Jack Wyrad

Čeští řidiči stárnou, mladých za volantem ubývá

28. 8. 2023 • Novinky

Čeští řidiči stárnou, mladých lidí do 25 let za volantem ubývá. Zatímco v roce 2014 vlastnilo řidičský průkaz asi 68 procent všech lidí od 18 do 25 let, nyní je to necelých 61 procent. Průměrný věk držitele řidičského průkazu v ČR je oproti roku 2014 o tři roky vyšší, a to přes 48 let. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy, která má ČTK k dispozici.

Podle Ústředního automotoklubu ČR se situace změní v příštích letech, kdy budou do věku 18 let dorůstat nejsilnější populační ročníky. Celkový počet řidičů v ČR se snížil od roku 2014 asi o procento na 6,03 milionu.

V roce 2014 bylo v Česku mezi 18 a 25 lety dohromady 678.805 lidí s řidičským průkazem. Letos k polovině srpna to bylo o zhruba 34 procent méně, a to 506.698 lidí.

Podle Jiřího Pavelka z Ústředního automotoklubu ČR mladí lidé řídí rádi stále stejně. Řekl, že situace mimo jiné souvisí s demografickým vývojem v Česku, kdy klesá v populaci podíl mladých lidí. “Nicméně i tento trend se v příštích letech změní, neboť do věku 18 let nám dorůstají nejsilnější populační ročníky,” uvedl.

Podle dat Českého statistického úřadu bylo lidí mezi 18 a 25 lety na začátku roku 2014 asi 991.000, na konci loňského roku pak asi o 21 procent méně, zhruba 820.000.

Dalším faktorem podle Pavelka může být i větší přesun lidí do měst a využívání městské hromadné dopravy. “Nikoliv posledním faktorem byly covidové roky a nyní se k tomu přidává ekonomická situace, kdy mohou být ceny všeho ohledně motorismu pro mladé vysoké,” dodal.

Ke zvyšování průměrného věku také přispívá větší množství řidičů nad 70 let. Od roku 2014 se jejich počet zvýšil o 45 procent na celkových 725.560. Počet držitelů řidičského průkazu nad 80 let v ČR se zvýšil o asi 82 procent na 137.806, nad 90 let se počet řidičů více než ztrojnásobil na nynějších 7230.

Pavelek uvedl, že podle zákona čeká každého řidiče nejpozději v den jeho 65. narozenin zdravotní prohlídka, která se pak opakuje v 68 letech, a dále se opakuje každé dva roky.

“Vedle zatížení stávající infrastruktury zdravotníků bychom měli diskutovat o tom, jak zodpovědně oni, ale i samotní senioři, hodnotí svoje řidičské schopnosti. Samozřejmě je také na místě pamatovat na vzdělávání seniorů v oblasti nových pravidel silničního provozu a dobrovolných dodatečných jízd,” dodal Pavelek.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz