crash_car_car_crash_accident_vehicle_transportation_broken_automobile-1044903s

Rizikový podzim na silnicích: přibývá nehod na přechodech

2. 10. 2023 • Novinky

S návratem školního roku se zvyšuje provoz na silnicích, a to především v ranních hodinách, kdy se u přechodů shlukují děti. Podle statistik přibývá nehod na přechodech o desítky procent – minulý rok se jich stalo dokonce až o třetinu více než před třemi lety. Alarmující je fakt, že za stejnou dobu se zvýšil počet nehod s chodci ve věku do 15 let, a to o téměř 40 %. Podle dopravních expertů ale není vždy chyba jen na jedné straně, chyby dělají jak chodci, tak řidiči. Nejčastějším problémem u obou stran je nepředvídání situací a nedostatek vzájemného respektu.

Nehod na přechodech přibývá, ranní hodiny jsou nejrizikovější

Z aktuálních statistik vyplývá, že počet nehod na přechodech v posledních třech letech roste. Za loňský rok došlo k 1271 nehodám, což je téměř o třetinu více než v roce 2020. Přednost chodci na přechodu pak nedalo 921 řidičů – v roce 2020 se tak stalo v 758 případech. Podle expertů se nejvíce nehod děje ráno a také na podzim, kdy se děti vrací po prázdninách do školních lavic. Dochází k rannímu spěchu a stresu, což hraničí s nepozorností i sníženou reakční schopnost. Tato kombinace vede k nebezpečným situacím na přechodech. Závažné je zvyšování nehod s účastí chodců ve věku do 15 let, kdy během minulého roku jich bylo zaznamenáno 715, což představuje téměř 40% nárůst oproti roku 2020. Znepokojující trend ukazuje návrat k číslům před epidemií, místo aby dále zůstávala nízká či klesala.

„Máme možnost porovnání se zahraničím. Například v sousedním Rakousku statistici uvádí, že během ledna až března letošního roku velmi významně stoupl v porovnání s rokem 2022 počet zraněných chodců při stmívání nebo ve tmě (+41 %). Počet usmrcených chodců zůstal prakticky stabilní (loni 14 osob, letos 15 lidí); přičemž ovšem každá třetí oběť zemřela na chráněné cestě. To bylo nejvíce od roku 2018. V Německu sledují statistici extra děti v dopravě. Registrují, že šesti- až čtrnáctileté děti mají obzvláště vysokou pravděpodobnost nehody mezi 7. a 8. hodinou ranní, v pracovní dny pondělí až pátek. To je obvyklá doba, kdy jsou děti na cestě do školy. V loňském roce bylo v těchto časech na německých silnicích zraněno nebo usmrceno 14 % z celkových 20 500 dětí stejného věku, které se staly účastníky nehod. V následujících hodinách do 13 hodin jsou počty nehod nižší. V době od 15 do 16 hodin dosahují druhé nejvyšší hodnoty s podílem 11 %. Školáci se s rostoucím věkem pohybují v silničním provozu pochopitelně samostatně. Stoupá u nich tedy adekvátně podíl cyklistů a chodců jako účastníků nehod. Školáci ve věku 6 až 14 let byli loni nejčastěji účastníky nehod na kole (42 %), 28 % jako cestující v autě a 21 % jako pěší chodci,“ uvádí tisková mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Chodci nejčastěji nepřechází na přechodu a zapomínají na přednost tramvají

Podle dopravních expertů dochází k chybám jak u řidičů, tak u chodců. Právě ti nejčastěji přechází silnici jinde než na určených místech, ačkoliv to zákon jasně říká. Chodci také často zapomínají, že auta nedokáží zastavit ihned. Před přecházením se tak neujistí, zda jsou vzhledem k rychlosti a vzdálenosti ještě vůbec schopna zastavit. Unáhlený skok do silnice ale může být stejně problematický jako stání v bezprostřední blízkosti přechodu, aniž by chodec chtěl přecházet, protože tím řidiče akorát zmate. „Dobré je přesvědčit se navázáním očního kontaktu s řidičem o tom, že o chodci ví a že je připraven dostát své zákonné povinnosti,“ doporučuje dopravní expert Roman Budský. Mezi hlavní chyby chodců také patří neznalost dopravních pravidel, přestože i oni jsou účastníky provozu – zejména ve větších městech pak nepamatují na to, že tramvaj má vždy přednost.

Řidičům často bojují s přizpůsobením jízdy i předvídáním

Řidiči mají také svůj podíl odpovědnosti na nehodách s účastí chodců.  Například často zapomínají na to, že by přecházejícího neměli nejen ohrozit, ale také ani omezit. Navíc zejména děti mohou být při přecházení nepředvídatelné, proto by měli vždy svou jízdu přizpůsobit situaci na přechodu a v případě potřeby mít dostatek času na bezpečnou reakci. Řidiči častokrát zapomínají i na respekt k chodcům, kterým během přecházení zhasla zelená – i jim musí umožnit bezpečný přechod. Velice nebezpečné situace se pak dějí na vícepruhových silnicích, kde se mnohdy stane, že jeden řidič chodce na přechodu pustí, ale další jedoucí v jiném pruhu nebo v protisměru nezastaví. Takovéto případy pak často končí tragicky.

Jak efektivně zlepšit bezpečnost na přechodech?

Města dlouhodobě investují do projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti chodců – například instalací dělicích ostrůvků na přechodech, zpomalovacích prahů a osvětlení přechodů. Zohledňují zejména kritická místa, jako jsou nebezpečné křižovatky a přechody, kterými denně prochází stovky školáků. Například v Praze mohou radní spolupracovat s webem Chodci sobě, kde občané mohou sami hlásit riziková místa.

K bezpečnosti chodců se snaží napomáhat i policie, která každoročně během září zvyšuje počty hlídek u přechodů, a to zejména v ranních hodinách, kdy dohlíží na provoz a pomáhá školákům přecházet. Velkou roli ale hrají rodiče, kteří by neměli podcenit přípravu – zejména u dětí, které jdou do školy poprvé samy. Odborníci doporučují s nimi trasu několikrát pomalu projít a vše srozumitelně vysvětlit. Pomoci jim mohou i chytré aplikace – například BESIP vyvinulo “DoprApku”, která se soustředí zejména na bezpečnost dětí v silničním provozu. Nejlepší základy totiž dítěti dává zodpovědný příkladný rodič.

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz