 6 těchto vozidel.“

.

« »