why-do-teens-drink-and-drive

Drtivá většina Čechů je proti toleranci alkoholu za volantem

16. 4. 2019 • Novinky

V závěru roku 2018 proběhl pravidelný celosvětový průzkum postojů účastníků silničního provozu (E-Survey of Road Users’ Attitudes), který byl mj. zaměřen na oblasti týkající se např. rychlosti, bezpečnostních pásů a také alkoholu. Průzkumu se účastnily desítky tisíc respondentů, jen v rámci EU přibližně 21 000.

V České republice se průzkumu zúčastnilo 989 respondentů. „Téměř 2/3 dotázaných bylo bezvýhradně pro zachování tzv. nulové tolerance alkoholu, dalších 12 % spíše pro, 11 % nebylo rozhodnuto. Na druhé straně jen 8 % respondentů bylo zcela proti zachování současného limitu“, říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „Velmi zajímavé je srovnání s evropskými zeměmi. Odpovědi jsou velmi podobné jako v České republice, tzn. že i v zemích, které mají nějakou toleranci alkoholu za volantem povolenou, jsou ve většině lidé proti alkoholu za volantem.“ Detailní výsledky průzkumu za Českou republiku budou zveřejněny v průběhu několika týdnů, evropské výsledky pak pudou publikovány v červnu 2019.

Na souvislosti alkoholu a fatálních nehod opakovaně upozornila Evropská rada pro bezpečnost v dopravě (European Transport Safety Council). Podle odhadů Evropské komise by nemuselo být na 5 000 osob ročně na silnicích v EU usmrceno, pokud by byli všichni střízliví.

.

« »

MENU