Electric vehicle changing on street parking with graphical user interface, Future EV car concept

V Česku je 1 525 dobíjecích bodů: Na jeden připadá devět elektrických vozidel

26. 10. 2021 • Novinky, Zajímavosti

Podle aktuálních dat z evidence dobíjecích stanic (stav k 30. 9. 2021) bylo v České republice na 799 dobíjecích stanicích evidováno 1 525 dobíjecích bodů (z toho 510 DC a 1 015 AC bodů). Celkový nominální výkon dobíjecích stanic činil 51 MW, 1 dobíjecí stanice tak v průměru disponuje nominálním výkonem 64 kW (teoretická hodnota). „V Centrálním registru vozidel bylo evidováno 13 691 elektrických vozidel kategorie M1, z toho 9 129 BEV a 4 562 PHEV (pozn. zjištěno na základě registrační značky “ELxxxx”). Na jeden dobíjecí bod tak připadalo 9 elektrických vozidel, uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) a dodává: „Přibližně dvě třetiny veřejných dobíjecích stanic (68 %) provozují 3 energetické skupiny, 39 % stanic provozuje ČEZ, 18 % PRE a 10 % E.ON. Aktuálně celkem 69 subjektů provozuje v České republice veřejné dobíjecí stanice, z toho 9 z nich 19 a více stanic.

Nejvíce elektrických vozidel je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji

Celkem 5 768 osobních elektrických vozidel bylo registrováno v hl. m. Praze (3 547 BEV + 2 221 PHEV), tj. 42 % ze všech registrovaných elektrických vozidel, následoval Středočeský a Jihočeský kraj. V případě bateriových elektrických vozidel je 80 % registrovaných vozidel nových, 20 % ojetých, u plug-in hybridních vozidel je pak poměr 88 % nových vs. 12 % ojetých.

Z pohledu značek bylo v registru evidováno nejvíce elektrických vozidel Škoda, Volkswagen, BMW, Tesla a Hyundai. Zajímavé je pak pořadí značek právě u ojetých elektrických vozidel. K nejregistrovanějším elektrickým vozidlům „z druhé ruky“ patří BMW, Fiat, Tesla, Volkswagen a Nissan.  37 % provozovatelů využívá k dobíjení vozidel elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky

Centrum dopravního výzkumu zveřejnilo anketu týkající se zvyklostí při dobíjení elektrických vozidel. „Zatím se jí zúčastnilo přes 230 respondentů, z nichž 84 % tvořili majitelé bateriových elektrických vozidel a 16 % pak majitelé vozidel plug-in hybridních. Téměř 6 z 10 respondentů bylo zároveň majiteli EV, ostatní využívali vozidlo jako služební, 76 % respondentů řídí elektrické vozidlo téměř denně, přibližně 20 % pak 3–5x týdně. Přibližně 30 % respondentů nabíjí bateriová elektrická vozidla (téměř) denně doma, necelá desetina respondentů (9,4 %) pak doma nenabíjí vůbec, 55 % respondentů nabíjí BEV na pracovišti. Na první pohled odlišná, nikterak však neočekávaná, je situace v případě dobíjení plug-in hybridních vozidel, kde více než 70 % respondentů dobíjí (téměř) denně doma. V souvislosti s často zmiňovaným energetickým mixem České republiky by neměla zapadnout informace o tom, že 37 % provozovatelů využívá k dobíjení elektrických vozidel elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny,“ uvádí Ing. Lukáš Kadula z CDV.

.

« »